Sök alla projekt, Närsjukvårdsområde väster
Mönster av allergenspecifika IgE-antikroppar mot björk och gräs pollen hos patienter som planerades för allergenspecifik immunterapi i Örebro Län, Sverige
ObservationsstudieAmanj Saber
ÖNH-klinik USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Prevalence and prognostic implications of cardiac injury in patients with influenza-like illness (Hjärtmuskelpåverkan vid influensa)
ObservationsstudieAnna Nordenskjöld
Kardiologklinken USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Upplevelser och effekter av behandling med hostmaskin för personer med progredierande neurologisk sjukdom
Kvalitativ studieAnna Watz
Karlskoga lasarett, Rehabenheten
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Effektiv postoperativ smärtbehandling efter tonsillkirurgi på barn, barriärer och möjliga lösningar
ObservationsstudieFredrik Alm
Örebro universitetssjukhus (Anestesin)
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Effektiv postoperativ smärtbehandling efter tonsillkirurgi på barn, barriärer och möjliga lösningar
ObservationsstudieFredrik Alm
Örebro universitetssjukhus (Anestesin)
2
Rekrytering/datainsamling pågår
BRONCHIOLE- en pragmatisk RCT avseende nyttan av betablockad vid Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)
Prövning av läkemedelJosefin Sundh
Lungsektionen, Hjärt-lungfysiologiska kliniken Universitetssjukhuset i Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Arbetstidens påverkan på vårdkvalité inom ambulanssjukvården
ObservationsstudieKarin Hugelius
Ambulansen Karlskoga Lasarett/ Örebro Universitet
1
Planering och förberedelse
Gelleråsenstudien; prehospital klinisk bedömning efter motorcykelolyckor på motorbana
ObservationsstudieKarin Hugelius
Ambulansen Karlskoga Lasarett/ Örebro Universitet
1
Planering och förberedelse
Katastrofrespons för återhämtning; upplevda behov och hur katastrofradio kan användas för att främja hälsa efter en naturkatastrof.
Kvalitativ studieKarin Hugelius
Ambulansen Karlskoga Lasarett/ Örebro Universitet
7
Projektet avslutat
Intervjustudie om bensår och socioekonomi
ObservationsstudieLena Blomgren
Kärl-thorax klin USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Mortalitet och dödsorsaker hos patienter med Crohns sjukdom i Örebro upptagningsområde 1968-2010
ObservationsstudieYaroslava Zhulina
Karlskoga lasarett
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad

 

PublishedDocument information: Sök alla projekt, Närsjukvårdsområde väster | Last modified: 2018-06-12 by Researchweb Support

Sök alla projekt, Närsjukvårdsområde väster , from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/sok/projekt?name=N%C3%A4rsjukv%C3%A5rdsomr%C3%A5de%20v%C3%A4ster&wp=66861&field=&fieldoption=&extra1=