Sök alla projekt, Område psykiatri
Psykometrisk prövning av instrumentet ”Kvalitet i Psykiatrisk Vård- Mottagning Missbruk (KPV-MM) och patienters upplevelser av vårdens kvalitet
ObservationsstudieAgneta Schröder
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Rehabilitering och rättspsykiatri
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Sambandet mellan den psykiatriska vårdens kvalitet och patientens återhämtning och hälsorelaterade livskvalitet. En multicenterstudie
Prövning av behandlingAgneta Schröder
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Rehabilitering och rättspsykiatri
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Ettårsuppföljning efter avslutad DBT-behandling
ObservationsstudieAnna Demetriades
DBT-enheten
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Dansintervention för tonårsflickor med återkommande psykosomatiska besvär. Randomiserad, kontrollerad studie.
Prövning av behandlingAnna Duberg
Universitetssjukvårdens Forskningscentrum, Psykiatri Barn och Unga Vuxna, Region Örebro Län
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Datakvalitet i Kvalitetsregister ECT
ObservationsstudieAxel Nordenskjöld
Region Örebro län, Psykiatri förvaltningen
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Ketamin och ECT vid bipolär depression. En kontrollerad, överkorsad naturalistisk, randomiserad klinisk multicenterstudie.
Prövning av läkemedelAxel Nordenskjöld
Region Örebro län, Psykiatri förvaltningen
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Optimal elektrisk stimulering vid elektrokonvulsiv terapi (ECT)
Prövning av behandlingAxel Nordenskjöld
Region Örebro län, Psykiatri förvaltningen
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Utfallet av behandling för svår affektiv sjukdom
ObservationsstudieAxel Nordenskjöld
Region Örebro län, Psykiatri förvaltningen
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Internetbaserad behandling för vuxna med autismspektrumsyndrom och normal begåvning - MILAS-projektet
Prövning av behandlingBritta Westerberg
Autismteamet, Vuxenhabiliteringen, Habilitering och hjälpmedel, Region Örebro Län
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Z-projektet
Prövning av diagnostikErik Hammarström
Allmänpsykiatrins öppenvård
2
Rekrytering/datainsamling pågår
The Stockholm CREAtinine Measurements (SCREAM) project - Hyponatremia.
ObservationsstudieErik Nilsson
Allmänpsykiatrisk öppenvård
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Alkoholberoende kvinnor med tidig eller sen debut-Likheter och skillnader i psykiatriska symtom, personlighet, barndomstrauman och behandlingsutfall.
ObservationsstudieFides Schückher
Beroendecentrum USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
“Ha koll!” – ett interventionsprogram för att förbättra förmåga till tidshantering hos personer med kognitiv nedsättning till följd av psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Prövning av behandlingKajsa Lidström Holmqvist
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro Län
2
Rekrytering/datainsamling pågår
A life put on hold: adolescents' experiences of having an eating disorder in relation to social contexts outside the family
Kvalitativ studieKatarina Lindstedt
Psykiatri Barn- och Unga Vuxna, Region Örebro län
7
Projektet avslutat
Prognostiska faktorer vid bipolär depression behandlad med elektrokonvulsiv terapi. Registerbaserad kohortstudie.
ObservationsstudieKatarzyna Popiolek
-
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Misstänkt för barnmisshandel .Föräldrars erfarenheter i samband med att de varit föremål för utredning vid misstanke om fysisk barnmisshandel.
Kvalitativ studieKerstin Neander
Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC)
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Avhandling: Vårdkvalitet med fokus på patientdelaktighet inom rättspsykiatrisk vård
Delprojekt: Personals uppfattningar om begreppet patientdelaktighet inom rättspsykiatrisk vård
Delprojekt: Patientdelaktighet inom rättspsykiatrisk vård - en instrumentutveckling
Kvalitativ studieMikael Selvin
Rättspsyk/Rehab Avdelning 7
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Interpersonell psykoterapi för patienter med Bulimia Nervosa och angränsande tillstånd - en behandlingsstudie inom specialiserad ätstörningsbehandling.
Prövning av behandlingSanna Aila Gustafsson
Psykiatri för barn och unga vuxna/ Universitetssjukvårdens forskningscentrum
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Ungdomars erfarenheter av att leva med ett syskon som lider av en ätstörning- en enkätundersökning!
ObservationsstudieSanna Aila Gustafsson
Psykiatri för barn och unga vuxna/ Universitetssjukvårdens forskningscentrum
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Validitet, reliabilitet och faktorstruktur för "The Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire" (SATAQ-4)
ObservationsstudieSanna Aila Gustafsson
Psykiatri för barn och unga vuxna/ Universitetssjukvårdens forskningscentrum
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Internetbaserad behandling för vuxna med autism/Asperger med normal begåvning
Prövning av behandlingSusanne Bejerot
Psykiatrisk rehabilitering 1 & 2, Karlahuset
(not selected)
PNISSI: Ett strukturerat anamnestagande vid misstanke om neuroinflammatoriskt orsakade psykiatriska symtom
Prövning av diagnostikSusanne Bejerot
Psykiatrisk rehabilitering 1 & 2, Karlahuset
1
Planering och förberedelse
Rituximab för schizofrenispektrumsjukdomar. En pilotstudie
Rituximab for Schizophrenia Spectrum Disorder
Prövning av läkemedelSusanne Bejerot
Psykiatrisk rehabilitering 1 & 2, Karlahuset
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Rituximab för Tvångssyndrom. En pilotstudie.
Rituximab for Obsessive-compulsive Disorder
Prövning av behandlingSusanne Bejerot
Psykiatrisk rehabilitering 1 & 2, Karlahuset
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Livssituation och vårdkonsumtion innan självmord i Örebro län
ObservationsstudieTabita Sellin Jönsson
Region Örebro län Område Psykiatri
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
ImmunoBrain - Inflammation och autoimmunitet vid invalidiserande psykiatrisk sjukdom
ObservationsstudieUlrika Hylén
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård
Kvalitativ studieVeikko Pelto-Piri
Universitetssjukvårdens forskningscentrum och Område psykiatri, Region Örebro län
1
Planering och förberedelse

 

PublishedDocument information: Sök alla projekt, Område psykiatri | Last modified: 2018-06-12 by Researchweb Support

Sök alla projekt, Område psykiatri , from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/sok/projekt?name=Omr%C3%A5de%20psykiatri&wp=66921&field=&fieldoption=&extra1=