Sök alla projekt, Region Örebro län som handlar om Biomedicin
Biomarkörer för recidiv av urinblåsecancer
ObservationsstudieAnders Vikerfors
Urologiska kliniken
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Molekylärepidemiologisk karaktärisering av multiresistenta ESBL-producerande bakterier i Örebro län
ObservationsstudieAnna Fagerström
Laboratoriemedicinska kliniken, Molekylärdiagnostik och FoU, Universitetssjukhuset Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Användning av cirkulerande biomarkörer i plasma vid diagnos och uppföljning av skivepitelcancer i huvud-halsområdet.
ObservationsstudieAnna Oldaeus Almerén
ÖNH-kliniken
1
Planering och förberedelse
Kirurgisk stress och försvaret mot infektioner
ObservationsstudieBayar Baban
Universitetssjukhuset Örebro, kirurgkliniken
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Förekomst av multiresistent Staphylococcus capitis klon i blodet hos nyfödda på neonatal intensivvårdavdelning i Örebro
ObservationsstudieBo Söderquist
Laboratoriemedicin, Mikrobiologi och Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro
1
Planering och förberedelse
Effekten av zolendronat på inflammation och benremodellering i en osteoporotisk djurmodell
ObservationsstudieCarina Cardemil
Kraniofaciala sjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset
7
Projektet avslutat
Intracellulära uropatogena bakterier och recidiverande urinvägsinfektion
ObservationsstudieCharlotte Sahlberg
Medicinsk diagnostik
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Förekomst och betydelse av Lynch syndrom associerad cancer hos patienter äldre än 50 år med med endometriecancer.
ObservationsstudieChristina Karlsson
Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskaper
1
Planering och förberedelse
Användning av Oxford Nanopore MinION sekvensering för identifiering av Neisseria gonorrhoeae och resistensbestämning: en pilotstudie för att utvärdera ett nytt sekvenseringsparadigm
Prövning av medicinteknisk utrustning och produktDaniel Golparian
WHO Collaborating Centre for Gonorrhoea, Laboratoriemedicinska kliniken, Örebro Universitetssjukhus
1
Planering och förberedelse
Nya Neisseria gonorrhoeae referensstammar för global kvalitetssäkring av laboratorieundersökningar - fenotypisk, genetisk och karakterisering av nya referensgenom
ObservationsstudieDaniel Golparian
WHO Collaborating Centre for Gonorrhoea, Laboratoriemedicinska kliniken, Örebro Universitetssjukhus
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Snabbdiagnostik vid sepsis – optimering av metagenomisk analys direkt från blodprover
Prövning av diagnostikDavid Nestor
Laboratoriemedicinska kliniken, Klinisk Mikrobiologi
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Identifiering av tumörspecifika genetiska -och funktionella förändringar i bröstcancer som påverkar dess utveckling, spridning och behandlingsrespons.
ObservationsstudieElisabet Tina
Kliniskt Forskningslaboratorium, USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Egenprovtagning vid livmoderhalscancerscreening
Prövning av diagnostikGabriella Lillsunde Larsson
Örebro universitet, Inst. för hälsovetenskaper samt Laboratoriemed. kliniken, Region Ö
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Prevalens av humant papillomvirus hos kvinnor i olika åldrar, persistens och cytomorfolgiska fynd vid uppföljning.
ObservationsstudieGabriella Lillsunde Larsson
Örebro universitet, Inst. för hälsovetenskaper samt Laboratoriemed. kliniken, Region Ö
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Detektering av EGFR-mutationer i cirkulerande tumör-DNA hos patienter med icke-småcellig lungcancer.
Prövning av diagnostikGisela Helenius
Laboratoriemedicinska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
(not selected)
Humant papillomvirus och huvud- halscancer.
Prövning av diagnostikGisela Helenius
Laboratoriemedicinska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Studie av olika dimeriseringsmönster hos receptorerna i ErbB-familjen vid icke-småcellig lungcancer
ObservationsstudieGisela Helenius
Laboratoriemedicinska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
7
Projektet avslutat
Markörer i blod för tidig diagnostisering av kärl och cancersjukdom
ObservationsstudieHelena Isaksson
Laboratoriemedicinska kliniken, Örebro Universitetssjukhus
1
Planering och förberedelse
24,25-dihydroxyvitamin-D3:s effekt på miRNA uttrycket i prostata cell-linjer
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
7
Projektet avslutat
Biomarkörer för urinblåsecancer
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Immunförsvarets roll vid aggressiv prostatacancer
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Inflammationsuttryck i urinblåsan och dess betydelse vid vid urinblåsecancer
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Kronisk inflammation och prostatacancer
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
2
Rekrytering/datainsamling pågår
mikroRNA som diagnostiska och prognostiska markörer för prostatacancer
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
miRNAs roll i inflammationsinducerad prostatacancer
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
7
Projektet avslutat
Molekylär klassifikation och prognostisk av njurtumörer med hjälp av mikroRNA
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
7
Projektet avslutat
Molekylärbiologiska analyser på biopsier - vad är möjligt?
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
7
Projektet avslutat
PD-L1 och njurcancer
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Pentraxins roll i urogenitala tumörer
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Propionibacterium acnes effekt på prostataepitelceller
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Studie för att hitta nya diagnostiska och prognostiska markörer för urinblåsecancer
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Tumörassocierade makrofager(TAMs) som prognostiska markörer vid njurcancer
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
7
Projektet avslutat
Epigenetik och biologisk fitness hos invasiva Neisseria meningitidis serogrupp Y och W
ObservationsstudieLorraine Eriksson
Laboratoriemedicinska kliniken, molekylärdiagnostik & FOU, Universitetssjukhuset Örebro
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Metagenomik för förbättrad sepsisdiagnostik
ObservationsstudieLorraine Eriksson
Laboratoriemedicinska kliniken, molekylärdiagnostik & FOU, Universitetssjukhuset Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Genuttryck av leptin i placenta i relation till uttryck av inflammatoriska markörer och barnets födelsevikt hos kvinnor med fetma
ObservationsstudieMarianne Allbrand
Förlossningen KK
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Lungcancer, molekylärpatologiska studier
ObservationsstudieMats G Karlsson
Universitetssjukhuset Örebro, Laboratoriemedicin/Patologi
7
Projektet avslutat
Molekylärpatologiska studier av spottkörteltumörer
ObservationsstudieMats G Karlsson
Universitetssjukhuset Örebro, Laboratoriemedicin/Patologi
7
Projektet avslutat
Kan cirkulerande PD-L1, CD163 och/eller IL-10 användas som biomarkör för njurcancer?
ObservationsstudiePernilla Sundqvist
Urologiska kliniken, USÖ
7
Projektet avslutat
Uttryck av p16 vid peniscancer och dess korrelation till HPV och prognos samt analys av sensitivitet och komplikationer vid dynamisk sentinel node biopsi.
ObservationsstudiePeter Kirrander
Urologiska kliniken
7
Projektet avslutat
mikroRNA’s reglering och dysreglering av tarmfloran vid inflammatorisk tarmsjukdom
ObservationsstudieRobert Kruse (Född Jonasson)
Region Örebrolän, Kliniskt forskningscentrum
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Nya biomarkörer och interventioner för återkommande/kvarstående urinvägsinfektioner och multiresistenta bakterier
ObservationsstudieRobert Kruse (Född Jonasson)
Region Örebrolän, Kliniskt forskningscentrum
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Samspelet mellan inflammasomen, intracellulära bakterier och recidiverande UVI
ObservationsstudieRobert Kruse (Född Jonasson)
Region Örebrolän, Kliniskt forskningscentrum
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Analys av samtliga Neisseria gonorrhoeae stammar isolerade i Sverige under 2016 - den första heltäckande nationella studien inkluderande mikrobiologiska, epidemiologiska och kliniska data
ObservationsstudieRonza Hadad
Laboratoriemedicin, Mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Utvärdering av SpeeDx ResistancePlus GC för molekylär detektion av Neisseria gonorrhoeae och dess fluorokinolonresistens
ObservationsstudieRonza Hadad
Laboratoriemedicin, Mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Uttryck av PD-1 och PD-L1 i prostatavävnad från män med prostatacancer samt från män utan sjukdomen.
ObservationsstudieSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
Vilken respons ger en Propionibacterium acnes-infektion på inflammatoriska gener i prostataceller samt blir det skillnader i respons mellan infektion med plasmid-positiva och plasmid-negativa P. acnes-isolat?
ObservationsstudieSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Vilken roll spelar förekomsten av tumörreglerande immunceller i primärtumören risken att drabbas av lymfkörtel-metastaserande prostatacancer?
ObservationsstudieSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
1
Planering och förberedelse
Är en ökad infiltration av regulatoriska T-celler och/eller M2-makrofager associerat med en ökad risk att drabbas av aggressiv peniscancer?
ObservationsstudieSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Bärarskap av meningokocker hos friska universitetsstudenter i Sverige
ObservationsstudieSusanne Jacobsson
Örebro läns landsting, Universitetssjukhuset Örebro, Laboratoriemedicinska länskliniken, Mikrobiolog
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Helgenomsekvensering av en stor kollektion europeiska gonokockisolat.
ObservationsstudieSusanne Jacobsson
Örebro läns landsting, Universitetssjukhuset Örebro, Laboratoriemedicinska länskliniken, Mikrobiolog
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Karaktärisering samt antibiotikakänslighet hos en unik kollektion N. gonorrhoeae isolat från Kenya.
ObservationsstudieSusanne Jacobsson
Örebro läns landsting, Universitetssjukhuset Örebro, Laboratoriemedicinska länskliniken, Mikrobiolog
7
Projektet avslutat
Molekylär epidemiologi och genetiska mekanismer för azitromycinresistens hos Neisseria gonorrhoeae isolat som cirkulerar i Europa.
ObservationsstudieSusanne Jacobsson
Örebro läns landsting, Universitetssjukhuset Örebro, Laboratoriemedicinska länskliniken, Mikrobiolog
7
Projektet avslutat
Utprövning av en ny typ av DNA syntes hämmare för behandling av den sexuellt överförbara infektionen gonorré
Prövning av diagnostikSusanne Jacobsson
Örebro läns landsting, Universitetssjukhuset Örebro, Laboratoriemedicinska länskliniken, Mikrobiolog
7
Projektet avslutat

 

PublishedDocument information: Sök alla projekt, Region Örebro län som handlar om Biomedicin | Last modified: 2018-06-12 by Researchweb Support

Sök alla projekt, Region Örebro län som handlar om Biomedicin , from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/sok/projekt?status=&statusoption=&extra1=som%20handlar%20om&extra2=&order=&name=Region%20%C3%96rebro%20l%C3%A4n&wp=2081&field=Biomedicin&fieldoption=8%3E0