Sök alla projekt, Region Örebro län som handlar om Cancer och onkologi
Biomarkörer för recidiv av urinblåsecancer
ObservationsstudieAnders Vikerfors
Urologiska kliniken
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Förekomst och riskfaktorer för lymfkörtelmetastaser vid bröstcancerkirurgi - från portvaktskörtel till armhåla.
ObservationsstudieAnn Charlotte Dreifaldt
Onkologiska kliniken, USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
IRONMAN: Prostate Cancer Outcomes: An International Registry to Improve Outcomes in Men With Advanced Prostate Cancer
ObservationsstudieAnna Messing Eriksson
Urologmottagningen, Urologiska kliniken Universitetssjukhuset Örebro
1
Planering och förberedelse
SensiCab: Efficacy Study Evaluating Chemotherapy in Prostate Cancer
Prövning av behandlingAnna Messing Eriksson
Urologmottagningen, Urologiska kliniken Universitetssjukhuset Örebro
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
SPCG-17: Prostate Cancer Active Surveillance Trigger Trial (PCASTT)
Prövning av behandlingAnna Messing Eriksson
Urologmottagningen, Urologiska kliniken Universitetssjukhuset Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Användning av cirkulerande biomarkörer i plasma vid diagnos och uppföljning av skivepitelcancer i huvud-halsområdet.
ObservationsstudieAnna Oldaeus Almerén
ÖNH-kliniken
1
Planering och förberedelse
Atypiska responser på PD-1/PD-L1 hämmare vid metastaserat melanom: en prospektiv longitudinell studie
ObservationsstudieAntonis Valachis
Onkologiska Kliniken Universitetssjukhuset Örebro
1
Planering och förberedelse
Farmakoepidemiologi inom bröstcancer: Effekt av icke-cancerläkemedel på bröstcancerprognosen och risk för långvariga biverkningar hos bröstcancerpatienter under förebyggande onkologisk behandling
ObservationsstudieAntonis Valachis
Onkologiska Kliniken Universitetssjukhuset Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Klinisk och molekylär kartläggning av metaplastisk bröstcancer
ObservationsstudieAntonis Valachis
Onkologiska Kliniken Universitetssjukhuset Örebro
1
Planering och förberedelse
Palliativ radioterapi vid metastaserad rektalcancer: en retrospektiv kohortstudie
ObservationsstudieAntonis Valachis
Onkologiska Kliniken Universitetssjukhuset Örebro
1
Planering och förberedelse
Påverkan av dosreduktion vid första cytostatikakur på prognosen och toxicitet hos äldre cancerpatienter
ObservationsstudieAntonis Valachis
Onkologiska Kliniken Universitetssjukhuset Örebro
1
Planering och förberedelse
Real-world data on checkpoint inhibitors in patients with metastatic malignant melanoma: aspects in daily clinical practice
ObservationsstudieAntonis Valachis
Onkologiska Kliniken Universitetssjukhuset Örebro
1
Planering och förberedelse
Skyddseffekt av vaccination hos cancerpatienter under pågående
onkologisk behandling
Prövning av behandlingAntonis Valachis
Onkologiska Kliniken Universitetssjukhuset Örebro
1
Planering och förberedelse
Kirurgisk stress och försvaret mot infektioner
ObservationsstudieBayar Baban
Universitetssjukhuset Örebro, kirurgkliniken
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Långtiduppföljning av olika radioterapimetoder vid lokaliserad prostatacancer
ObservationsstudieBengt Johansson
Onkologiska Kliniken
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
an international, Phase 3, Open label, Randomized Study of BGB -3111 compared with Bendamustine, plus Rituximab in patients with Prevously Untreated chronic Lymphocytic Leukemia or Small Lymphocytic Lymphoma
Prövning av läkemedelBertil Uggla
USÖ, Med klin
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
CRISPOS Örebro
Critical Illness Prevalence and Outcome Study
ObservationsstudieCarl Otto Schell
Medicinkliniken
1
Planering och förberedelse
"Föda, muskelmassa och livskvalitet- en prospektiv kartläggning av nutritionsfaktorers betydels för patienter med huvud-och halscancer."
ObservationsstudieCharlotte Ryman
Vårdenhet, hud, plastik och öron.
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Hälsolitteracitet och utbildningsnivå i den onkologiska vården - en systematisk litteraturöversikt.
ObservationsstudieCharlotte Ryman
Vårdenhet, hud, plastik och öron.
1
Planering och förberedelse
Förekomst och betydelse av Lynch syndrom associerad cancer hos patienter äldre än 50 år med med endometriecancer.
ObservationsstudieChristina Karlsson
Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskaper
1
Planering och förberedelse
Needle reconstruction in Brachytherapy using Artificial Intelligence
Prövning av behandlingChristoffer Andersén
Avdelningen för sjukhusfysik
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Perioperativa komplikationer och mortalitet efter kirurgi för intrakraniella tumörer – en nationell registerbaserad studie
ObservationsstudieDavid Löfgren
Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Studie för att hitta biomarkörer såsom PD-L1 för peniscancer
ObservationsstudieDominik Glombik
Urologiska kliniken, Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Identifiering av tumörspecifika genetiska -och funktionella förändringar i bröstcancer som påverkar dess utveckling, spridning och behandlingsrespons.
ObservationsstudieElisabet Tina
Kliniskt Forskningslaboratorium, USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Cancerrehabiliteringsbehov i Region Örebro län
ObservationsstudieEmma Ohlsson-Nevo
Universitetssjukvårdens forskningscentrum/ Kirurgkliniken RÖL
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
CAREMI-Cancer rehabilitation Movement intervention
Prövning av behandlingEmma Ohlsson-Nevo
Universitetssjukvårdens forskningscentrum/ Kirurgkliniken RÖL
1
Planering och förberedelse
Livskvalitet vid tungbascancer
ObservationsstudieEmma Ohlsson-Nevo
Universitetssjukvårdens forskningscentrum/ Kirurgkliniken RÖL
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Behandling av lymfkörtelmetastaserad och fjärrmetastaserad peniscancer i Sverige 2000-2015
ObservationsstudieEmma Ulvskog
Onkologiska kliniken USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Elektiv strålbehandling av halsen vid munhålecancer
ObservationsstudieErik Lundin
Onkologkliniken, Universitetssjukhuset i Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Biomarkörer för persistens av HPV samt progression vid förstadier till livmoderhalscancer
ObservationsstudieGabriella Lillsunde Larsson
Örebro universitet, Inst. för hälsovetenskaper samt Laboratoriemed. kliniken, Region Ö
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Egenprovtagning vid livmoderhalscancerscreening
Prövning av diagnostikGabriella Lillsunde Larsson
Örebro universitet, Inst. för hälsovetenskaper samt Laboratoriemed. kliniken, Region Ö
2
Rekrytering/datainsamling pågår
HPV i HIV-endemisk miljö
ObservationsstudieGabriella Lillsunde Larsson
Örebro universitet, Inst. för hälsovetenskaper samt Laboratoriemed. kliniken, Region Ö
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Humant papillomvirus och proteinuttryck som prognostiska markörer vid metastaserande peniscancer
ObservationsstudieGabriella Lillsunde Larsson
Örebro universitet, Inst. för hälsovetenskaper samt Laboratoriemed. kliniken, Region Ö
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Kvalitetsstudier inom den gynekologiska cellprovtagningen
ObservationsstudieGabriella Lillsunde Larsson
Örebro universitet, Inst. för hälsovetenskaper samt Laboratoriemed. kliniken, Region Ö
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Prevalens av humant papillomvirus hos kvinnor i olika åldrar, persistens och cytomorfolgiska fynd vid uppföljning.
ObservationsstudieGabriella Lillsunde Larsson
Örebro universitet, Inst. för hälsovetenskaper samt Laboratoriemed. kliniken, Region Ö
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Prognostiska markörer vid etablerad cervixcancer
ObservationsstudieGabriella Lillsunde Larsson
Örebro universitet, Inst. för hälsovetenskaper samt Laboratoriemed. kliniken, Region Ö
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Vulva och vaginalcancer - patogenes och prognostiska faktorer
ObservationsstudieGabriella Lillsunde Larsson
Örebro universitet, Inst. för hälsovetenskaper samt Laboratoriemed. kliniken, Region Ö
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Detektering av EGFR-mutationer i cirkulerande tumör-DNA hos patienter med icke-småcellig lungcancer.
Prövning av diagnostikGisela Helenius
Laboratoriemedicinska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
(not selected)
Humant papillomvirus och huvud- halscancer.
Prövning av diagnostikGisela Helenius
Laboratoriemedicinska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Studie av olika dimeriseringsmönster hos receptorerna i ErbB-familjen vid icke-småcellig lungcancer
ObservationsstudieGisela Helenius
Laboratoriemedicinska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
7
Projektet avslutat
Tillförlitlighet av preoperativ cytologi på sköldkörteln
ObservationsstudieGöran Wallin
Kirurgiska kliniken USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Genuttryck vid ovarial-, cervix- och uteruscancer
ObservationsstudieHelena Isaksson
Laboratoriemedicinska kliniken, Örebro Universitetssjukhus
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Markörer i blod för tidig diagnostisering av kärl och cancersjukdom
ObservationsstudieHelena Isaksson
Laboratoriemedicinska kliniken, Örebro Universitetssjukhus
1
Planering och förberedelse
Immunförsvarets roll vid utvecklingen av lymfkörtelmetastaserad prostatacancer
ObservationsstudieHenrik Ugge
-
1
Planering och förberedelse
Prostatacancerns epidemiologi
ObservationsstudieHenrik Ugge
-
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Regulatoriska T lymfocyter och risk för aggressiv prostatacancer
ObservationsstudieHenrik Ugge
-
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Makroskopisk radikal kirurgi versus tumörreducerande kirurgi vid primär epitelial ovarial cancer stadium III-IV. Spelar val av behandlingsmetod någon roll avseende patientens överlevnad 2006-2015? Kvalitetsutvärdering med hänsyn till tidsaspekt enligt nuvarande standardiserat vårdförlopp i vårdprocessflödet 2006-2015 på Kvinnokliniken USÖ.
Kvalitativ studieInga Steinberga
Kvinnokliniken USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Livskvalitet, socialt stigma och cancerrehabiliteringsbehov hos kvinnor med cancer, en enkätstudie i Region Örebro län
Prövning av behandlingJeanette Kittang
Medicinska behandlingsenheten, Onkologiska kliniken
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
PREDIX HER2- Neoadjuvant response- guided treatment of HER2- positive breast cancer. Part of set platform of translational phase II trials based on molecular subtypes
Prövning av läkemedelJenny 4 Larsson
Onkologiska kliniken
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
24,25-dihydroxyvitamin-D3:s effekt på miRNA uttrycket i prostata cell-linjer
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
7
Projektet avslutat
Biomarkörer för urinblåsecancer
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Immunförsvarets roll vid aggressiv prostatacancer
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Inflammationsuttryck i urinblåsan och dess betydelse vid vid urinblåsecancer
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Kronisk inflammation och prostatacancer
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
2
Rekrytering/datainsamling pågår
mikroRNA som diagnostiska och prognostiska markörer för prostatacancer
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
miRNAs roll i inflammationsinducerad prostatacancer
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
7
Projektet avslutat
Molekylär klassifikation och prognostisk av njurtumörer med hjälp av mikroRNA
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
7
Projektet avslutat
Molekylärbiologiska analyser på biopsier - vad är möjligt?
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
7
Projektet avslutat
PD-L1 och njurcancer
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Pentraxins roll i urogenitala tumörer
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Propionibacterium acnes effekt på prostataepitelceller
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Studie för att hitta nya diagnostiska och prognostiska markörer för urinblåsecancer
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Tumörassocierade makrofager(TAMs) som prognostiska markörer vid njurcancer
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
7
Projektet avslutat
Vitamin D:s roll i prostatacancer
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Klinisk bröstcancerforskning med inriktning på prognostiska faktorer särskilt proliferation.
ObservationsstudieJohan Ahlgren
-
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Reducering av metallartefakter för CT-underlag som används vid planering av protonterapi
Prövning av medicinteknisk utrustning och produktKarin Andersson
Universitetssjukhuset Örebro, Avd för sjukhusfysik
7
Projektet avslutat
Adrenergic signaling and cancer progression
ObservationsstudieKatja Fall
Klinisk Epidemiologi och Biostatistik, Universitetssjukhuset i Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Prostate cancer Stress Surveillance and Survival (ProSeSS): evaluation of a fast-track clinical workup for men with suspected prostate cancer
ObservationsstudieKatja Fall
Klinisk Epidemiologi och Biostatistik, Universitetssjukhuset i Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Kohortstudie av bröstrecidiv efter bröstbevarande operation utan efterföljande strålbehandling vid primär invasiv bröstcancer.
ObservationsstudieKenneth Villman
Onkologiska Kliniken, Universitetssjukhuset Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
The significance of co-testing, cytology and HPV, compared to HPV testing alone as an additional check for women 41-45 years in an organized screening program with primary HPV test
ObservationsstudieLina Jans
Kvinnokliniken
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Prognostiska och prediktiva faktorer inom strålbehandlat sen livmoderhalscancer.
ObservationsstudieLouise Bohr Mordhorst
gyn onk, USÖ
7
Projektet avslutat
Koloskopiutnyttjande och risk för kolorektal cancer i relation till socioekonomiska variabler i Sverige
ObservationsstudieLouise Olsson
-
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Förekomst av genfusionen TMPRSS2-ERG i de olika zonerna av prostata
ObservationsstudieMaria Svensson
FoU enheten, Kliniskt forskningscenter.
7
Projektet avslutat
Studie för att hitta nya prognostiska och diagnostiska markörer vid prostatacancer
ObservationsstudieMaria Svensson
FoU enheten, Kliniskt forskningscenter.
7
Projektet avslutat
Can Lymphoseek and Indocyanine Green Flourescense facilitate detection of Sentinel Nodes in patients with HNSCC and N0-N1?
Prövning av diagnostikMathias von Beckerath
ÖNH, USÖ
5
Projektet stoppat i förväg
Lungcancer, molekylärpatologiska studier
ObservationsstudieMats G Karlsson
Universitetssjukhuset Örebro, Laboratoriemedicin/Patologi
7
Projektet avslutat
Molekylärpatologiska studier av spottkörteltumörer
ObservationsstudieMats G Karlsson
Universitetssjukhuset Örebro, Laboratoriemedicin/Patologi
7
Projektet avslutat
Tidig upptäckt av kolorektal cancer genom trendanalys av hemoglobinvärden - en kartläggning av förutsättningar och möjlig nytta med ett beslutsstöd inom Region Örebro län
ObservationsstudieMei Li
Centre for Assessment of Medical Technology in Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Tillgång till koloskopi och effekt på incidens och mortalitet i kolorektal cancer justerat för socioekonomiska faktorer i Sverige 1987-2014
ObservationsstudieMei Li
Centre for Assessment of Medical Technology in Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Narrow Band Imaging vid operation av oral cancer
Prövning av diagnostikOlof Nilsson
Öron-näs och halskliniken USÖ Örebro
1
Planering och förberedelse
Ultraljud vid cancer i tunga och munbotten
Prövning av diagnostikOlof Nilsson
Öron-näs och halskliniken USÖ Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
prostatacellers inflammatoriska respons på Propionibacterium acnes infektion
ObservationsstudieOve Andrén
Urologkliniken USÖ
7
Projektet avslutat
Betydelsen av livsstilsfaktorer för prognosen vid njurcancer
ObservationsstudiePer Lindblad
Urologiska kliniken, Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Örebro Universitet
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Diagnostiska och prognostiska faktorer vid njurcancer
ObservationsstudiePernilla Sundqvist
Urologiska kliniken, USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Kan cirkulerande PD-L1, CD163 och/eller IL-10 användas som biomarkör för njurcancer?
ObservationsstudiePernilla Sundqvist
Urologiska kliniken, USÖ
7
Projektet avslutat
Uttryck av p16 vid peniscancer och dess korrelation till HPV och prognos samt analys av sensitivitet och komplikationer vid dynamisk sentinel node biopsi.
ObservationsstudiePeter Kirrander
Urologiska kliniken
7
Projektet avslutat
ARAMIS: A MULTINATIONAL, RANDOMISED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED, PHASE III EFFICACY AND SAFETY STUDY OF ODM-201 IN MEN WITH HIGH-RISK NON-METASTATIC CASTRATION-RESISTANT PROSTATE CANCER
Prövning av läkemedelSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
ARCHES: A Multinational, Phase 3, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Efficacy and Safety Study of Enzalutamide Plus Androgen Deprivation Therapy (ADT) Versus Placebo Plus ADT in Patients with Metastatic Hormone Sensitive Prostate Cancer (mHSPC).
Prövning av läkemedelSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
ATLAS: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Phase 3 Study of JNJ56021927 in Subjects with High-risk, Localized or Locally Advanced Prostate Cancer Receiving Treatment with Primary Radiation Therapy
Prövning av läkemedelSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Cytokiner och kemokiner som etiologiska och prognostiska serummarkörer vid prostatacancer
ObservationsstudieSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
EMBARK: A Phase 3, Randomized, Efficacy and Safety Study of Enzalutamide Plus Leuprolide, Enzalutamide Monotherapy, and Placebo Plus Leuprolide in Men
With High-Risk Nonmetastatic Prostate Cancer Progressing After Definitive Therapy.
Prövning av läkemedelSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Förekomst av plasmiden pIMPLE-HL096PA1 i Propionibacterium acnes framodlade från prostatavävnad
ObservationsstudieSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
Har Propionibacterium acnes förmågan att påverka prostataceller och därmed bidra till en cancerutveckling?
ObservationsstudieSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
HERO: A Multinational Phase 3 Randomized, Open-label, Parallel Group Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Relugolix in Men with Advanced Prostate Cancer
Prövning av läkemedelSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Infektion och inflammation som etiologi till prostatacancer
ObservationsstudieSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
2
Rekrytering/datainsamling pågår
JAVELIN: A PHASE 3, MULTICENTER, MULTINATIONAL, RANDOMIZED, OPEN-LABEL,
PARALLEL-ARM STUDY OF AVELUMAB (MSB0010718C) PLUS BEST
SUPPORTIVE CARE VERSUS BEST SUPPORTIVE CARE ALONE AS A
MAINTENANCE TREATMENT IN PATIENTS WITH LOCALLY ADVANCED OR
METASTATIC UROTHELIAL CANCER WHOSE DISEASE DID NOT PROGRESS
AFTER COMPLETION OF FIRST-LINE PLATINUM-CONTAINING
CHEMOTHERAPY
Prövning av läkemedelSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
Kronisk inflammation och risken för aggressiv prostatacancer.
ObservationsstudieSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
M1 och M2 makrofager som prognostiska markörer vid prostatacancer
ObservationsstudieSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
miR-146a:s roll i inflammations-inducerad prostatacancer
ObservationsstudieSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
ODX-003: A randomized, double-blind, dose finding, repeat dose Phase II multicentre study of ODX for the treatment of patients with castration resistant prostate cancer (CRPC) and skeletal metastases
Prövning av läkemedelSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
PREVAIL: A Multinational Phase 3, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Efficacy and Safety Study of Oral MDV3100 in Chemotherapy-Naïve Patients with Progressive Metastatic Prostate Cancer Who Have Failed Androgen Deprivation Therapy
Prövning av läkemedelSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
Propionibacterium acnes betydelse för utvecklingen av prostatacancer- finns det speciella typer av bacterien som är särskilt benägna att infektera prostatakörteln?
ObservationsstudieSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
Propionibacterium acnes roll vid utveckling av prostatacancer - skillnader mellan olika subtyper.
ObservationsstudieSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
PROSPER: A Multinational, Phase 3, Randomized, Double Blind, Placebo Controlled, Efficacy and Safety Study of Enzalutamide in Patients With Nonmetastatic Castration Resistant Prostate Cancer
Prövning av läkemedelSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
SPARTAN: A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Phase III Study of ARN-509 in Men with Non-Metastatic (M0) Castration-Resistant Prostate Cancer
Prövning av läkemedelSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
SPCG-15-studien
Prövning av behandlingSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
1
Planering och förberedelse
TITAN: A Phase 3 Randomized, Placebo-controlled, Double-blind Study of Apalutamide Plus Androgen Deprivation Therapy (ADT) Versus ADT in Subjects with Metastatic Hormone-sensitive Prostate Cancer (mHSPC)
Prövning av läkemedelSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Uttryck av PD-1 och PD-L1 i prostatavävnad från män med prostatacancer samt från män utan sjukdomen.
ObservationsstudieSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
Vilken respons ger en Propionibacterium acnes-infektion på inflammatoriska gener i prostataceller samt blir det skillnader i respons mellan infektion med plasmid-positiva och plasmid-negativa P. acnes-isolat?
ObservationsstudieSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Vilken roll spelar förekomsten av tumörreglerande immunceller i primärtumören risken att drabbas av lymfkörtel-metastaserande prostatacancer?
ObservationsstudieSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
1
Planering och förberedelse
Är en ökad infiltration av regulatoriska T-celler och/eller M2-makrofager associerat med en ökad risk att drabbas av aggressiv peniscancer?
ObservationsstudieSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
ADHFE1, FLI1, ZNF793 och GPR85 genernas funktion i rektalcancer
Kvalitativ studieSanja Farkas
Laboratoriemedicinska kliniken, Klinisk kemi
1
Planering och förberedelse
Betydelsen av DNA metylering och uttryck av folatreceptorerna FOLR1, PCFT och RFC1 i Colorektalcancer och normal mucosavävnad
ObservationsstudieSanja Farkas
Laboratoriemedicinska kliniken, Klinisk kemi
7
Projektet avslutat
Epigenetiska förändringar i placenta och endometriecancer
ObservationsstudieSanja Farkas
Laboratoriemedicinska kliniken, Klinisk kemi
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Kan DNA metylering- och hydroxymetylering tillsammans bättre indikera prognosen hos patienter med cervixcancer?
ObservationsstudieSanja Farkas
Laboratoriemedicinska kliniken, Klinisk kemi
1
Planering och förberedelse
Intragenerations- och förlossningsmönster av infektionsexponering och risk för Hodgkins lymfom
ObservationsstudieScott Montgomery
KEB
7
Projektet avslutat
Jämförelse av öppna och slutna fixationsmasker vid strålbehandling av huvud-halscancer
Kvalitativ studieSofia Axelsson
Onkologiska kliniken
1
Planering och förberedelse
PROSESS: Stress hos män under utredning för och vid diagnos av prostatacancer
ObservationsstudieSven-Olof Andersson
Urologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Komplikationer vid cystektomi
ObservationsstudieTomas Jerlström
Urologisk kliniken, USÖ
7
Projektet avslutat
Nordisk prospektiv valideringsstudie för prediktorer av morbiditet och onkologiskt resultat i urinblåsecancer efter radikal cystektomi med eller utan preoperativ kemoterapi
ObservationsstudieTomas Jerlström
Urologisk kliniken, USÖ
1
Planering och förberedelse
Effekt av lokalanestesimedel, lidokain och ropivacain, på proliferationen av kolorektalcancerceller in vitro.
ObservationsstudieWiebke Falk
ANIVA-kliniken, Region Örebro län
7
Projektet avslutat
Smärta och postoperativ morbiditet efter kirurgi för kolorektal cancer. En jämförelse mellan epiduralanalgesi och patientkontrollerad intravenös analgesi.
Prövning av behandlingWiebke Falk
ANIVA-kliniken, Region Örebro län
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Kvantitativ magnetisk resonanstomografi (MR) och prostatacancer
Prövning av diagnostikWolfgang Krauss
USÖ, Röntgenkliniken
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
A phase I-II study on the treatment with Taxotere in combination with Gemzar in patients with oesophageal cancer or cancer in the cardia region
&
A phase I-II study on the treatment with Taxotere in combination with cisplatin, 5-fluorouracil and radiotherapy in patients with locally advanced but not metastatic oesophageal cancer or cancer in the cardia region
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
A randomized study of radiotherapy and concomitant temodal or neoadjuvant chemotherapy followed by radiotherapy and concomitant temodal in patients with high grade glioma
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
A randomized study of two Schedules of radiotherapy or chemotherapy in elderly patients with high grade glioma
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
Achiles: A randomized phase II study comparing atezolizumab after concurrent chemoradiotherapy with chemoradiotherapy alone in limited disease small-cell lung cancer
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Alpharadin: Radium-223 klorid (alpharadin) hos kastrationsresistenta (hormonrefraktära) prostatacancerpatienter med skelettmetastaser
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
Arimidex ± Herceptin: A randomized, controlled, open label study to evaluate the efficacy and safety of trastuzumab in combination with the oral atomatase inhibitor anastrozole compared with anastrozole alone as first and second line treatment administered to postmenopausal, hormone receptor positive patients with HER2 overexpressing metastatic breast cancer
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
Artscan II: Accelerated radiotherapy of squamous cell carcinoma of head and neck. Preoperative accelerated vs. postoperative conventional radiotherapy in patients with resectable cancer of oral cavity.
Prövning av behandlingYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Artscan III: A randomized multicenter phase III study of cisplatin plus radiotherapy compared to cetuximab plus radiotherapy in locally advanced head and neck cancer
Prövning av behandlingYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
ARTSCAN IV: A nonrandomized multicenter observational study of all reirradiation in patients with head and neck cancer with special focus on patients receiving proton therapy
Prövning av behandlingYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
2
Rekrytering/datainsamling pågår
ARTSCAN V: Photon therapy versus proton therapy in early tonsil cancer
Prövning av behandlingYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
1
Planering och förberedelse
Auto-Lymfom: Prospektiv observationsstudie av patienter med autoimmun/inflammatorisk sjukdom som utvecklar lymfom
ObservationsstudieYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Avalte - A single arm, open label, multicenter, extension study of bevacizumab in patients with solid tumors on study treatment with bevacizumab, at the end of A F. HOFFMAN-LA ROCHE and/or GENENTECH sponsored study (MO25757)
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
BEMP-Assessment of acute side effects effect of 14-14,5 Gy HDR brachytherapy in combination with hypofractionated external beam radiotherapy
(3 Gy x 14) in the treatment of localised prostate cancer with a small external beam margin of 3 mm and real time positioning – a randomized syudy comparing two different overall treatment times
Prövning av behandlingYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
2
Rekrytering/datainsamling pågår
CAOS - An open, randomized, multicenter study in patients with recurrent epithelial ovarian cancer, primary peritoneal cancer or fallopian tube cancer to compare the efficacy and safety of paclitaxel (micellar) nanoparticles and paclitaxel
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
CheckMate 76K - A Phase 3, Randomized, Double-Blind Study of Adjuvant Immunotherapy with Nivolumab versus Placebo after Complete Resection of Stage IIB/C Melanoma
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
1
Planering och förberedelse
COMBI-APlus: Open-label, phase IIIb study of dabrafenib in COMBInation with trametinib in the Adjuvant treatment of stage III BRAF V600 mutation-positive melanoma after complete resection to evaluate the impact on pyrexia related outcomes of an adapted pyrexia AE-management
algorithm (Plus)
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
CompLEEment-1: An open-label, multicenter, phase IIIb study to assess the safety and efficacy of ribociclib (LEE011) in combination with letrozole for the treatment of men and pre/postmenopausal women with hormone receptor-positive (HR+) HER2-negative (HER2-) advanced breast cancer (aBC) with no prior hormonal therapy for advanced disease
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
CORE - Chemotherapy OR Endorine treatment first
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
CRITICS (ChemoRadiotherapy after Induction chemo Therapy In Cancer of the Stomach):
A multicenter randomized phase III trial of neo-adjuvant chemotherapy followed by surgery and chemotherapy or by surgery and chemoradiotherapy in resectable gastric cancer
Prövning av behandlingYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
DIRECT glioblastoma - DIsulfiram REsponse as add-on to ChemoTherapy in recurrent glioblastoma: A randomized controlled trial
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
2
Rekrytering/datainsamling pågår
DOCeCAP - Feasibility study with fixed dose of docetaxel in combination with dose escalated capecitabine in metastatic breast cancer
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
Embrace II: Image guided intensity modulated External beam radiochemotherapy and MRI based adaptive BRAchytherapy in locally advanced CErvical cancer
Prövning av behandlingYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
2
Rekrytering/datainsamling pågår
EXCellent - An open label phase II study of EXC (epirubicin, capecitabine and cisplatin) as primary treatment of locally advanced/inflammatory breast cancer, in an out patient setting
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
FACT - Anastrozole monotherapy versus maximaloestrogen blockade with anastrozole and fulvestrant combination therapy: An open, randomized, comperative, phase III multicenter study in postmenopausal women with hormone receptor positive breast cancer in first relapse after primary treatment of localised tumor
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
FinXX - A randomized phase III study comparing single-agent docetaxel followed by cyclophosphamide, epirubicin and 5-FU to docetaxel with capecitabine followed by
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
First BEAT - First-line bevacizumab and chemotherapy in metastatic cancer of the colon or rectum. An expanded access program.
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
Follow-up studie R±IFN: Long-term outcome and the post-treatment effects of rituximab administered as single agent or in combination with Interferon-α2a in patients with follicular or other low-grade (indolent) lymphoma
ObservationsstudieYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
GA-TAC: A randomized phase II study of sequential docetaxel and irinotecan with 5-fluorouracil/folinic acid in patients with advanced gastric cancer
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
Gemzar/Xeloda: Fas II studie av gemcitabin i kombination med capecitabine givet till patienter som tidigare erhållit antracyklin- och taxanbehandling mot metastaserande bröstcancer
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
HYPO-RT-PC: Phase III study of HYPO-fractionated radiotherapy (HYPO-RT) of intermediate risk localised prostate cancer
Prövning av behandlingYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
ICON7 - A randomized, two-arm, multi-center gynaecologic cancer intergroup trial of adding bevacizumab to standard chemotherapy (carboplatin and paclitaxel) in patients with epithelial ovarian cancer
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
IRINO/CAP - Fas I studie av irinotecan i kombination med capecitabine vid metastaserande kolorektalcancer
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
KAITLIN: A Randomised, Multicenter, Open-label, Phase III Trial,
Comparing Trastuzumab plus Pertuzumab plus a Taxane following Antracyclines versus Trastuzumab-Emtansine plus Pertuzumab following Antracyclines As Adjuvant Therapy in Patients with operable HER2-positive Primary Breast Cancer.
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
LARCT- US - Locally Advanced Rectal Cancer Trial – Uppsala Style
(Single) centre phase II study of short course radiation therapy followed by pre-operative chemotherapy and surgery in primary high-risk rectal cancer
Prövning av behandlingYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Lysmasc: En icke-interventionsstudie för att utvärdera effektivitet, säkerhet och omvårdnad med Mabthera subkutan administrering vid behandling av patienter med non-Hodgkins lymfom i klinisk rutin
ObservationsstudieYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
MARS: Multicentre phase III study: Addition of Radiotherapy to Standard chemotherapy for stage IV NSCLC
Prövning av behandlingYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
2
Rekrytering/datainsamling pågår
MINT - Randomized intergroup trial of first line treatment for patients with diffuse large B-cell non-Hodgkin´s lymphoma with a CHOP-like chemotherapy regimen with or without the anti-CD20 antibody rituximab
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
Monarch-3: A randomized Double-Blind Placebo-Controlled Phase 3 Study of Nonsteroidal AromataseInhibitors (Anastrozole or Letrozole) plus LY2835219 (a CDK4/6 Inhibitor) or Placebo in Postmenopausal Women
with Hormone Receptor-Positive, HER2-Negative Locoregionally Recurrent or Metastatic Breast Cancer with No Prior Systemic Therapy in this Disease Setting
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
NLG-MCL-III: High-dose therapy with autologous stem cell support in first line treatment of mantle cell lymphoma
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
NORDIC-9: Full dose monotherapy S-1 (followed by irinotecan) compared
to reduced dose combination therapy (S-1/oxaliplatin followed
by S-1/irinotecan) as initial therapy for older patients with metastatic colorectal cancer.
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
Octavia - A single arm phase II Clinical study investigating the addition of bevacizumab to carboplatin and weekly paclitaxel as first-line treatment in patients with epithelial ovarian cancer
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
PALLAS: PALbociclib CoLlaborative Adjuvant Study:
A randomized phase III trial of Palbociclib with standard adjuvant endocrine therapy versus standard adjuvant endocrine therapy alone for hormone receptor positive (HR+) / human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-negative early breast cancer
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Planet - Phase II randomized study on Locally Advanced Non small cell lung cancer Escalated dose on individual basia Treatment with radiochemotherapy
Prövning av behandlingYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
Post-operative adjuvant interferon-alpha2b in resected high-risk primary and regionally metastatic melanoma
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
PREDIX II HER2
Improving pre-operative systemic therapy for human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) amplified breast cancer
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
1
Planering och förberedelse
PRO-CNS: Proton radiotherapy for primary Central Nervous System tumours in adults
Prövning av behandlingYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
2
Rekrytering/datainsamling pågår
PRODAT: A non-interventional, primary data collection, multicenter
study of the combination of Dabrafenib and Trametinib in the
treatment of advanced melanoma
ObservationsstudieYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Proscan - Proliferation characteristics of squamous cell carcinoma in the head and neck, a clinical study &
Artscan - Accelerated radiotherapy of squamous cell carcinoma in the head and neck, a randomized controlled study
Prövning av behandlingYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
PUMA-NER: A study of neratinib plus capecitabin versus lapatinib plus capecitabine
on patients with HER2+ metastatic breast cancer who have received two or more prior HER2-directed regimens in the metastatic setting
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
RAPIDO: Randomized multicenter phase III study of short course radiation therapy followed by prolonged pre-operative chemotherapy and surgery in patients with high risk primary rectal cancer compared to standard preoperative chemoradiotheraphy and surgery and optional adjuvant chemotherapy.
Prövning av behandlingYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
RATHL - A randomized phase III trial to assass response adapted therapy using FDG-PET imaging in patients with newly diagnosed, advanced Hodgkin lymphoma
Prövning av behandlingYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
Ribbon: A multicenter, phase III, randomized, placebo-controlled trial evaluating the efficacy and safety of bevacizumab in combination with chemotherapy regimens in subjects with previously untreated metastatic breast cancer
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
Rituximab as sigle agent and in combination with interferon alpha2a, a phase III randomized trial in patients with follicular or other CD20+ low grade (indolent) lymphoma
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
ROSiA: Global study to assess the addition of bevacizumab to carboplatin and paclitaxel as front-line treatment of epithelial ovarian cancer, fallopian tube carcinoma or primary peritoneal carcinoma
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
SAKK 35/14: Rituximab with or without ibrutinib for untreated patients with advanced follicular lymphoma in need of therapy.
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
2
Rekrytering/datainsamling pågår
SBG 2000-1: Individually dose-adjusted FEC compared to standard FEC as adjuvant chemotherapy for node positive or high-risk node negative breast cancer
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
SBG 2004-1 fas 3 (Panther): A randomized phase III study comparing biweekly and tailored epirubicin + cyclophosphamide followed by biweekly tailored docetaxel versus three weekly epirubicin + cyclophosphamide, 5-fluorouracil followed by docetaxel in lymph node positive or high risk lymph node negative breast cancer patients – a continuation of the feasibility part of the SBG 2004-1 study
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Solar-1: A phase III, randomized, double-blind, placebo controlled study of alpelisib in combination with fulvestrant for men and postmenopausal women with hormone receptor positive, HER2-negative advanced breast cancer which progressed on or after aromatase inhibitor treatment
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
SOLD (The Synergism Or Long Duration Study): A randomized phase III study comparing trastuzumab plus docetaxel (HT) followed by 5-FU, epirubicin and cyclophosphamide (FEC) to the same regimen followed by single-agent trastuzumab as adjuvant treatments for early breast cancer
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
SOLSTICE: An open-label, randomised, phase III Study cOmparing trifLuridine/tipiracil (S 95005) in combination with bevacizumab to capecitabine in combination with bevacizumab in firST-line
treatment of patients with metastatIC colorectal cancer who are not candidatE for intensive therapy
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
2
Rekrytering/datainsamling pågår
SSGXX: A Scandinavian Sarcoma Group treatment protocol for adult patients with non-metastatic high-risk soft tissue sarcoma of the extremities and trunk wall
Prövning av behandlingYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
SSGXXII: Three versus five years of adjuvant imatinib as treatment of patients with operable GIST with a high risk for recurrence
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Symptom Benefit - Does palliative chemotherapy imoprove symptoms in women with recurrent ovarian cancer? Measuring subjective improvement as well as objective response to estimate the benefit of palliative chemotherapy in women with platinum resistant or refractory ovarian cancer
Prövning av behandlingYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
TH3RESA - A phase III randomized, multicenter, two-arm, open-label trial to evaluate the efficacy of trastuzumab emtansine compared with treatment of physicians choice in patients with HER2-positive metastatic breast cancer who have receive at least two prior regimens of HER2-directed therapy
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
The BOLD-1 Study (Binary HER2 inhibition Or Long Duration-1)
A randomized phase III study comparing trastuzumab,
pertuzumab plus docetaxel (TPD) followed by 3 cycles of
chemotherapy to the current standard regimen as the treatments
of early HER2-positive breast cancer
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
2
Rekrytering/datainsamling pågår
The SBG 2004-1 study. A phase II study continuing into a randomised phase III study. Comparison of safety, feasibility and efficacy of: dose dense and tailored and dose escalated epirubicin + cyclophosphamide followed by docetaxel or dose dense epirubicin + cyclophosphamide followed by docetaxel or docetaxel + doxorubicin + cyclophosphamide in lymph node positive breast cancer patients.
Prövning av behandlingYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
THORA: A Randomized Phase II Study Comparing Two
Schedules of Hyperfractionated Thoracic Radiotherapy
in Limited Disease Small-Cell Lung Cancer
Prövning av behandlingYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
TRIANGLE: autologous Transplantation after a Rituximab/Ibrutinib/Ara-c containing iNduction in Generalized mantle cell Lymphoma – a randomized European MCL Network trial
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
2
Rekrytering/datainsamling pågår
TRIM study protocol - a prospective randomized multicenter Trial to assess the Role of Imaging during follow up after radical surgery of stage IIb-c and III cutaneous malignant Melanoma
Prövning av diagnostikYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Viable: A Randomized, Double Blind, Multicenter, Parallel-Group,
Phase III Study to Evaluate Efficacy and Safety of DCVAC/PCa
Versus Placebo in Men with Metastatic Castration Resistant
Prostate Cancer Eligible for 1st Line Chemotherapy
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad

 

PublishedDocument information: Sök alla projekt, Region Örebro län som handlar om Cancer och onkologi | Last modified: 2018-06-12 by Researchweb Support

Sök alla projekt, Region Örebro län som handlar om Cancer och onkologi , from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/sok/projekt?status=&statusoption=&extra1=som%20handlar%20om&extra2=&order=&name=Region%20%C3%96rebro%20l%C3%A4n&wp=2081&field=Cancer%20och%20onkologi&fieldoption=9%3E0