Sök alla projekt, Region Örebro län som handlar om Immunologi
Mönster av allergenspecifika IgE-antikroppar mot björk och gräs pollen hos patienter som planerades för allergenspecifik immunterapi i Örebro Län, Sverige
ObservationsstudieAmanj Saber
ÖNH-klinik USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Staphylococcus aureus in chronic rhinosinusitis: The effect on epithelial ion channel physiology and innate immunity
ObservationsstudieAmanj Saber
ÖNH-klinik USÖ
7
Projektet avslutat
Primär TBE vaccination äldre
Prövning av läkemedelAnja Rosdahl
Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro
1
Planering och förberedelse
"IAMI-Response": The immune response to influenza vaccine in a subpopulation of IAMI substudy
Prövning av behandlingAnnika Eriksson
Angiolab, Kardiologiska kliniken, USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Atypiska responser på PD-1/PD-L1 hämmare vid metastaserat melanom: en prospektiv longitudinell studie
ObservationsstudieAntonis Valachis
Onkologiska Kliniken Universitetssjukhuset Örebro
1
Planering och förberedelse
Skyddseffekt av vaccination hos cancerpatienter under pågående
onkologisk behandling
Prövning av behandlingAntonis Valachis
Onkologiska Kliniken Universitetssjukhuset Örebro
1
Planering och förberedelse
Kirurgisk stress och försvaret mot infektioner
ObservationsstudieBayar Baban
Universitetssjukhuset Örebro, kirurgkliniken
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Bärarskap eller invasiv sjukdom? – Pharynxepitelets immunologiska funktion vid interaktion med meningokocker
ObservationsstudieBianca Stenmark
Laboratoriemedicinska länskliniken, Molekylärdiagnostik och FoU, Universitetssjukhuset Örebro
1
Planering och förberedelse
A Multicenter, Double-Blind Study of the Safety, Tolerability, and Immunogenicity of a
Pneumococcal Conjugate Vaccine (V114) in Healthy Adults 50 Years of Age or Older
Prövning av läkemedelJill Kjellberg Eriksson
Avdelningen för kliniska prövningar
7
Projektet avslutat
A PHASE 3, RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND TRIAL TO EVALUATE THE
SAFETY AND IMMUNOGENICITY OF A 20-VALENT PNEUMOCOCCAL
CONJUGATE VACCINE IN PNEUMOCOCCAL VACCINE–NAÏVE ADULTS 18
YEARS OF AGE AND OLDER
Prövning av läkemedelKristin Klarström Engström
Avdelningen för kliniska prövningar
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
A PHASE 3, RANDOMIZED, OPEN-LABEL TRIAL TO EVALUATE THE SAFETY
AND IMMUNOGENICITY OF A 20-VALENT PNEUMOCOCCAL CONJUGATE
VACCINE IN ADULTS OVER 65 YEARS OF AGE WITH PRIOR PNEUMOCOCCAL
VACCINATION
Prövning av läkemedelKristin Klarström Engström
Avdelningen för kliniska prövningar
2
Rekrytering/datainsamling pågår
"A PHASE 3, PLACEBO-CONTROLLED, RANDOMIZED, OBSERVER-BLINDED
STUDY TO EVALUATE THE EFFICACY, SAFETY, AND TOLERABILITY OF A
CLOSTRIDIUM DIFFICILE VACCINE IN ADULTS 50 YEARS OF AGE AND
OLDER"
Prövning av läkemedelLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
"NTHI-004:An observer-blind study to evaluate the safety, reactogenicity and immunogenicity of GSK
Biologicals’ investigational vaccine GSK2838504A when administered to COPD patients"
Prövning av läkemedelLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
7
Projektet avslutat
"Zoster-006:Efficacy, safety, and immunogenicity study of GSK Biologicals’ Herpes Zoster vaccine GSK1437173A in adults aged 50 years."
Prövning av läkemedelLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
7
Projektet avslutat
"Zoster-022:Efficacy, safety, and immunogenicity study of GSK Biologicals’ Herpes Zoster vaccine GSK1437173A in adults aged 50 years."
Prövning av läkemedelLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
7
Projektet avslutat
"Zoster-049:Efficacy, safety and immunogenicity of GSK Biologicals’ HZ/su vaccine GSK1437173A in a phase IIIb, open-label, long-term follow-up study (ZOELTFU) of studies 110390/113077 (ZOSTER-006/022) and assessment of additional doses in older adults"
Prövning av läkemedelLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Zoster-056:Cross-vaccination study of GSK Biologicals’ Lyophilized formulation of the Herpes Zoster subunit (HZ/su) vaccine (GSK 1437173A) in subjects who previously received placebo in ZOSTER-006 and ZOSTER-022 studies.
Prövning av läkemedelLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
7
Projektet avslutat
Zoster 064, Observational study to assess frailty of subjects during ZOSTER-006 and ZOSTER-022
Projektnummer : 253641
ObservationsstudieLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
7
Projektet avslutat
Långtidsuppföljning av immunrespons efter pneumokockvaccination, bärarskap av pneumokocker, insjuknande i invasiv pneumokocksjukdom samt effekten av revaccination hos patienter med kronisk lymfatisk leukemi som vaccinerats inom ramen för vaccinationsstudie med PCV13 eller PPSV23 mellan 2013-2016.
Prövning av läkemedelMagdalena Kättström
Medicinkliniken, hematologsektionen
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Immunologiska checkpoint- och aktivitetsmarkörer vid sepsis och autoimmuna sjukdomar
Prövning av diagnostikOlof Hultgren
-
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
mikroRNA’s reglering och dysreglering av tarmfloran vid inflammatorisk tarmsjukdom
ObservationsstudieRobert Kruse (Född Jonasson)
Region Örebrolän, Kliniskt forskningscentrum
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Nya biomarkörer och interventioner för återkommande/kvarstående urinvägsinfektioner och multiresistenta bakterier
ObservationsstudieRobert Kruse (Född Jonasson)
Region Örebrolän, Kliniskt forskningscentrum
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Samspelet mellan inflammasomen, intracellulära bakterier och recidiverande UVI
ObservationsstudieRobert Kruse (Född Jonasson)
Region Örebrolän, Kliniskt forskningscentrum
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Jämförelse av DNA metylering i HIV-1 och HIV-2
Kvalitativ studieSanja Farkas
Laboratoriemedicinska kliniken, Klinisk kemi
1
Planering och förberedelse
Uttryck av HLA-DR vid bakteriemisk sepsis.
ObservationsstudieSara Cajander
Infektionskliniken Universitetssjukhuset i Örebro
7
Projektet avslutat
Dynamik för koncentrationer av polysackarid-antikroppar och polysackarid-antigen vid pneumokocksepsis
ObservationsstudieSimon Athlin
Infektionskliniken, Örebro universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
Serotypes with low invasive potential are associated with an impaired antibody response in invasive pneumococcal disease
ObservationsstudieSimon Athlin
Infektionskliniken, Örebro universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
Studie av det serotypspecifika antikroppssvaret vid pneumokockpneumoni och ett samtidigt antikroppssvar mot andra serotyper
ObservationsstudieSimon Athlin
Infektionskliniken, Örebro universitetssjukhus
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
The effects of household air pollution on the innate immunity and microbes in the respiratory tract of women cooks and children in rural and urban Ethiopia
ObservationsstudieSimon Athlin
Infektionskliniken, Örebro universitetssjukhus
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Food protein induced enterocolitis syndrome (FPIES) in Children- a Swedish multicenter study (FICS)
Kvalitativ studieÖsten Jonsson
Barn och Ungdomskliniken, Barn och Ungdomshabiliteringen
2
Rekrytering/datainsamling pågår

 

PublishedDocument information: Sök alla projekt, Region Örebro län som handlar om Immunologi | Last modified: 2018-06-12 by Researchweb Support

Sök alla projekt, Region Örebro län som handlar om Immunologi , from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/sok/projekt?status=&statusoption=&extra1=som%20handlar%20om&extra2=&order=&name=Region%20%C3%96rebro%20l%C3%A4n&wp=2081&field=Immunologi&fieldoption=19%3E0