Sök alla projekt, Region Örebro län som handlar om Infektionsmedicin
The use of IgY antibodies in the treatment of Pseudomonas aeruginosa pneumonia
Prövning av läkemedelAlexander Otterbeck
-
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Förenklad grundvaccination efter stamcellstransplatation
Prövning av behandlingAnja Rosdahl
Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro
6
Projektet startades aldrig
Hepatit A vaccination till äldre resenärer
Prövning av läkemedelAnja Rosdahl
Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro
1
Planering och förberedelse
Primär TBE vaccination äldre
Prövning av läkemedelAnja Rosdahl
Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro
1
Planering och förberedelse
Vaccinationsgenombrott av TBE (Fästingburen hjärninflammation)-riskfaktorer och klinisk bild.
ObservationsstudieAnja Rosdahl
Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro
7
Projektet avslutat
Hepatit C hos gravida och deras partners, studie av prevalens och riskfaktorer genom provtagning inom mödrahälsovården.
ObservationsstudieAnn-Sofi Duberg
Infektionskliniken, USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Immunologiska markörer vid sepsis och bakteremi.
ObservationsstudieAnna Lange
Infektionskliniken
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Prevalence and prognostic implications of cardiac injury in patients with influenza-like illness (Hjärtmuskelpåverkan vid influensa)
ObservationsstudieAnna Nordenskjöld
Kardiologklinken USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Skyddseffekt av vaccination hos cancerpatienter under pågående
onkologisk behandling
Prövning av behandlingAntonis Valachis
Onkologiska Kliniken Universitetssjukhuset Örebro
1
Planering och förberedelse
Finns det en ökad risk att utveckla svår sepsis orsakad av Staphylococcus aureus och Escherichia coli om man bär på genetiska polymorfier i NLRP3-inflammasomen?
ObservationsstudieBo Söderquist
Laboratoriemedicin, Mikrobiologi och Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Förekomst av multiresistent Staphylococcus capitis klon i blodet hos nyfödda på neonatal intensivvårdavdelning i Örebro
ObservationsstudieBo Söderquist
Laboratoriemedicin, Mikrobiologi och Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro
1
Planering och förberedelse
Ledprotesinfektioner hos äldre
ObservationsstudieBo Söderquist
Laboratoriemedicin, Mikrobiologi och Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Virulence factors and antimicrobial susceptibility in S. lugdunensis bacteraemia isolates compared to isolates from carriers.
ObservationsstudieBo Söderquist
Laboratoriemedicin, Mikrobiologi och Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro
1
Planering och förberedelse
CRISPOS Örebro
Critical Illness Prevalence and Outcome Study
ObservationsstudieCarl Otto Schell
Medicinkliniken
1
Planering och förberedelse
Levercancer, annan cancer samt leverkomplikationer och död hos personer som behandlats med direktverkande antiviraler mot hepatit C
ObservationsstudieCharlotte Lybeck
Universitetssjukhuset Örebro, Infektionskliniken
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Intracellulära uropatogena bakterier och recidiverande urinvägsinfektion
ObservationsstudieCharlotte Sahlberg
Medicinsk diagnostik
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Snabbdiagnostik vid sepsis – optimering av metagenomisk analys direkt från blodprover
Prövning av diagnostikDavid Nestor
Laboratoriemedicinska kliniken, Klinisk Mikrobiologi
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Dynamics of nuc DNA load during Staphylococcus aureus bloodstream infection measured by Droplet Digital PCR
ObservationsstudieIngrid Ziegler
Infektionskliniken
7
Projektet avslutat
Koncentrationen av 16S rDNA i blod mätt över tid vid infektioner med bakteremi.
ObservationsstudieIngrid Ziegler
Infektionskliniken
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Antibiotikabehandling efter stroke i Region Örebro län
ObservationsstudieJakob Ström
Örebro Universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
Evaluation of commercial, wireless dermal thermometers for measuring core temperature
ObservationsstudieJakob Ström
Örebro Universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
Feber efter stroke - 3 epidemiologiska studier på ett patientmaterial
ObservationsstudieJakob Ström
Örebro Universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
IBIS: Inflammatory Biomarkers In Stroke - Discovery phase
ObservationsstudieJakob Ström
Örebro Universitetssjukhus
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Patienternas inställning till paracetamol vid feber och subfebrilitet efter stroke
ObservationsstudieJakob Ström
Örebro Universitetssjukhus
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Evaluering av immunmarkörer och antibiotikabehandling av IVA vårdade sepsispatienter.
ObservationsstudieJan Källman
Infektionskliniken, USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Optimering av antibiotikabehandling vid sepsis
ObservationsstudieKarolina Prytz
Infektionskliniken, USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Sepsis på IVA (SIVA-studien)
ObservationsstudieKarolina Prytz
Infektionskliniken, USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
HTLV-1/2 hos intravenösa missbrukare
ObservationsstudieKerstin Malm
Labmedicin, Mikrobiologi
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Epidemiologiska aspekter av samhällsförvärvad sepsis på svenska akutmottagningar
ObservationsstudieLisa Kurland
Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet
1
Planering och förberedelse
Kan användande av spritkork till infarter innebära risk för alkoholtoxicitet?
Prövning av medicinteknisk utrustning och produktLouise Björkman Hjalmarsson
Barn och Ungdomskliniken
7
Projektet avslutat
Långtidsuppföljning av immunrespons efter pneumokockvaccination, bärarskap av pneumokocker, insjuknande i invasiv pneumokocksjukdom samt effekten av revaccination hos patienter med kronisk lymfatisk leukemi som vaccinerats inom ramen för vaccinationsstudie med PCV13 eller PPSV23 mellan 2013-2016.
Prövning av läkemedelMagdalena Kättström
Medicinkliniken, hematologsektionen
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Kostnadsminimeringsanalys av antibiotikaprofylax vid elektiva sectio
ObservationsstudieMarkus Jansson
Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset Örebro samt Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro u
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
MALDI-TOF- en snabbare metod för att säkerställa släktskap mellan resistenta bakterier som orsakar utbrott på sjukhus
ObservationsstudieMartin Sundqvist
Laboratoriemedicinska länskliniken, Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Påverkan på svalgflorans sammanfattning vid tonsillit och behandling
ObservationsstudieMartin Sundqvist
Laboratoriemedicinska länskliniken, Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Seroprevalens av vanliga infektionssjukdomar bland blodgivare i Region Örebro län
ObservationsstudieMartin Sundqvist
Laboratoriemedicinska länskliniken, Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Utveckling av nya metoder för detektion av mikrorganismer och biomarkörer vid misstanke om allvarlig bakteriell infektion
ObservationsstudieMartin Sundqvist
Laboratoriemedicinska länskliniken, Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Är Neisseria meningitidis och Haemophilus Influenzae att betrakta som patogener om de hittas hos patienter med tonsillit.
ObservationsstudieMartin Sundqvist
Laboratoriemedicinska länskliniken, Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Immunologiska checkpoint- och aktivitetsmarkörer vid sepsis och autoimmuna sjukdomar
Prövning av diagnostikOlof Hultgren
-
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Bärarskap av meningokocker.
ObservationsstudieOlof Säll
Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Bärarskap av meningokocker bland studenter i Etiopien
ObservationsstudieOlof Säll
Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro
1
Planering och förberedelse
Invasiva infektioner orsakade av meningokocker serogrupp W i Sverige 1995-2017.
ObservationsstudieOlof Säll
Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Meningokock serogrupp Y invasiv infektion – en journalgenomgång av kliniska fall 1995-2012.
ObservationsstudieOlof Säll
Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro
7
Projektet avslutat
Undersökning av vilka virus och bakterier som orsakar infektioner i centrala nervsystemet bland patienter på ett sjukhus i Nepal.
ObservationsstudieOlof Säll
Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Infektioner hos vuxna som riskfaktor för kronisk njursjukdom
ObservationsstudiePer-Ola Sundin
Geriatriska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
7
Projektet avslutat
Ledprotesinfektioner orsakade av Staphylococcus aureus
ObservationsstudiePeter Wildeman
Ortopedkirurgiska kliniken USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Långtidsuppföljning av patienter som drabbats av en djup höftprotesinfektion
ObservationsstudiePeter Wildeman
Ortopedkirurgiska kliniken USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Utvärdering av nationellt kvalitetsprojekt-Protesrelaterade infektioner skall stoppas
ObservationsstudiePeter Wildeman
Ortopedkirurgiska kliniken USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
mikroRNA’s reglering och dysreglering av tarmfloran vid inflammatorisk tarmsjukdom
ObservationsstudieRobert Kruse (Född Jonasson)
Region Örebrolän, Kliniskt forskningscentrum
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Har Propionibacterium acnes förmågan att påverka prostataceller och därmed bidra till en cancerutveckling?
ObservationsstudieSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
Infektion som etiologi till prostatacancer
ObservationsstudieSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
Propionibacterium acnes betydelse för utvecklingen av prostatacancer- finns det speciella typer av bacterien som är särskilt benägna att infektera prostatakörteln?
ObservationsstudieSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
Danger associated molecular patterns vid bakteriemisk infektion
ObservationsstudieSara Cajander
Infektionskliniken Universitetssjukhuset i Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Identifiering av diagnostiska biomarkörer för sepsis genom Cap Analysis of Gene Expression
ObservationsstudieSara Cajander
Infektionskliniken Universitetssjukhuset i Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Identifiering och evaluering av immunmarkörer i syfte att prediktera för sekundär immunsuppression vid allvarlig sepsis på intensivvården
ObservationsstudieSara Cajander
Infektionskliniken Universitetssjukhuset i Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Kartläggning av prognostiska faktorer vid Staphylococcus aureus bakteriemi.
ObservationsstudieSara Cajander
Infektionskliniken Universitetssjukhuset i Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Uttryck av HLA-DR vid bakteriemisk sepsis.
ObservationsstudieSara Cajander
Infektionskliniken Universitetssjukhuset i Örebro
7
Projektet avslutat
Helgenomsekvensering av Staphylococcus epidermidis hos patienter med hematologisk malignitet under 1980-2009 på Universitetssjukhuset i Örebro.
ObservationsstudieSigne Danielsson
Medicinska kliniken
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Antibiotic stewardship: Hur påverkas utfallet hos patienter med pneumokockorsakad lunginflammation av att man ger smal-spektrum antibiotika empiriskt vid inläggning?
ObservationsstudieSimon Athlin
Infektionskliniken, Örebro universitetssjukhus
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Detektion av cellväggs-polysackarider (CWPS) i blod och urin hos patienter med samhällsförvärvad pneumoni med en nyutvecklad ELISA
ObservationsstudieSimon Athlin
Infektionskliniken, Örebro universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
Dynamik för koncentrationer av polysackarid-antikroppar och polysackarid-antigen vid pneumokocksepsis
ObservationsstudieSimon Athlin
Infektionskliniken, Örebro universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
Evaluation of the Sofia S. pneumoniae FIA for detection of pneumococcal antigen in patients with blood stream infection: Does automatic reading enhance performance of urinary antigen tests?
Prövning av medicinteknisk utrustning och produktSimon Athlin
Infektionskliniken, Örebro universitetssjukhus
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Studie av det serotypspecifika antikroppssvaret vid pneumokockpneumoni och ett samtidigt antikroppssvar mot andra serotyper
ObservationsstudieSimon Athlin
Infektionskliniken, Örebro universitetssjukhus
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
The effects of household air pollution on the innate immunity and microbes in the respiratory tract of women cooks and children in rural and urban Ethiopia
ObservationsstudieSimon Athlin
Infektionskliniken, Örebro universitetssjukhus
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Urinantigentest för att påvisa pneumoketiologi som redskap för att styra antibiotikabehandling vid samhällsförvärvad pneumoni - resultat från Svenska Infektionsläkarföreningens Kvalitetsregister för pneumoni
ObservationsstudieSimon Athlin
Infektionskliniken, Örebro universitetssjukhus
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Utvärdering av ImmuView S. pneumoniae och L. pneumophila urin antigen testet - en jämförelse med BinaxNOW S. pneumoniae och BinaxNOW L. pneumophila testen
ObservationsstudieSimon Athlin
Infektionskliniken, Örebro universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
Utvärdering av urinantigen test för att påvisa Streptococcus pneumoniae och Legionella pneumophila i BAL vätska
ObservationsstudieSimon Athlin
Infektionskliniken, Örebro universitetssjukhus
5
Projektet stoppat i förväg

 

PublishedDocument information: Sök alla projekt, Region Örebro län som handlar om Infektionsmedicin | Last modified: 2018-06-12 by Researchweb Support

Sök alla projekt, Region Örebro län som handlar om Infektionsmedicin , from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/sok/projekt?status=&statusoption=&extra1=som%20handlar%20om&extra2=&order=&name=Region%20%C3%96rebro%20l%C3%A4n&wp=2081&field=Infektionsmedicin&fieldoption=20%3E0