Sök alla projekt, Region Örebro län som handlar om Medicinsk bioteknologi och laboratorieteknologi
Snabbdiagnostik vid sepsis – optimering av metagenomisk analys direkt från blodprover
Prövning av diagnostikDavid Nestor
Laboratoriemedicinska kliniken, Klinisk Mikrobiologi
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Analys av samtliga Neisseria gonorrhoeae stammar isolerade i Sverige under 2016 - den första heltäckande nationella studien inkluderande mikrobiologiska, epidemiologiska och kliniska data
ObservationsstudieRonza Hadad
Laboratoriemedicin, Mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad

 

PublishedDocument information: Sök alla projekt, Region Örebro län som handlar om Medicinsk bioteknologi och laboratorieteknologi | Last modified: 2018-06-12 by Researchweb Support

Sök alla projekt, Region Örebro län som handlar om Medicinsk bioteknologi och laboratorieteknologi , from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/sok/projekt?status=&statusoption=&extra1=som%20handlar%20om&extra2=&order=&name=Region%20%C3%96rebro%20l%C3%A4n&wp=2081&field=Medicinsk%20bioteknologi%20och%20laboratorieteknologi&fieldoption=24%3E0