Sök alla projekt, Region Örebro län som handlar om Neurologi
Att vara anhörig till person som insjuknat i Guillain-Barrés syndrom: upplevelser av den akuta fasen och rehabiliteringen
Kvalitativ studieAnette Forsberg
Region Örebro län, Fysioterapiavdelningen, Universitetssjukhuset,
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Balans och fall vid multipel skleros: intervention, fördjupad kunskap och närstående perspektiv
Prövning av behandlingAnette Forsberg
Region Örebro län, Fysioterapiavdelningen, Universitetssjukhuset,
7
Projektet avslutat
Fall hos personer med multipel skleros
Kvalitativ studieAnna Carling
Fysioterapiavdelningen, USÖ.
1
Planering och förberedelse
CRISPOS Örebro
Critical Illness Prevalence and Outcome Study
ObservationsstudieCarl Otto Schell
Medicinkliniken
1
Planering och förberedelse
Motorisk utveckling hos extremt prematurfödda barn
ObservationsstudieDaniela Nosko
-
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Perioperativa komplikationer och mortalitet efter kirurgi för intrakraniella tumörer – en nationell registerbaserad studie
ObservationsstudieDavid Löfgren
Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
ABCD2 som prediktor för risk för cerebral infarkt efter TIA
ObservationsstudieJakob Ström
Örebro Universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
Antibiotikabehandling efter stroke i Region Örebro län
ObservationsstudieJakob Ström
Örebro Universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
Feber efter stroke - 3 epidemiologiska studier på ett patientmaterial
ObservationsstudieJakob Ström
Örebro Universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
IBIS: Inflammatory Biomarkers In Stroke - Discovery phase
ObservationsstudieJakob Ström
Örebro Universitetssjukhus
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Inflammatory biomarkers in stroke - IBIS - pilot study
ObservationsstudieJakob Ström
Örebro Universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
Patienternas inställning till paracetamol vid feber och subfebrilitet efter stroke
ObservationsstudieJakob Ström
Örebro Universitetssjukhus
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Reperfusionsbehandling i Örebro och framtida effekter av DAWN-studien
ObservationsstudieJakob Ström
Örebro Universitetssjukhus
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
TIMING-studien
Prövning av behandlingJakob Ström
Örebro Universitetssjukhus
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Ögonstyrning av dator för personer med flerfunktionshinder som har svåra kommunikationssvårigheter
Prövning av behandlingLars-Olov Lundqvist
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län
1
Planering och förberedelse
Symtom och sensorisk funktion efter el-olycka
Prövning av diagnostikLisa Rådman
Fysioterapiavdelningen, Universitetssjukhuset Örebro
1
Planering och förberedelse
(Metabola och cirkulatoriska effekter av aortaocklusion med aortaocklusions ballong (REBOA) på organ proximalt om ocklusionen, hjärna och lungor, och distalt om ocklusionen, ryggmärg, njurar magtarmkanal
ObservationsstudieMagnus Olivecrona
Neurokirurgiska teamet, AnIVA kliniken Universitetssjukhuset Örebro
1
Planering och förberedelse
Återkomst i arbetslivet efter förvärvad hjärnskada
Kvalitativ studieMarie Matérne
Habilitering och hjälpmedel samt Universitetsjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro Län
7
Projektet avslutat
Neuromuskulär kontroll av bålen och påverkan av kognitiva faktorer på bålmusklernas koordination
ObservationsstudieMartin Eriksson Crommert
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Comparison between all immuno-therapies for multiple sclerosis
Prövning av läkemedelMartin Gunnarsson
Neuro- och rehabmedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro
(not selected)
Rituximab Long-Term DOSE Trial in Multiple Sclerosis - RIDOSE-MS
Prövning av läkemedelMartin Gunnarsson
Neuro- och rehabmedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Rituximab versus fumarate in newly diagnosed multiple sclerosis - RIFUND-MS
Prövning av läkemedelMartin Gunnarsson
Neuro- och rehabmedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Strokeöverlevare i Kumla
Prövning av behandlingMialinn Arvidsson Lindvall
Kumla vc, Region Örebrolän
1
Planering och förberedelse
Upplevelse av balans hos personer med funktionsnedsättning efter stroke.
Kvalitativ studieMialinn Arvidsson Lindvall
Kumla vc, Region Örebrolän
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Validitet och test-retest reliabilitet av Six spot step test för personer med stroke
ObservationsstudieMialinn Arvidsson Lindvall
Kumla vc, Region Örebrolän
7
Projektet avslutat
Immunologiska checkpoint- och aktivitetsmarkörer vid sepsis och autoimmuna sjukdomar
Prövning av diagnostikOlof Hultgren
-
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Antikoagulantia-behandling till strokedrabbade patienter med förmaksflimmer i åldrar 80 år och äldre.
ObservationsstudiePeter Appelros
Neurokliniken, Universitetssjukhuset
7
Projektet avslutat
Strokeincidens i Örebro 2017
ObservationsstudiePeter Appelros
Neurokliniken, Universitetssjukhuset
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Effekter av balansträning via aktivitetsfrämjande TV-spel, validering av skattnngsskalor för gång- och balansförmåga samt prövning av mätinstruments fallprediktiva värde, för personer med multipel skleros
Kvalitativ studieYlva Nilsagård
HS Ledningsstaben; Region Örebro län
7
Projektet avslutat

 

PublishedDocument information: Sök alla projekt, Region Örebro län som handlar om Neurologi | Last modified: 2018-06-12 by Researchweb Support

Sök alla projekt, Region Örebro län som handlar om Neurologi , from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/sok/projekt?status=&statusoption=&extra1=som%20handlar%20om&extra2=&order=&name=Region%20%C3%96rebro%20l%C3%A4n&wp=2081&field=Neurologi&fieldoption=26%3E0