Sök alla projekt, Region Örebro län som handlar om Reproduktionsmedicin och gynekologi
Erfarenheter av effektivitet och säkerhet vid slutförande av legal abort i hemmet vid 64-76 dagars graviditet
ObservationsstudieAnn-Kristin Rönnberg
Kvinnokliniken USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Förlossning efter tidigare kejsarsnitt hos kvinnor med pregravid fetma
ObservationsstudieAnn-Kristin Rönnberg
Kvinnokliniken USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Förekomst och betydelse av Lynch syndrom associerad cancer hos patienter äldre än 50 år med med endometriecancer.
ObservationsstudieChristina Karlsson
Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskaper
1
Planering och förberedelse
Biomarkörer för persistens av HPV samt progression vid förstadier till livmoderhalscancer
ObservationsstudieGabriella Lillsunde Larsson
Örebro universitet, Inst. för hälsovetenskaper samt Laboratoriemed. kliniken, Region Ö
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Egenprovtagning vid livmoderhalscancerscreening
Prövning av diagnostikGabriella Lillsunde Larsson
Örebro universitet, Inst. för hälsovetenskaper samt Laboratoriemed. kliniken, Region Ö
2
Rekrytering/datainsamling pågår
HPV i HIV-endemisk miljö
ObservationsstudieGabriella Lillsunde Larsson
Örebro universitet, Inst. för hälsovetenskaper samt Laboratoriemed. kliniken, Region Ö
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Kvalitetsstudier inom den gynekologiska cellprovtagningen
ObservationsstudieGabriella Lillsunde Larsson
Örebro universitet, Inst. för hälsovetenskaper samt Laboratoriemed. kliniken, Region Ö
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Prevalens av humant papillomvirus hos kvinnor i olika åldrar, persistens och cytomorfolgiska fynd vid uppföljning.
ObservationsstudieGabriella Lillsunde Larsson
Örebro universitet, Inst. för hälsovetenskaper samt Laboratoriemed. kliniken, Region Ö
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Prognostiska markörer vid etablerad cervixcancer
ObservationsstudieGabriella Lillsunde Larsson
Örebro universitet, Inst. för hälsovetenskaper samt Laboratoriemed. kliniken, Region Ö
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Vulva och vaginalcancer - patogenes och prognostiska faktorer
ObservationsstudieGabriella Lillsunde Larsson
Örebro universitet, Inst. för hälsovetenskaper samt Laboratoriemed. kliniken, Region Ö
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Characterization of microRNAome in human term placenta.
ObservationsstudieHanna Östling
Kvinnokliniken USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Characterization of microRNAome in human term placenta and umbilical cord blood in babies born small for gestational age, exposed to low gestational weight gain during pregnancy.
ObservationsstudieHanna Östling
Kvinnokliniken USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Betydelsen av förändrade diagnoskriterier för graviditetsdiabetes i Sverige- en stepped wedge randomiserad studie
ObservationsstudieHelena Fadl
Kvinnokliniken USÖ
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Induktion av förlossning vid 41 fullgångna veckor jämfört med induktion vid 42 fullgångna veckor - en multicenter registerbaserad randomiserad kontrollerad studie
Prövning av behandlingHelena Fadl
Kvinnokliniken USÖ
(not selected)
Kvinnors upplevelse av att få graviditetsdiabetes diagnos och behandling - en substudie till
pågående CDC4G studie
Kvalitativ studieHelena Fadl
Kvinnokliniken USÖ
1
Planering och förberedelse
Riskför kardiovaskulär sjuklighet hos kvinnor med tidigare graviditetsdiabetes: en svensk populationsbaserad fall-kontroll studie.
ObservationsstudieHelena Fadl
Kvinnokliniken USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Sjuklighet hos mamma och barn efter graviditet och förlossning - 20 års kohortuppföljning med fokus på typ 2 diabetes, hjärtkärlsjukdom och fetma
ObservationsstudieHelena Fadl
Kvinnokliniken USÖ
1
Planering och förberedelse
Födelsevikt över 4500 g - trender över tid i förekomst av förlossningsskada och förlossningssätt hos kvinnor med typ 1 diabetes och graviditetsdiabetes i Sverige 1998-2012.
ObservationsstudieKarin Hildén
Kvinnokliniken Universitetssjukhuset Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Betydelsen av operationsmetod vid gynekologisk kirurgi för metabol påverkan och efterföljande återhämtning.
Prövning av behandlingLena Wijk
Kvinnokliniken USÖ
7
Projektet avslutat
En studie av införandet av vård enligt ERAS och ERAS databasen vid gynekologisk och gynonkologisk kirugi – en internationell studie.
ObservationsstudieLena Wijk
Kvinnokliniken USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
The significance of co-testing, cytology and HPV, compared to HPV testing alone as an additional check for women 41-45 years in an organized screening program with primary HPV test
ObservationsstudieLina Jans
Kvinnokliniken
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Är mödrars förlossningsupplevelse associerad med graden av smärtlindring?
Prövning av behandlingMalin Ugarph Edfeldt
Anestesi och intensivvårskliniken, RÖL
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Fettreglerade hormoner i moderkaka och navelsträng hos feta och normalviktiga gravida kvinnor - samband med barnens födelsestorlek och tillväxt de första levnadsåren
ObservationsstudieMaria Lodefalk
Barn- och ungdomskliniken, USÖ
7
Projektet avslutat
Inflammation och IGF-systemet i placentan
Betydelsen vid maternell rökning under graviditeten och vid födseln av tillväxthämmade barn
ObservationsstudieMaria Lodefalk
Barn- och ungdomskliniken, USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Inflammation och IGF-systemet i placentan vid maternell rökning under graviditeten
ObservationsstudieMaria Lodefalk
Barn- och ungdomskliniken, USÖ
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Karaktärisering av mikroRNAomet i moderkakan hos barn födda små-för-graviditetslängden vars mödrar gått upp för litet i vikt under graviditeten
ObservationsstudieMaria Lodefalk
Barn- och ungdomskliniken, USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Proteinuttryck i moderkaksvävnad hos barn födda för små i förhållande till graviditetslängden
ObservationsstudieMaria Lodefalk
Barn- och ungdomskliniken, USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Syskon i placenta-provsamlingen
ObservationsstudieMaria Lodefalk
Barn- och ungdomskliniken, USÖ
1
Planering och förberedelse
Bäckenbottenskador och -dysfunktion hos kvinnor som föder sitt första barn
ObservationsstudieMarkus Jansson
Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset Örebro samt Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro u
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Utvärdering av dokumentationsprotokoll för underlivsbristningar efter förlossning
ObservationsstudieMarkus Jansson
Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset Örebro samt Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro u
7
Projektet avslutat
Exposure to Omalizumab during pregnancy and risk of preterm birth and congenital malformations.
ObservationsstudieNiki Mitselou
Department of Paediatrics
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Preterm birth, caesarean delivery and risk of food allergy and allergic rhinitis in offspring.
ObservationsstudieNiki Mitselou
Department of Paediatrics
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Preterm birth and risk of sensitisation and allergic disease through adolescence: a population-based birth cohort study.
ObservationsstudieNiki Mitselou
Department of Paediatrics
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Typ 1 diabetes under graviditet - har de medicinska resultaten förbättrats för mamma och barn i Sverige?
ObservationsstudiePaulina Arntyr Hellgren
ST-läkare, Kvinnokliniken, USÖ
1
Planering och förberedelse
Utvärdering av nytt test för Chlamydia trachomatis Finska nya varianten av C. trachomatis (FI-nvCT) samt prevalens av FI-nvCT i Europa
ObservationsstudieRonza Hadad
Laboratoriemedicin, Mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Örebro
1
Planering och förberedelse
Utvärdering av SpeeDx ResistancePlus GC för molekylär detektion av Neisseria gonorrhoeae och dess fluorokinolonresistens
ObservationsstudieRonza Hadad
Laboratoriemedicin, Mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Reproduktiv livsplan-ett användbart verktyg för mödrahälsovården?
Prövning av behandlingYvonne Skogsdal
Mödrahälsovårdsenheten
(not selected)

 

PublishedDocument information: Sök alla projekt, Region Örebro län som handlar om Reproduktionsmedicin och gynekologi | Last modified: 2018-06-12 by Researchweb Support

Sök alla projekt, Region Örebro län som handlar om Reproduktionsmedicin och gynekologi , from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/sok/projekt?status=&statusoption=&extra1=som%20handlar%20om&extra2=&order=&name=Region%20%C3%96rebro%20l%C3%A4n&wp=2081&field=Reproduktionsmedicin%20och%20gynekologi&fieldoption=35%3E0