Sök alla projekt, Region Örebro län som handlar om Reumatologi och inflammation
CAREMI-Cancer rehabilitation Movement intervention
Prövning av behandlingEmma Ohlsson-Nevo
Universitetssjukvårdens forskningscentrum/ Kirurgkliniken RÖL
1
Planering och förberedelse
A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Study Comparing Risankizumab to Placebo in
Subjects with Active Psoriatic Arthritis (PsA) Who Have a History of Inadequate Response to or
Intolerance to at Least One Disease Modifying Anti-Rheumatic Drug (DMARD) Therapy
Prövning av läkemedelKristin Klarström Engström
Avdelningen för kliniska prövningar
2
Rekrytering/datainsamling pågår
A Phase 3, Randomized, Double-Blind Study Comparing Risankizumab to Placebo in Subjects
with Active Psoriatic Arthritis Including Those Who Have a History of Inadequate Response or
Intolerance to Biologic Therapy(ies)
Prövning av läkemedelKristin Klarström Engström
Avdelningen för kliniska prövningar
2
Rekrytering/datainsamling pågår
A randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy and
safety of sarilumab in patients with giant cell arteritis
Prövning av läkemedelKristin Klarström Engström
Avdelningen för kliniska prövningar
2
Rekrytering/datainsamling pågår
"BEYOND:1
A Phase 3, Randomized, Double-Blind Study
Comparing ABT-494 to Placebo on Stable
Conventional Synthetic Disease-Modifying
Anti-Rheumatic Drugs (csDMARDs) in Subjects with
Moderately to Severely Active Rheumatoid Arthritis
with Inadequate Response or Intolerance to Biologic
DMARDs (bDMARDs)"
Prövning av läkemedelLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
"Future 5, CAIN457F2342;A Phase III, randomized, double-blind, placebo controlled
multi-center study of subcutaneous secukinumab (150 mg and 300 mg) in prefilled syringe to demonstrate efficacy (including inhibition of structural damage), safety, and
tolerability up to 2 years in subjects with active psoriatic arthritis"
Prövning av läkemedelLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
7
Projektet avslutat
Studier av handfunktion och patienttillfredsställelse efter handledsproteskirurgi. En jämförande prospektiv studie mellan Biax, Remotion, Uni II och Maestroproteserna
ObservationsstudieMarcus Sagerfors
Handkirurgiska kliniken USÖ Örebro
7
Projektet avslutat
Immunologiska checkpoint- och aktivitetsmarkörer vid sepsis och autoimmuna sjukdomar
Prövning av diagnostikOlof Hultgren
-
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Överrörlighet i leder och dess koppling till ADHD, autism och motorik
ObservationsstudieSusanne Bejerot
Psykiatrisk rehabilitering 1 & 2, Karlahuset
2
Rekrytering/datainsamling pågår

 

PublishedDocument information: Sök alla projekt, Region Örebro län som handlar om Reumatologi och inflammation | Last modified: 2018-06-12 by Researchweb Support

Sök alla projekt, Region Örebro län som handlar om Reumatologi och inflammation , from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/sok/projekt?status=&statusoption=&extra1=som%20handlar%20om&extra2=&order=&name=Region%20%C3%96rebro%20l%C3%A4n&wp=2081&field=Reumatologi%20och%20inflammation&fieldoption=36%3E0