Sök alla projekt, Region Örebro län som handlar om Socialmedicin
Individ-, familje-, samhälls- och behandlingsfaktorer och hälso- och sysselsättningsutfall hos personer i medelåldern och äldre
ObservationsstudieAyako Hiyoshi
-
1
Planering och förberedelse
Health literacy and polypharmacy in community dwelling-elderly: A population-based cohort study.
ObservationsstudieJacques Shebehe
Lindesbergs vårdcentral
1
Planering och förberedelse
Misstänkt för barnmisshandel .Föräldrars erfarenheter i samband med att de varit föremål för utredning vid misstanke om fysisk barnmisshandel.
Kvalitativ studieKerstin Neander
Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC)
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Återkomst i arbetslivet efter förvärvad hjärnskada
Kvalitativ studieMarie Matérne
Habilitering och hjälpmedel samt Universitetsjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro Län
7
Projektet avslutat
Innehåll och effekter av etikronder - The Euro-MCD project
Kvalitativ studieMia Svantesson-Sandberg
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, RÖL, Palliativa konsultteamet, Specialistmottagningar, Ka
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad

 

PublishedDocument information: Sök alla projekt, Region Örebro län som handlar om Socialmedicin | Last modified: 2018-06-12 by Researchweb Support

Sök alla projekt, Region Örebro län som handlar om Socialmedicin , from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/sok/projekt?status=&statusoption=&extra1=som%20handlar%20om&extra2=&order=&name=Region%20%C3%96rebro%20l%C3%A4n&wp=2081&field=Socialmedicin&fieldoption=38%3E0