User account for Marie Matérne

Marie Matérne, Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14, Område habilitering och hjälpmedel workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Basic information

name:
Marie Matérne
profession:
Medicine doktor/ Verksamhetsutvecklare
email:

Work

department:
Habilitering och hjälpmedel samt Universitetsjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro Län
workplace:
phone number:
070-3529350
city:
 
country:

Doctoral Thesis (1)

Article - Peer reviewed scientific (5)

 1. Matérne M, Strandberg T, Lundqvist L.
  Journal of Occupational Rehabilitation 2019

Book Chapter (1)

 1. Matérne M, Lundqvist L, Strandberg T.
  Contemporary Perspectives on Social Work in Acquired Brain Injury. Routledge; 2018, ISBN 9781138559745.

Conference Paper - Peer reviewed (14)

 1. Matérne M, Strandberg T, Lundqvist L.
  York: International conference on social work in health and mental health (ICSW); 2019.
 2. Matérne M, Strandberg T, Lundqvist L.
  Copenhagen: Nordic Network on disability research; 2019.
 3. Lundqvist L-O, Matérne M, Frank A, Duberg A, Granberg A, Arvidsson P.
  Copenhagen, Denmark, 8–10 May, 2019.: 15th Nordic Network on Disability Research Conference (NNDR),; 2019.
 4. Lundqvist L-O, Matérne M, Strandberg T.
  Copenhagen, Denmark, 8–10 May, 2019: he 15th Nordic Network on Disability Research Conference (NNDR); 2019.
 5. Lundqvist L-O, Matérne M, Strandberg T.
  York, UK, 22-26 July 2019: the 9th International Conference on Social Work in Health and Mental Health (ICSW); 2019.
 6. Matérne M, Lundqvist L, Strandberg T.
  Örebro, Sweden: NNDR - Nordic Network for Disability Research; 2017.
 7. Sköld A, Hedberg Rundgren Å, Matérne M, Ödman P.
  Stockholm, Sweden: International Conference on Cerebral Palsy and other Childhood-onset Disabilities; 2016.
 8. Matérne M, Lundqvist L, Strandberg T.
  Bergen, Norway: NNDR - Nordic Network for Disability Research; 2015.
 9. Matérne M, Strandberg T, Lundqvist L.
  Hague, Netherlands: International Brain Injury Association; 2015.
 10. Strandberg T, Matérne M.
  2013.

Conference Poster (3)

 1. Lundqvist L, Strandberg T, Matérne M.
  Hague, The Netherlands: International Brain Injury Association’s Eleventh World Congress on Brain Injury; 2016.

Conference Paper - Other (2)

 1. Matérne M, Frank A, Duberg A, Arvidsson P, Lundqvist L.
  Stockholm, Sverige: Livets möjlihgeter - Nationellt kompetenscenter Anhöriga; 2018.
 2. Matérne M, Nilsson C, Lundqvist L, Frendin H, Holmefur M.
  Stockholm, Sverige: Livets Möjligheter - Nationellt kompetenscenter anhöriga; 2018.

Article - Other scientific (2)

 1. Matérne M, Lundqvist L, Strandberg T.
  Brain Injury 2016:30(5-6):516-516.
 2. Strandberg T, Matérne M.
  Brain Injury 2014:28(5-6):754-754.

Article - Other (1)

Manuscripts, not yet accepted

Matérne, M., Holmefur, M. Quality of care for people with profound intellectual and multiple disabilities

Other publications

Sköld A, Ödman P, Hedberg Å, Matérne M. (2014) Möjligheter med kvalitetsregistret HabQ – föräldrars synpunkter och önskemål på information från register. Linköping.

Hedlund, P., Johansson, M. (2003) Organiserandet av asylprocessen för ensamkommande barn. Örebro. 

Education & academic titles

Type of eventInstitutionOther informationStartedEnded
Ph.D./ D. PhilÖrebro UniversitetHandikappvetenskap 2018
Doctoral student / PhD StudentÖrebro Universitet50 %20132018
 Örebro Universitet 20012003
Degree in Social WorkÖrebro Universitet 19891993

Education (free text)

Utbilning forskningshandledare

Universitetspedagogik 1 (2019)

Basgruppshandledarutbildning (2018)

Kurser i forskarutbildning

Oganisera och leda för hälsa i arbetsliv och välfärdssystem 7,5 hp (2017)

Academic writing step 1, 3 hp (2017)

Forskningskommunikation 1, 2,5 hp (2017)

Epidemiologi och kvalitativa metoder 3 hp, (2017)

Advanced an longitudinal analysis methods for disability 5 hp (2016)

Introduktion till kvalitativa metoder 4 hp (2015)

Vetenskapsteori 7,5 hp (2014)

Deltagande i forskningsseminarium 1 hp (2014)

Baskurs i handikappvetenskap 22,5 hp (2014)

Forskningsetik och god forskningssed 3 hp (2014)

Kurs i informationssökning och vetenskaplig kommunikation 3 hp (2013)

Övrig utbildning

Projektil (2010)

Ledarskapsutbildning (2008-2010)

Lots-utbildning (2007)

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14 Show info
Forskningshandledare

50% 2018
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14 Show info


Klinisk doktorand

50% 2013
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område habilitering och hjälpmedel - Övrigt workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14 Show info
Verksamhetsutvecklare, ledningsstöd

50% 2013
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Övrigt workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14 Show info
Verksamhetschef, Vuxenhabiliteringen

100% 2006 2013
Statligt - Övrigt - Övrigt Show info
Migrationsverket - Asylhandläggare

100% 2002 2006

Supervision

Name of studentLevel of educationRoleInstitutionStartedEnded
 
 

Handledning doktorander

Anette Granberg (bihandledare), Örebro Universitet 2018- 

Handledning C-uppsats

C-uppsats, Gymnasiet, den bästa tiden i livet! - eller? En kvalitativ studie om gymnasieflickors och gymnasielärares upplevelser av krav på unga flickor; Matilda Bernström och Christine Persson (2016).

Undervisning 

Vetenskapligt förhållningssätt för ST läkare (ht 2019)

Basgruppshandledare Läkarprogrammet T3 (ht 2018)

Basgruppshandledare Läkarprogrammet T3 (vt 2018)

A-kurs, Handikappvetenskap (vt 2014)

Föreläsningar

2019-05  Föreläsning Vuxenskolan - Återgång i arbete efter förvärvad hjärnskada

2019-03  Föreläsning IHV Styrelse - Återgång i arbete efter förvärvad hjärnskada

2019-02  Öppen föreläsning Conventum - Återgång i arbete efter förvärvad hjränskada

2018-11  Öppen föreläsning. - Förvärvad hjärnskada, balans och återgång i arbete.

2018-01   Hjärnkraft - Återgång i arbete efter förvärvad hjäränskada

2017-11   Folkhögskolor nationellt som arbetar med personer med förvärvad hjärnskada - Förvärvad hjärnskada och                arbetsliv

2017-10   Vuxenhabiliteringens brukarråd - Återgång i arbete och forskning i Region Örebro län. 

2016-12   Vuxenhabiliteringen - Förvärvad hjärnskada och sen då?

Medlem i vetenskapliga sammanslutningar

International Social Workers in Acquired Brain Injury (INSWABI) ledamot i kommittén (2015-2019)

Nordic Network for Disability Research (NNDR) (2013-) 

Nationellt nätverket för funktionshinderforskning (2013-)

Institutet för handikappvetenskap (2013- )

Habiliteringens forskningscentrum, forskningsråd ledamot (2008-2013)

Översiktsartiklar och rapporter

Matérne, M. (2016) Utbudsförändring i hjälpmedelsförskrivning - ett modellprojekt med brukarorganisationerna. Örebro: Habilitering och hjälpmedel, Region Örebro län.

Matérne, M., Lundqvist, L–O., Jarl, G. (2015). Analys av livskvalité i förhållande till förskrivet hjälpmedel. Örebro: Habilitering och Hjälpmedel, Region Örebro län.

Matérne, M. (2015) Den psykiska hälsans skyddsfaktorer. Örebro: Habilitering och hjälpmedel, Region Örebro län.

Matérne, M., Wirén, J. (2015) Utvärdering av re-/habiliteringsåtgärder med Goal Attainment Scale (GAS). Örebro: Habiliteirng och hjälpmedel, Region Örebro län. STRONG 

Matérne, M. (2014) Rapport om modell för utvärdering av effekt/nytta, relaterade till givna insatser på Vuxenhabiliteirngen. Örebro: Habilitering och hjälpmedel, Region Örebro län. 

Uppdrag

Referensgrupp UFC (2014-2018)

Representant i sjuläns planerings- och genomförandegrupp för Habiliteringsutbildning (2014-2017)

Rådet för medcinsk kunskapsstyrning (RMK) Region Örebro Län (2013 -)

Kvalitetsregister HabQ, arbetsgrupp och styrgrupp för framtagning av indikatorer för föräldrastöd och intensiva insatser för barn med autism (2010-2014)

Activas styrelse, ledamot (2006-2013)

SATSA (Samverkan Asperger till Sysselsättning/Arbete) FINSAM projekt,  styrelse och ledning (2007-2012)

Teamet för personer med utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd och psykisk tilläggsproblematik och/eller svåra beteendestörningar, ordförande gällande samverkan (2006-2013)

Afasihusets styrelse, ledamot (2006-2013) (Afasihuset arbetar med rehabilitering för personer med förvärvad hjärnskada)

Granskningsuppdrag

Manusseminarium Catrine Widehammar; The environment influcence on use of Power Mobility Devices - User´s perspectiv (2018)

Units that user is associated with

Information is reliable | updated 2019-01-22 by Marie Matérne |

User account for Marie Matérne, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/user/149131?backref=project/262491/coworker_149131