User account for Marie Matérne

Marie Matérne, Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14, Område habilitering och hjälpmedel workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Basic information

name:
Marie Matérne
profession:
Medicine doktor/ Verksamhetsutvecklare
email:

Work

department:
Habilitering och hjälpmedel samt Universitetsjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro Län
workplace:
phone number:
070-3529350
city:
 
country:

Doctoral Thesis (1)

Article - Peer reviewed scientific (5)

 1. Matérne M, Strandberg T, Lundqvist L.
  Journal of Occupational Rehabilitation 2019

Book Chapter (1)

 1. Matérne M, Lundqvist L, Strandberg T.
  Contemporary Perspectives on Social Work in Acquired Brain Injury. Routledge; 2018, ISBN 9781138559745.

Conference Paper - Peer reviewed (14)

 1. Matérne M, Strandberg T, Lundqvist L.
  York: International conference on social work in health and mental health (ICSW); 2019.
 2. Matérne M, Strandberg T, Lundqvist L.
  Copenhagen: Nordic Network on disability research; 2019.
 3. Lundqvist L-O, Matérne M, Frank A, Duberg A, Granberg A, Arvidsson P.
  Copenhagen, Denmark, 8–10 May, 2019.: 15th Nordic Network on Disability Research Conference (NNDR),; 2019.
 4. Lundqvist L-O, Matérne M, Strandberg T.
  Copenhagen, Denmark, 8–10 May, 2019: he 15th Nordic Network on Disability Research Conference (NNDR); 2019.
 5. Lundqvist L-O, Matérne M, Strandberg T.
  York, UK, 22-26 July 2019: the 9th International Conference on Social Work in Health and Mental Health (ICSW); 2019.
 6. Matérne M, Lundqvist L, Strandberg T.
  Örebro, Sweden: NNDR - Nordic Network for Disability Research; 2017.
 7. Sköld A, Hedberg Rundgren Å, Matérne M, Ödman P.
  Stockholm, Sweden: International Conference on Cerebral Palsy and other Childhood-onset Disabilities; 2016.
 8. Matérne M, Lundqvist L, Strandberg T.
  Bergen, Norway: NNDR - Nordic Network for Disability Research; 2015.
 9. Matérne M, Strandberg T, Lundqvist L.
  Hague, Netherlands: International Brain Injury Association; 2015.
 10. Strandberg T, Matérne M.
  2013.

Conference Poster (3)

 1. Lundqvist L, Strandberg T, Matérne M.
  Hague, The Netherlands: International Brain Injury Association’s Eleventh World Congress on Brain Injury; 2016.

Conference Paper - Other (2)

 1. Matérne M, Nilsson C, Lundqvist L, Frendin H, Holmefur M.
  Stockholm, Sverige: Livets Möjligheter - Nationellt kompetenscenter anhöriga; 2018.
 2. Matérne M, Frank A, Duberg A, Arvidsson P, Lundqvist L.
  Stockholm, Sverige: Livets möjlihgeter - Nationellt kompetenscenter Anhöriga; 2018.

Article - Other scientific (2)

 1. Matérne M, Lundqvist L, Strandberg T.
  Brain Injury 2016:30(5-6):516-516.
 2. Strandberg T, Matérne M.
  Brain Injury 2014:28(5-6):754-754.

Article - Other (1)

Manuscripts, not yet accepted

Matérne, M., Holmefur, M. Quality of care for people with profound intellectual and multiple disabilities

Matérne, M., Frank, A., Granberg, A., Duberg, A., Lundqvist, L-O. Specialized Water Dance method for people with profound intellectual and multiple disability.

Lundqvist, L-O., Matérne, M., Granberg, A., Frank, A., Arvidsson, P., Duberg, A. Specialized Water Dance Intervention (SWAN) for people with profound intellectual and multiple disabilities: Study protocol. 

Other publications

Sköld A, Ödman P, Hedberg Å, Matérne M. (2014) Möjligheter med kvalitetsregistret HabQ – föräldrars synpunkter och önskemål på information från register. Linköping.

Hedlund, P., Johansson, M. (2003) Organiserandet av asylprocessen för ensamkommande barn. Örebro. 

Education & academic titles

Type of eventInstitutionOther informationStartedEnded
Ph.D./ D. PhilÖrebro UniversitetHandikappvetenskap 2018
Doctoral student / PhD StudentÖrebro Universitet50 %20132018
 Örebro Universitet 20012003
Degree in Social WorkÖrebro Universitet 19891993

Education (free text)

Utbilning forskningshandledare

Universell design för lärande (2020)

Att jobba rättssäkert och effektivt (2020)

Forskningshandledarutbildning (2019)

Universitetspedagogik 1, (motsvarande 5 hp) (2019)

Basgruppshandledarutbildning (2018)

Kurser i forskarutbildning

Oganisera och leda för hälsa i arbetsliv och välfärdssystem 7,5 hp (2017)

Academic writing step 1, 3 hp (2017)

Forskningskommunikation 1, 2,5 hp (2017)

Epidemiologi och kvalitativa metoder 3 hp, (2017)

Advanced an longitudinal analysis methods for disability 5 hp (2016)

Introduktion till kvalitativa metoder 4 hp (2015)

Vetenskapsteori 7,5 hp (2014)

Deltagande i forskningsseminarium 1 hp (2014)

Baskurs i handikappvetenskap 22,5 hp (2014)

Forskningsetik och god forskningssed 3 hp (2014)

Kurs i informationssökning och vetenskaplig kommunikation 3 hp (2013)

Övrig utbildning

Projektil (2010)

Ledarskapsutbildning (2008-2010)

Lots-utbildning (2007)

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14 Show info
Forskningshandledare

50% 2018
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område habilitering och hjälpmedel - Övrigt workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14 Show info
Verksamhetsutvecklare (har grundanställning här)

100% 2013
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14 Show info


Klinisk doktorand

50% 2013
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område habilitering och hjälpmedel - Övrigt workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14 Show info
Verksamhetsutvecklare, ledningsstöd

50% 2013
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Övrigt workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14 Show info
Verksamhetschef, Vuxenhabiliteringen

100% 2006 2013
Statligt - Övrigt - Övrigt Show info
Migrationsverket - Asylhandläggare

100% 2002 2006

Grants

Stiftelsen Sävstaholm (ST2019-007)
73 765 KR
Marie Matérne, Marie Holmefur

2019, Upplevd vårdkvalitet i habiliteringsinsatser för personer med flerfunktionsnedsättning

Region Örebro län
119 000 KRONOR
Marie Matérne, MiaLinn Arvidsson Lindwall

2019, Strokeprojektet i Kumla

Region Örebro län (888971) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
119 300 SEK
Mialinn Arvidsson Lindvall, Peter Appelros, Marie Matérne

2019, Strokeöverlevare i Kumla kommun

Stroke Riksförbundet
120 000 SEK
Marie Matérne, Mialinn Arvidsson-Lindvall och Peter Appelros

2019, Förbättrat omhändertagande efter Stroke

Region Örebro län (778331) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
59 100 SEK
Marie Matérne, Lars-Olov Lundqvist, Thomas Strandberg

2018, Återkomst i arbetslivet efter förvärvad hjärnskada.

Region Örebro län (788101) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
100 000 SEK
Lars-Olov Lundqvist, Anna Duberg, Lars Hagberg, Marie Matérne, Patrik Arvidsson

2018, Utvärdering av SVAN - specialiserad vattendansintervention för personer med flerfunktionsnedsättning: En randomiserad kontrollerad studie.

Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen (847371) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
413 000 SEK
Lars-Olov Lundqvist, Anna Duberg, Marie Matérne, Patrik Arvidsson

2018, Utvärdering av SVAN - specialiserad vattendansintervention för personer med flerfunktionsnedsättning: En randomiserad kontrollerad studie

Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen (741411) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
370 000 SEK
Lars-Olov Lundqvist, Marie Matérne, Anna Duberg, Patrik Arvidsson

2017, Utvärdering av SVAN - specialiserad vattendansintervention för personer med flerfunktionsnedsättning: En randomiserad kontrollerad studie.

Supervision

Name of studentLevel of educationRoleInstitutionStartedEnded
M.Bernström C.PerssonKandidatarbeteHuvudhandledareÖrebro Universitet20162016
Anette GranbergForskarutbildningBihandledareÖrebro Universitet20182026

Uppsatsarbeten

Bui Jessica.och Ridder Karin, magisterarbete logopedprogrammet, datainsamlign ht 2019 och uppsats vt 2020

Bernström Mathilda och Persson Christine, kandidatarbete socionomprogrammet, Gymnasiet den bästa tiden i livet - Eller? gymnasieflickors och gymnasielärares upplevelser av krav på unga flickor vt 2016

Undervisning 

Hur sätter vi mål i habiliterings och rehabiliteringsplaner? - All personal på Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen, 32 h (ht 2019) 

Vetenskapligt förhållningssätt. - ST läkare (ht 2019)

Basgruppshandledare. - Läkarprogrammet T3, 54 h (ht 2018)

Basgruppshandledare. - Läkarprogrammet T3, 54 h  (vt 2018)

A-kurs. - Handikappvetenskap (vt 2014)

Föreläsningar

2019-10  Data från kvalitetsregister WebRehab Sweden i min forskning - Nationell kvalitetetregister konferens                          WebRehab Sweden (ca 60 p)

2019-09  Återgång i arbete efter förvärvad hjärnskada och Strokestudien i Kumla - Nätverk för professionella i                          Örebro län som jobbar med personer som förvärvat en hjärnskada (ca 60 p)

2019-05  Forskning på Vuxenhabiliteringen - Vuxenhabiliteringen Inspirationsdag (ca 50 p)

2019-05  ÅtergångEM[ i arbete efter förvärvad hjärnskada] - Studieförbundet Vuxenskolan (ca 40 p)

2019-03  Återgång i arbete efter förvärvad hjärnskada - IHV Styrelse (ca 20 p)

2019-02  Återgång i arbete efter förvärvad hjränskada - Akademiska högtiden Conventum (ca 45 p)

2018-11  Förvärvad hjärnskada, balans och återgång i arbete - Wilandersalen, Nyckelfonden (ca 60 p)

2018-01  Återgång i arbete efter förvärvad hjäränskada - Hjärnkraft (ca 50 p) 

2017-11  Förvärvad hjärnskada och arbetsliv - Folkhögskolor nationellt som arbetar med personer med förvärvad                    hjärnskada (ca 40 p)

2017-10   Återgång i arbete och forskning i Region Örebro län - Vuxenhabiliteringens brukarråd (ca 20 p)

2016-12   Förvärvad hjärnskada och sen då? - Vuxenhabiliteringen (ca 35 p)

Assignments and memberships

Type of assignment/membershipOrganisationOther informationStartedEnded
Ledamot i styrelseInternational Social Workers in Acquired Brain Injury (INSWABI) 2015 
Ledamot i styrelseHabiliteringens forskningscentrum 20082013
Ledamot i referensgruppUniversitetssjukvårdens forskningscentrum 20142018

Refereeuppdrag för vetenskapliga tidsskrifter

Disability and Rehabilitation (2019)

Övriga granskningsuppdrag

Manusseminarium Catrine Widehammar; The environment influcence on use of Power Mobility Devices - User´s perspectiv (2018)

Medlem i vetenskapliga sammanslutningar

Nordic Network for Disability Research (NNDR) (2013-) 

Nationellt nätverket för funktionshinderforskning (2013-)

Institutet för handikappvetenskap (2013- )

Uppdrag

Ledamot i styrelse för International Social Workers in Acquired brain injury (INSWABI) 2015- 

Ledamot i referensgrupp för Universitetetsjukvårdens forskningscentrum 2014-2018

Ledamot i styrelse för Habiliteringens forskningscentrum 2008-2013

Representant i sjuläns planerings- och genomförandegrupp för Habiliteringsutbildning (2014-2017)

Rådet för medcinsk kunskapsstyrning (RMK) Region Örebro Län (2013 -)

Kvalitetsregister HabQ, arbetsgrupp och styrgrupp för framtagning av indikatorer för föräldrastöd och intensiva insatser för barn med autism (2010-2014)

Activas styrelse, ledamot (2006-2013)

SATSA (Samverkan Asperger till Sysselsättning/Arbete) FINSAM projekt,  styrelse och ledning (2007-2012)

Teamet för personer med utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd och psykisk tilläggsproblematik och/eller svåra beteendestörningar, ordförande gällande samverkan (2006-2013)

Afasihusets styrelse, ledamot (2006-2013) (Afasihuset arbetar med rehabilitering för personer med förvärvad hjärnskada)

Översiktsartiklar och rapporter

Matérne, M. (2019) Baslinjemätning, granskning av 60 journaler, IHP/IRP. Örebro: Habilitering och hjälpmedel, Region Örebro län. 

Matérne, M. (2016) Utbudsförändring i hjälpmedelsförskrivning - ett modellprojekt med brukarorganisationerna. Örebro: Habilitering och hjälpmedel, Region Örebro län.

Matérne, M., Lundqvist, L–O., Jarl, G. (2015). Analys av livskvalité i förhållande till förskrivet hjälpmedel. Örebro: Habilitering och Hjälpmedel, Region Örebro län.

Matérne, M. (2015) Den psykiska hälsans skyddsfaktorer. Örebro: Habilitering och hjälpmedel, Region Örebro län.

Matérne, M., Wirén, J. (2015) Utvärdering av re-/habiliteringsåtgärder med Goal Attainment Scale (GAS). Örebro: Habiliteirng och hjälpmedel, Region Örebro län. STRONG 

Matérne, M. (2014) Rapport om modell för utvärdering av effekt/nytta, relaterade till givna insatser på Vuxenhabiliteirngen. Örebro: Habilitering och hjälpmedel, Region Örebro län. 

Units that user is associated with

Information is reliable | updated 2019-07-16 by Marie Matérne |

User account for Marie Matérne, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/user/149131?pgt=1