User account for Gunilla Hällzon

Gunilla Hällzon

Basic information

name:
Gunilla Hällzon
profession:
Medicinsk vårdadministratör
email:

Work

department:
Arbets- och miljömedicin, USÖ
workplace:
Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset Örebro
phone number:
019-6022482
city:
701 85 Örebro
country:
Sverige

Report (1)

Information is reliable | updated 2019-03-14 by Gunilla Hällzon |

User account for Gunilla Hällzon, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/user/280551?backref=project/262871/