Publication: Utvärdering av SVAN - specialiserad vattendansintervention för personer med flerfunktionsnedsättning: En randomiserad kontrollerad studie

Utvärdering av SVAN - specialiserad vattendansintervention för personer med flerfunktionsnedsättning: En randomiserad kontrollerad studie.
Matérne M, Frank A, Duberg A, Arvidsson P, Lundqvist L.
Stockholm, Sverige: Livets möjlihgeter - Nationellt kompetenscenter Anhöriga; 2018.


, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/user/publication?ref=2917391