Publication: Möjligheter med kvalitetsregistret HabQ – föräldrars synpunkter och önskemål på information från register

Möjligheter med kvalitetsregistret HabQ – föräldrars synpunkter och önskemål på information från register.
Matérne M, Ödman P, Hedberg Å, Sköld A.
Rapport 2014


, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/user/publication?ref=2917501