Publication: Återkomst i arbetslivet efter förvärvad hjärnskada

Återkomst i arbetslivet efter förvärvad hjärnskada.
Strandberg T, Matérne M.
2013.


, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/user/publication?ref=3002551