Publication: Återgång i arbete efter förvärvad hjärnskada - livskvalitet, möjligheter och hinder

Återgång i arbete efter förvärvad hjärnskada - livskvalitet, möjligheter och hinder.
Örebro: Örebro; 2018. ISBN 978-91-7529-267-0.


, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/user/publication?ref=3066301