Om anslagen FoU-rådet Fyrbodal

Om FoU-anslagen

Anslag kan under mars månad sökas för genomförande av FoU-projekt i Fyrbodal. Doktorander och medarbetare som av FoU-rådet definierats som aktiv i docentmeritering kommer att prioriteras och kan söka 110 000 SEK. Endast ett projekt/sökande beviljas. FoU-rådet beviljar endast i undantagsfall annat än lönemedel till projektets genomförande.

Den sökande ska vara anställd inom hälso- och sjukvården i Fyrbodal. Anställningsvillkoret avser det år som beviljade medel ska utnyttjas om inget oförutsett inträffar. För mer detaljerad information läs "Övergripande information om anslagen".

Övergripande information om anslagen.

Årsvis statistik.

PublishedDocument information: Om anslagen FoU-rådet Fyrbodal | Last modified: 2018-03-01 by Eva Larsson

Om anslagen FoU-rådet Fyrbodal, from FoU-rådet Fyrbodal
http://www.researchweb.org/is/en/fyrbodal/document/65271