Göteborgs läkaresällskap

Forskningsanslag/stipendier

Forskningsanslag och stipendier kan sökas från Göteborgs Läkaresällskaps fonder (kräver medlemskap i GLS) samt från olika specialfonder (ej krav på medlemskap i GLS).
Närmare information erhålls genom att klicka på länk nedan.

Här kan du lämna din projektbeskrivning för kunskapsspridning via FoU i VGR.

Till Göteborgs Läkaresällskaps Fonder
Till Anknutna Fonder

För systemteknisk support, kontakta:

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.


Göteborgs läkaresällskap, from Göteborgs läkaresällskap
http://www.researchweb.org/is/en/gls