Göteborgs Läkaresällskaps Fonder
This document is under revision

Göteborgs Läkaresällskaps fonder

Göteborgs Läkaresällskap (GLS) förvaltar ett antal fonder vars avkastning går till forskning (enligt nedan) och resebidrag (se särskild information på www.goteborgslakaresallskap.se). Per år ledigförklaras vanligen 14–17 miljoner kr.

Övergripande mål för Göteborgs Läkaresällskaps forskningsstöd är att

För att kunna söka ska man vara ledamot av Sällskapet och ha betalat årsavgift. Ansökan är helt web-baserad och varje ansökan granskas och prioriteras i en peer-review process. Ansökningstid är 1/1 t o m 1/2 (OBS! Olika slutdatum för olika blanketter) och besked om eventuell tilldelning kommer i månadsskiftet april/maj. När ansökan är insänd erhålls blankett 1 som skall undertecknas och vara inskickad till kansliet senast 16 februari 2018.

Forskningsstöd ges till:

Ongoing revisionDocument information: Göteborgs Läkaresällskaps Fonder | Last modified: 2017-10-31 by Ann-Christin Sporrong

Göteborgs Läkaresällskaps Fonder, from Goteborgs lakaresallskap: forskningsanslag/stipendier
http://www.researchweb.org/is/en/gls/document/14001