FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän

 

Välkommen till hemsidan för FoU-rådet i Göteborg & Södra Bohuslän

The Local Research and Development Board for Gothenburg and Södra Bohuslän
Hälso- och sjukvården i Göteborg och södra Bohuslän

Ändamålet med de lokala FoU-medlen är att stimulera till kreativitet och utveckling av ett kunskapssökande förhållningssätt i vårdarbetet.

FoU-medlen ska i första hand stimulera till forskning inom områden som traditionellt inte varit forskningsaktiva (t ex omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi, primärvård, allmäntandvård).

Här kan du ansöka om FoU-medel, få information om FoU-rådet samt se vilka projekt FoU-rådet stödjer.

Nästa ansökningsperiod pågår 1 mars tom. 31 mars 2020.

Har du frågor?

För frågor om anslagen:
Kontakta Webbmaster/Koordinator Carin Sjöström-Greenwood och Inger Hansson.

För systemteknisk support:
Kontakta Researchweb support,

Allmän information

Här nedan finner du länkar till information om ansökningsprocessen.

Vad kan jag söka medel för?

Läs mer här

Hur gör jag för att söka medel?

Läs mer här

Vem kan söka medel?

Behöriga att söka medel från det Lokala FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän är alla regionanställda i det geografiska området Göteborg och Södra Bohuslän med tillsvidareanställning inom de lokala sjukhusen, primärvård och tandvård i offentlig eller privat regi som har avtal med Västra Götalandsregionen. Sökanden måste vara aktiv på sin tjänst minst 10 % av heltid, utslaget på ett kalenderår.
Anställningsvillkoret gäller för det/de kalenderår som du avser att utnyttja medlen.

Bedömningsgrunder

Läs mer här

Hur gör jag när jag blivit beviljad medel?

Läs mer här

Hur fungerar utbetalningen av beviljade medel?

Läs mer här

Hur fungerar uppföljningen av mina ansökningar?

Läs mer här

Beviljade anslag Beviljade medel FoU-rådet Göteborg och Södra Bohuslän, Västra Götalandsregionen

Utöka din sökning:

Här kan du söka ansökningar som beviljats FoU-anslag från ytterligare anslagsgivare i Västra Götalandsregionen.

På denna sida kan du hitta ansökningar som beviljats forsknings- och utvecklingsmedel. Du kan exempelvis hitta vilka arbeten som fått medel för diabetesforskning genom att använda MeSH-sökningen nedan och ange MeSH-termen ”“Diabetes”” i sökvillkoren nedan. Du kan också exempelvis samlat hitta alla FoU-medel som beviljats per år.

Du kan söka på två olika sätt. De bästa och säkraste sökträffarna får du genom att använda valet ”“Sök med MeSH-termer””. Via MeSH-sökningen har du möjlighet att söka med svenska och engelska termer. Denna sökfunktion är dock enbart aktuell för anslag från och med starten av hösttermin 2009 (då indexeringen med MeSH-termer infördes hos oss). För arbeten som beviljats medel tidigare än höstterminen 2009 väljer du fritextsökningen Fritextsökningen ger dig resultat för om författaren av texten (ansvarig projektledare) använt orden du söker efter i titel eller sammanfattning även för arbeten som beviljats medel efter höstterminen 2009.

Nyheter

Vårens ansökningar är beslutade.

Du kan se beviljade ansökningar via nedan knapp.

Höstens ansökningsperiod för projektmedel börjar 2019-10-01 och pågår till 2019-10-31.

OBS!

Nytt hösten 2018

När handledare och/eller medarbetare läggs till i en ansökan skickas ett automatiskt e-mail till dem där de ombeds godkänna eller avböja inbjudan att delta i ansökan. Inbjudan som inte accepterats av medarbetare/handledare medför att granskare inte kan ta del av deras CV:n under granskningsprocessen. Rekvirering av ev. beviljade medel kan heller inte ske innan alla medverkande i ansökan har godkänt sitt deltagande. Du kan som sökanden enkelt bevaka att detta görs då inbjudningar som inte accepterats markeras med en gul triangel i ansökan.

FoU i VGR

För att kunna följa upp FoU-produktionen i Västra Götalandsregionen använder vi databasen FoU i VGR som också är en del av Researchweb. För att lägga in ditt projekt och läsa om andra projekt, klicka på knappen nedan för att komma till FoU i VGR.

Vad är FoU-rådet?

FoU-rådet har till uppgift att ge förutsättningar och verka för att forskning och utvecklingsarbete bedrivs inom verksamheterna i Göteborg & södra Bohuslän. FoU-rådet skall stimulera anställdas kreativitet och utveckling av ett kunskapsökande förhållningssätt i arbetet och bevilja medel för FoU-projekt.

I FoU-rådet skall ingå representanter för SU, Kungälvs sjukhus, primärvården och tandvården i Göteborg och Södra Bohuslän och lokala Hälso- och sjukvårdskansliet. De representanter som utses skall ha vetenskaplig kompetens och bred förankring i verksamheterna. FoU-rådets viktigaste uppgifter är att inom Göteborg & södra Bohuslän

Kanslifunktionen för FoU-rådet förläggs till primärvården Göteborgs FoUU-enhet. I kanslifunktionen ingår att informera om ansökningsförfarandet, sköta den löpande hanteringen av ansökningshandlingar, verkställa beslut om utbetalningar och förfrågningar i samband med dessa.

Ledamöter i FoU-rådet

I FoU-rådet i Göteborg & södra Bohuslän ingår följande personer

Primärvården
Andreas Fors
FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
FoU primärvård

Maria Larsson
FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
FoU primärvård

Mille Milakovic
Närhälsan Mölnlycke vårdcentral
Mölnlycke

Susanne Bernhardsson
FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
FoU primärvård

Tandvården
Catharina Hägglin
Specialkliniken för Sjukhustandvård & Oral medicin
Odontologen

Hülya Cevik-Aras
Folktandvården FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

SU
Anneli Ozanne
Neurosjukvården
SU
Göteborg

Monika Fagevik Olsén
Sjukgymnastiken
SU
Göteborg

Gunilla Thunberg
DART kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning
SU
Göteborg

Lundby sjukhus
Ola Blomqvist
Chefläkare

Angereds närsjukhus
Jonas Hermansson
Forskningschef

Koncernkontoret
Barbara Rubinstein
Göteborg

Kungälvs sjukhus
Mona Ringdal
Anestesikliniken

Adjungerade som sekreterare vid FoU-rådets möten är:
Carin Sjöström-Greenwood och Inger Hansson
FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän.

Aktuella anslag
sista ansökningsdag


FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän, from FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
http://www.researchweb.org/is/en/gsb