Hur gör jag för att söka medel?

Hur gör jag för att söka medel?

Innan du påbörjar din ansökan, läs igenom informationen på denna hemsida. För att läsa mer och vilka anslag du kan söka, klicka här. Du hittar manualen för sökande här. Tänk på att påbörja ansökan i god tid.

Observera att all korrespondens mellan FoU-rådet och er som söker pengar kommer att ske via e-post. Det är därför viktigt att du regelbundet ser efter om du har fått e-post.

Anvisningar för ansökan

Klicka på knappen nedan för att komma till tillgängliga ansökningsformulär.

Viktig information

Om du har kompletterat ditt CV genom att lägga till ett dokument som bilaga i personkortet vill vi göra dig uppmärksam på att detta dokument blir indexerat av Google. Har du inkluderat ditt personnummer i dokumentet blir det därmed sökbart via detta nummer. Vill du inte att detta skall vara möjligt så kan du antingen ta bort bilagan helt eller ta bort personnumret i originaldokumentet och ladda upp det på nytt.

PublishedDocument information: Hur gör jag för att söka medel? | Last modified: 2019-01-22 by Researchweb Support 7

Hur gör jag för att söka medel?, from FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
http://www.researchweb.org/is/en/gsb/document/174471