Vad är FoU-rådet

Vad är FoU-rådet?


FoU-rådet har till uppgift att ge förutsättningar och verka för att forskning och utvecklingsarbete bedrivs inom verksamheterna i Göteborg & södra Bohuslän. FoU-rådet skall stimulera anställdas kreativitet och utveckling av ett kunskapsökande förhållningssätt i arbetet och bevilja medel för FoU-projekt.

I FoU-rådet skall ingå representanter för SU, Kungälvs sjukhus, primärvården och tandvården i Göteborg och Södra Bohuslän och lokala Hälso- och sjukvårdskansliet. De representanter som utses skall ha vetenskaplig kompetens och bred förankring i verksamheterna. FoU-rådets viktigaste uppgifter är att inom Göteborg & södra Bohuslän

Kanslifunktionen för FoU-rådet förläggs till primärvården Göteborgs FoUU-enhet. I kanslifunktionen ingår att informera om ansökningsförfarandet, sköta den löpande hanteringen av ansökningshandlingar, verkställa beslut om utbetalningar och förfrågningar i samband med dessa.


Abbreviations
FoU = Forskning och Utveckling
PublishedDocument information: Vad är FoU-rådet | Last modified: 2015-04-20 by Researchweb Support, Sweden

Vad är FoU-rådet, from FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
http://www.researchweb.org/is/en/gsb/document/39