Ledamöter i FoU-rådet

Ledamöter i FoU-rådet

I FoU-rådet i Göteborg & södra Bohuslän ingår följande personer

Primärvården
Maria Larsson
FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Närhälsan FoU primärvård

Mille Milakovic
Närhälsan Mölnlycke vårdcentral
Mölnlycke

Susanne Bernhardsson
FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Närhälsan FoU primärvård

Tandvården
Catharina Hägglin
Specialkliniken för Sjukhustandvård & Oral medicin
Odontologen

Hülya Cevik-Aras
Folktandvården FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

SU
Anneli Ozanne
Neurosjukvården
SU
Göteborg

Monika Fagevik Olsén
Sjukgymnastiken
SU
Göteborg

Gunilla Thunberg
DART kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning
SU
Göteborg

Lundby sjukhus
Ola Blomqvist
Chefläkare

Angereds närsjukhus
Jonas Hermansson
Forskningschef

Koncernkontoret
Barbara Rubinstein
Göteborg

Kungälvs sjukhus
Mona Ringdal
Anestesikliniken

Adjungerade som sekreterare vid FoU-rådets möten är:
Carin Sjöström-Greenwood och Inger Hansson
FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän.

PublishedDocument information: Ledamöter i FoU-rådet | Last modified: 2018-11-14 by Carin Sjöström-Greenwood

Ledamöter i FoU-rådet, from FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
http://www.researchweb.org/is/en/gsb/document/42