User account for Carin Sjöström-Greenwood

Carin Sjöström-Greenwood, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Basic information

name:
Carin Sjöström-Greenwood
profession:
FoU-koordinator
email:

Work

department:
Närhälsan FoU primärvård, Västra Götaland
workplace:
FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6
phone number:
031 346 0667
city:
411 19 Göteborg
country:
Sverige

Qualified assistance

Language editor

target group and cost:
Artikelförfattare, doktorander, projekt etc.
Kostnad enl. ök
orientation/description:
Engelsk språkgranskning och översättning.
Projektledning och samordning (utbildad med längre arbetslivserfarenhet)
Posterproduktion. Har en portfölj med genomförda uppdrag (bl.a. vinnande posterbidrag, Göteborgs primärvårdsdagar 2007)
Informatör

Other (1)

Hösten 2014
Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap
Creativity and Science (filosofi) 15hp

Våren 2014
GU, Institutionen för pedagogik,
kommunikation och lärande
Att utbilda och informera, 15hp

2004-2005
GU, Sociologiska institutionen
Sociologi samt Socialpsykologi 60hp

1999-2001
Kulturverkstan
Projektledning 80p

1995-1996
Westminster Education Services, London
Design

1991-1993
City and Islington College, London
BTEC National Diploma
Design and Communication

1984-1987
Gymnasium, 3-årig Ekonomisklinje

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
FoU-koordinator FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

100% 2008
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Sekreterare/Samordnare FoU-enheten

100% 2006 2007
Kommun - Enskilda kommuner - Göteborg Show info
Projektledare Tryggare och Mänskligare Göteborg

100% 2003 2005
Landsting - Västra Götalandsregionen - Övrigt - Administrativt centrum workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [ - 2014] Show info
Projektledare Kulturkansliet

100% 2002 2002
Kommun - Enskilda kommuner - Göteborg Show info
Projektledare Frölunda SDF Kultur och Fritid

100% 2001 2001

Datautbildningar:
Access
EpiServer
Photoshop
InDesign
Mindmanager
NVivo

Övriga kurser:
Diplomerande Projektledarutbildning, KPMG
Grundläggande bokföringskurs, KPMG
Internkommunikation
Enkätkonstruktion

Ansvarsuppdrag:
Styrelseledamot samt valberedning Kulturprojekt Röda Sten (2001-2006)
Ordförande Kulturföreningen ProKult (2001-)
Styrelseledamot Lokal Hyrsegästförening (2003-2007)

Units that user is associated with

Information is reliable | updated 2018-04-03 by Carin Sjöström-Greenwood |

User account for Carin Sjöström-Greenwood, from FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
http://www.researchweb.org/is/en/gsb/user/8128