Utvärdering av strukturella förändringar i hälsena och mediala gastrocnemius, balans samt styrka i vadmuskulatur 6 och 12 månader efter akut hälseneruptur.
Utvärdering av strukturella förändringar i hälsena och mediala gastrocnemius, balans samt styrka i vadmuskulatur 6 och 12 månader efter akut hälseneruptur.
Project number : 252121
Created by: Jonas Westerlund, 2018-08-13
Last revised by: Jonas Westerlund, 2018-08-13
Project created in: FoU i Region Halland

PublishedPublished

1. Projektbeskrivning

Sammanfattning av projektet (Vetenskaplig eller Populärvetenskaplig)

Akut hälseneruptur är en vanlig skada och visar ökad incidens.

Nedsatt funktion och begränsad aktivitetsnivå kvarstår i relativt hög grad efter behandling av akut hälseneruptur, detta trots långvarig rehabilitering upp mot ett år.

Skadan är relaterad till inskränkning av patientens livskvalitet med i vissa fall långvarig sjukfrånvaro vilket i sig medför samhällsekonomiska kostnader

Klinisk erfarenhet visar på stora skillnader i förmågan att återställa funktion efter skadan, där avvikelser i rörelsemönster och dysfunktion vid belastning av foten är vanligt förekommande.

Syftet med denna studie är att med ultraljudsscanning undersöka förändring i hälsena och mediala gastrocnemius efter skada. Ambitionen är också att studera balansförmåga i stående samt mäta kraftutvecklingen i m. triceps surae med fokus på mediala gastrocnemius.

I den aktuella litteraturen finns begränsad kunskap inom dessa områden.

Målsättningen är att den nya kunskapen skall bidra till att utvärdera metoder för att undersöka vadmuskulatur, hälsena och genom denna erfarenhet ytterligare kunna optimera rehabiliteringsåtgärder efter akut hälseneruptur.

Studien är en del i ett mer omfattande arbete kring akut hälseneruptur.

2. Information om forskargruppen

Tutor

Katarina Nilsson Helander
Överläkare, Ortopedi
Annelie Brorsson
Leg. fysioterapeut, Privata vårdgivande bolag, Institutionen för kliniska vetenskaper

3. Information om projektet

Status på projektet

Påbörjat/Pågående

Projektets startdatum

2019-01-07

Projektets slutdatum

2020-06-30

Huvudsakligt ämnesområde för projektet (SCB klassificering)

Ortopedi

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Musculoskeletal System
The MUSCLES, bones (BONE AND BONES), and CARTILAGE of the body.

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Region Halland - Hallands sjukhus - Område 2 - Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus - Rehab område 3 - Sjukgymnastiken Hallands sjukhus Halmstad

Utvärdering av strukturella förändringar i hälsena och mediala gastrocnemius, balans samt styrka i vadmuskulatur 6 och 12 månader efter akut hälseneruptur., from Region Halland
http://www.researchweb.org/is/en/halland/project/252121