Region Östergötland

Välkommen till Region Östergötlands ansökningsportal för FoU-medel


Region Östergötland har fyra ansökningsperioder med sista ansökningsdag 1 mars, 1 april, 1 juni och 1 oktober.

Samtliga nya ALF-projekt med provsamling ska anslutas till Biobanksfaciliteten (BBF). För mer information och underlag för kostnadsberäkningar se Biobanksfacilitetens hemsida.

Information om våra olika forskningsmedel går att läsa mer om under Om anslagen i vänsterkolumnen


För systemteknisk support, kontakta:

För frågor om anslagen, kontakta:

Sökbara medel inom Region Östergötland och Medicinska fakulteten

I menyn till vänster under "Regler och information om anslag" finner du en pdf-fil med "Sökbara medel inom Region Östergötland och Medicinska fakulteten". Du kan även läsa om den sekretesspolicy som gäller för ansökningar i denna ansökningsdatabas.

Etikprövning

Diarienumret eller en motivering om varför inte etikprövning behövs lämnas i rutan för ”Etikprövning” i ansökningsformuläret på www.researchweb.org/is/lio.

Det är alltid sökandes ansvar att bedöma om ett projekt lyder under etikprövningslagen eller inte.

Läs mer på regionens sida om Forskningsetik

Sökbara forskningsmedel inom Region Östergötland och Medicinska fakulteten

För komplett regelverk, se Region Östergötlands externa webplats för Sökbara medel

Sekretesskydd vid ansökan om medel inom Region Östergötland

Information om forskningsmedel som söks digitalt på denna portal kan på olika sätt döljas eller göras offentlig. Inom Region Östergötland har vi valt att dölja all information förutom Övergripande projektinformation, Ämnesområde, Sammanfattning, Beslut samt Uppföljning/Vetenskaplig rapport. Namn på sökande och medarbetare är också synligt med klickbar länk till personkort.

Om Du inte medger att information om Ditt projekt publiceras, v g kontakta .

nyheter
sista ansökningsdag


Region Östergötland, from Region Östergötland
http://www.researchweb.org/is/en/lio