Centrum för klinisk forskning, Värmland

Centrum för klinisk forskning, Region Värmland

Välkommen till ansökningsförfarandet för de medel som Centrum för klinisk forskning i Värmland delar ut.

Centrum för klinisk forskning (CKF) avsätter årligen ett projektanslag om 2 miljoner kronor för klinisk forskning inom hälso- och sjukvård och tandvård. Anslaget fördelas en gång om året. Syftet är att möjliggöra för regionsanställda att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete.

Projektmedel är framförallt tänkt till de som har mindre projekt eller tänker sig att bli doktorander, men inte är det än. Det går att söka för egna eller medarbetares löner. Om det är en doktorand eller handledare som behöver medel så kan de söka doktorandmedel respektive post-doc medel. Det finns även forskningsfonder som kan vara aktuella att söka ur. För fonderna finns inga speciella ansökningsperioder, utan de är öppna året runt.

Anslaget vänder sig till anställda inom Region Värmland eller de med vårdavtal med regionen.

Registrera dig och logga in för att se de olika ansökningsformulären som finns.

nyheter
sista ansökningsdag
Löpande

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.


Centrum för klinisk forskning, Värmland, from Centrum för klinisk forskning, Värmland
http://www.researchweb.org/is/en/liv