Riktade FoU-medel Region Uppsala

Region Uppsalas riktade FoU-medel

Region Uppsala delar årligen ut cirka 3,2 miljoner kronor i särskilda FoU-medel för att finansiera patientnära forsknings- och utvecklingsprojekt.

De krav som ställs på projektet är att det ska vara:

  • patientnära forsknings- och utvecklingsprojekt där den direkta patientnyttan ska vara tydliggjord.
  • projekt som kan genomföras med tilldelat belopp eller med dessa medel som delfinansiering av välavgränsade delar av större projekt.

För att ansöka om forsknings- och utvecklingsmedel måste du vara anställd inom Region Uppsala eller enhet som har vårdavtal med Region Uppsala. Anställningen skall till sin omfattning motsvara minst den kliniska delen i en förenad tjänst, vara aktiv vid ansökningstillfället och hela projektets livslängd.

Återrapportering
Du som har beviljats medel ska slutredovisa projektet både vetenskaplig och ekonomiskt via din ansökan innan beviljad period är slut.

Länk till Region Uppsalas information om riktade FoU-medel på Navet (intern sida), informationen finns även på lul.se (extern sida).

Vid inloggningsproblem eller andra systemfrågor kontakta

Nyheter

Ansökningsperioden 2018 är nu stängd. Nästa ansökningsperiod är planerad till våren 2019. Du kan då ansöka om medel för 2020-2021.

Från och med onsdag 2 maj 2018 kan du ansöka om forsknings- och utvecklingsmedel för perioden 2019–2020. Sista ansökningsdag är måndagen 4 juni kl. 23.59.

Kontrollera att dina basuppgifter och ditt CV är uppdaterat innan ansökan slutförs.

Glöm inte att fylla i din verksamhetschefs namn i angivet fält i din ansökan. Du bekräftar därmed att verksamhetschefen har lämnat sitt samtycke till din ansökan.

nyheter
sista ansökningsdag


Riktade FoU-medel Region Uppsala, from Riktade FoU-medel Region Uppsala
http://www.researchweb.org/is/en/lul