Region Norrbotten

Forskning i Region Norrbotten

- Ansökningsperioden för interna forskningsmedel 2020 är nu öppen!  Sista ansökningsdag är 15 oktober.

- Uppdatera ditt personkort så att dina anställningsuppgifter är aktuella.

- För att lägga in projektbeskrivningar - klicka här

- Löpande anslag nedan kan du söka hela året.
 

Region Norrbotten prioriterar patientnära forskning som bedrivs med koppling till hälso- och sjukvårdens behov

Prioriterade områden är äldres hälsa, psykisk hälsa och prevention

För frågor om anslagen, kontakta:

För systemteknisk support, kontakta:

aktuella anslag
sista ansökningsdag

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.


Region Norrbotten, from Region Norrbotten
http://www.researchweb.org/is/en/nll