Region Norrbotten

Forskning i Region Norrbotten

Ansökningsperioden för forskningsmedel 2019 med deadline är stängd

Region Norrbotten prioriterar patientnära forskning som bedrivs med koppling till hälso- och sjukvårdens behov

Prioriterade områden är äldres hälsa, psykisk hälsa och prevention

För frågor om anslagen, kontakta:

För systemteknisk support, kontakta:

För att lägga in projektbeskrivningar så kan du klicka här

aktuella anslag
sista ansökningsdag

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.


Region Norrbotten, from Region Norrbotten
http://www.researchweb.org/is/en/nll