Forskningskommittén i Region Örebro län | Unit

Forskningskommittén i Region Örebro län

Unit information

name:
Forskningskommittén i Region Örebro län
description:

Region Örebro län och Örebro universitet bedriver en målmedveten uppbyggnad av det medicinska vetenskapsområdet. Tillsammans satsar vi på en bred medicinsk och vetenskaplig kompetens där huvudinriktningen är klinisk patientnära forskning.

Den kliniskt patientnära forskning innebär att forskningen uppstår ur ett problem som finns i vårdens vardag och speglar de svårigheter som patienter och vårdgivare stöter på i en verklig behandlingssituation.

Det kliniska angreppssättet leder också till att frågeställningar och metoder spänner över flera olika specialiteter och det finns därför ett väl utvecklat samarbete mellan olika yrkeskategorier med skilda kompetenser. Flera forskargrupper arbetar kring olika former av ohälsa och sträcker sig från utbrändhet och stress till modern genetik och medicinska folksjukdomar som diabetes och cancer.

Forskningskommitténs ledamöter för mandatperioden 2016-01-01–2018-12-31

 • Hultgren Olof, ordförande, docent/överläkare, Laboratoriemedicinska kliniken, Enheten för mikrobiologi, USÖ.
 • Arnrup Kristina, vice ordförande, docent/övertandläkare, Odontologiska forskningsenheten, Folktandvården, RÖL.
 • Andersson Sören, professor/överläkare, Laboratoriemedicinska kliniken, USÖ/Inst för medicinska vetenskaper, ÖU.
 • Bejerot, Susanne, professor, Inst för medicinska vetenskaper, ÖU.
 • Björkman Hjalmarsson Louise, specialistläkare/doktorand, Barn- och ungdomskliniken, USÖ.
 • Breimer, Lars, docent/överläkare, Klinisk kemi, Laboratoriemedicinska kliniken, USÖ.
 • Dreifaldt, Mats, Med dr/överläkare, Kärl-Thoraxkliniken, USÖ.
 • Forsberg, Anette, docent/fysioterapeut, Fysioterapiavd, USÖ.
 • Lennernäs, Bo, docent/överläkare, Onkologkliniken, USÖ.
 • Lundqvist Lars-Olov, docent/forskningledare, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, USÖ.
 • Meehan Adrian, doktorand/ST-läkare, Geriatriska kliniken, USÖ.
 • Mölling Paula, docent/molekylärbiolog, Laboratoriemedicinska kliniken, Enheten för mikrobiologi, USÖ.
 • Olivecrona, Magnus, docent/överläkare, Neurokirurgiska teamet, ANIVA-kliniken, USÖ.
 • Rask, Eva, docent/överläkare, Medicinkliniken, USÖ.
 • Svantesson-Sandberg, Mia, docent/specialistsjuksköterska, Universitetssjukvårdens forskningscentrum/Palliativa konsultteamet, Karlskoga lasarett.
 • Szabo, Eva, Med dr/överläkare/ Kirurgkliniken, USÖ.
 • Söderbergh, Annika, Med dr/överläkare, Reumatologkliniken, USÖ.
 • Wretenberg, Per, professor/överläkare, Ortopedkliniken, USÖ
 • Zakrisson Ann-Britt, Med dr/distriktssköterska, Laxå vårdcentral/Universitetssjukvårdens forskningscentrum, RÖL.
 • Sekreterare: Lena Björkman, Forskningssekr, Kliniskt forskningscentrum, USÖ.

address:
KFC, S-Huset, vån 2, USÖ, Södra Grev Rosenga
zip code and city:
701 85 Örebro
phone:
019 602 62 07
e-mail:
url-link:
type of unit:

users associated with the unit

users associated with unit

Other information about the unit

Forskningskommittén i Region Örebro län

Forskningskommitténs viktigaste uppgift är att främja forskningen inom Region Örebro län, genom ekonomiskt stöd till forskningsprojekt.
Du återfinner mer information på Region Örebro läns egen webbsida om forskningskommitten: Länk till Region Örebro läns forskningskommittéinformation.
Unit is updated | updated: 2017-11-03 by Lena Björkman |

Forskningskommittén i Region Örebro län | Unit, from Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/oll/unit/222