FoU-rådet i Skaraborg

Ansökningar

Här ansöker du om projektmedel och doktorandmedel från FoU-rådet i Skaraborg.

OBS! Nu finns möjligheten att göra en kompletteringsansökan till tidigare gjord ansökan. (Gäller endast projekt som ej erhållit maxbeloppet 110 000 kr.)

Logga först in genom att klicka på menyvalet Logga in. Efter att du har loggat in läs noga igenom kriterierna för att söka genom att klicka i menyn på menyvalet Om FoU-rådets anslag och sedan undermenyn Vad kan man söka för? Klicka därefter i menyn på menyvalet Ansökningar och sedan på undermenyn Ansökningsformulär varefter du ser titlarna på de ansökningsformulär som är aktuella. Klicka sedan på rätt titel för att börja fylla i ansökningsformuläret.

Du som söker pengar hos oss måste fylla i din meritförteckning (CV) i personkortet, detta gäller även medsökande/handledare. Du hittar ditt personkort genom att (när du är inloggad) klicka i menyn till vänster på Personliga inställningar och sedan på undermenyn Visa personkort. När vi granskar din ansökan kommer vi att titta på ditt och dina medsökandes/handledares CV. Finns det medsökande/handledare i ansökan som inte fyllt i sitt CV i personkortet vid ansökningstidens utgång tas dessa personer bort från ansökan av administratören.

Praktisk information

1. Skriv först in relevant information för din ansökan i formuläret. (Ansökan ska skrivas på svenska). Alla fält markerade med ett plustecken är obligatoriska och måste fyllas i för att ansökan ska bli komplett. Klicka sedan på knappen märkt [Spara] som du återfinner i en flytande ruta med rubriken ”Knappar för att hantera ansökan” nere till höger på din skärm. OBS! Innan du har klickat på knappen [Spara] är ingen del av din ansökan sparad i systemet. (Om du inte sparar inom 60 minuter loggas du ut ur systemet utan att dina ändringar sparats. Spara därför ofta t.ex. var 20:e minut när du skriver in längre texter.)

2. När du klickat på [Korrekturläs och slutför] kommer du till en sida där du korrekturläser din ansökan. Om du hittar du något fel kan du gå tillbaka till formuläret med knappen märkt [Ändra]. När allting är korrekt väljer du knappen [Publicera]. Du kan öppna och ändra i din ansökan fram tills sista ansökningsdag. Alla ändringar/kompletteringar du gör måste fullföljas med knappen [Publicera].

3. Den sida som kommer fram då du klickar på [Publicera] (kallas i manualen för Blankett 1) ska skrivas ut, signeras av dig och din chef/arbetsledare. När detta är gjort skickar du in Blankett 1 tillsammans med kopior av godkännande från etikprövningsnämnd och ev. andra myndigheter till den adress som anges på den utskrivna blanketten. OBS! Blankett 1 skall vara FoU-centrum tillhanda senast 1 vecka efter sista ansökningsdag. Din ansökan är inte komplett innan vi fått in detta/dessa pappersexemplar!


FoU-rådet i Skaraborg, from FoU-rådet i Skaraborg
http://www.researchweb.org/is/en/skaraborg/ansokan