FoU-rådet i Skaraborg

FoU i VGR

För att kunna följa upp FoU-produktionen i Västra Götalandsregionen använder vi databasen FoU i VGR som också är en del av Researchweb. För att lägga in ditt projekt och läsa om andra projekt, klicka på knappen nedan för att komma till FoU i VGR.

FoU-medel i Skaraborg

Skaraborgs Sjukhus, primärvård och tandvård i Skaraborg

Välkommen till ansökningsförfarandet för de medel som lokala FoU-rådet i Skaraborg delar ut. Behöriga att söka medel från det lokala FoU-rådet i Skaraborg är alla regionanställda i det geografiska området Skaraborg inom Skaraborgs Sjukhus, primärvård i offentlig eller privat regi som har avtal med Västra Götalandsregionen eller tandvård . Anställningsvillkoret gäller för det/de kalenderår som du avser att utnyttja medlen. För mer information om FoU-rådets anslag läs under rubriken Om FoU-rådets anslag till vänster i menyn.

Under Hjälp och service återfinner du manualen för ansökningssystemet.

Förändringar med anledning av införandet av GDPR

EU:s dataskyddsförordning om behandling av personuppgifter, DSF eller GDPR (General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla medlemsstater från och med den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att stärka och skydda enskildas grundläggande fri- och rättigheter såsom integritet, rätt till privatliv och skydd för personuppgifter.

Införandet innebär följande ändringar i ansökningssystemet/projektdatabasen från och med 25 maj

Om du vill veta mer om hur VGR hanterar personuppgifter se http://www.vgregion.se/gdprinfo

Kommande ansökningsperiod 2019

Ansökningsperioden startar 1 mars och sista ansökningsdag är 31 mars.

Beslutsmöte kommer att vara den 2 maj 2019. Besked till de sökande ges via e-post inom en vecka.

Ansök om medel

Hemsidor för FoU-verksamhet i Skaraborg:

FoU-centrum Skaraborg, primärvård/tandvård
FoU-centrum Skaraborgs Sjukhus

 

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.


FoU-rådet i Skaraborg, from FoU-rådet i Skaraborg
http://www.researchweb.org/is/en/skaraborg/document