Engelska benämningar för acknowledgement

Engelska benämningar i acknowledgement

Nedan anges hur du bör skriva om du i en engelskspråkig artikel vill tacka för ekonomiskt stöd eller handledning.

Skaraborgs lokala FoU-råd

Skaraborg Research and Development Council

Regionala etikprövningsnämnden

Regionala FoU-medel

FoU-medel som söks och delas ut centralt i Västra Götalandsregionen. Ansökningshandlingar finns på www.fou.nu/is/vgregion. Den engelska benämningen för medel från denna regionala FoU-fond är:

Göteborgs Universitet

University of Gothenburg

PublishedDocument information: Engelska benämningar för acknowledgement | Last modified: 2019-01-22 by Researchweb Support 7

Engelska benämningar för acknowledgement, from FoU-rådet i Skaraborg
http://www.researchweb.org/is/en/skaraborg/document/39771