FoU-beredningsgruppen vid Skaraborgs Sjukhus

Välkommen till ansökningsförfarandet för FoU-medel Skaraborgs Sjukhus!

Här kan du som är tillsvidareanställd på Skaraborgs Sjukhus ansöka om FoU-medel, få information om FoU-beredningsgruppen samt se vilka projekt FoU-beredningsgruppen stödjer.

Mer information om anslagen och vilka regler som gäller hittar du under fliken Om anslagen ovan eller på FoU-centrums hemsida. Läs noga igenom informationen/anvisningarna innan du påbörjar din ansökan.

Besöksadress: FoU-centrum, Skaraborgs Sjukhus i Skövde, 541 85 Skövde - Tel 0500-43 10 92

För frågor om anslagen:

FoU-centrum
Tel: 0500- 43 10 92

För systemteknisk support:

Researchweb support
E-post:

FoU-medel att söka på Skaraborgs Sjukhus

Via FoU-centrum kan du söka medel för finansiering av projekt och forskning i form av projektmedel och FoU-bidrag. Du kan även söka medel i FoU-fonden för att delta vid vetenskaplig konferens.

Projektmedel

Projektmedel kan du söka till klinisk forskning, enskilda projekt, doktorandprojekt och post doc-månader vid annan institution. Maxbelopp 400 000 kr per projekt.

Läs mer om projektmedel

Projektmedel kan du söka under följande ansökningsperioder:

AnsökningsperiodBeslutsdatumDispositionstid
1 januari - 1 mars12 aprilTill och med 2020-12-31
1 augusti - 1 oktober7 novemberTill och med 2020-12-31

FoU-beredningsgruppen

Läs mer om FoU-beredningsgruppen

Bedömningskriterier

Projektmedel

 

FoU-bidrag

FoU-bidrag kan du söka för planering av ansökan om projektmedel. Inga medel beviljas till C-uppsatser, avseende D-uppsatser ska målsättningen vara att projektet i framtiden ska kunna leda till en vetenskaplig artikel för att medel ska beviljas. Projektet ska ha en tydlig FoU-profil. Maxbelopp 20 000 kr per projekt. FoU-bidrag kan sökas fortlöpande under året.

Läs mer om FoU-bidrag

FoU-fond

FoU-fondmedel kan du söka för deltagande vid vetenskaplig konferens. Maxbelopp 12 000 kr per person och år. FoU-fondmedel kan sökas fortlöpande under året. Ansökan till fonden ska göras inför konferensen.

Läs mer om FoU-fonden

 

Beviljade anslag FoU-beredningsgruppen vid Skaraborgs Sjukhus, Västra Götalandsregionen

På denna sida kan du hitta ansökningar som beviljats forsknings- och utvecklingsmedel. Du kan exempelvis hitta vilka arbeten som fått medel för diabetesforskning genom att använda MeSH-sökningen nedan och ange MeSH-termen Diabetes i sökvillkoren nedan. Du kan också exempelvis samlat hitta alla FoU-medel som beviljats per år.

Du kan söka på två olika sätt. De bästa och säkraste sökträffarna får du genom att använda valet ”“Sök med MeSH-termer””. Via MeSH-sökningen har du möjlighet att söka med svenska och engelska termer. Denna sökfunktion är dock enbart aktuell för anslag från och med starten av hösttermin 2009 (då indexeringen med MeSH-termer infördes hos oss). För arbeten som beviljats medel tidigare än höstterminen 2009 väljer du fritextsökningen Fritextsökningen ger dig resultat för om författaren av texten (ansvarig projektledare) använt orden du söker efter i titel eller sammanfattning även för arbeten som beviljats medel efter höstterminen 2009.

FoU i VGR

För att kunna följa upp FoU-produktionen i Västra Götalandsregionen använder vi databasen FoU i VGR som också är en del av Researchweb. För att lägga in ditt projekt och läsa om andra projekt, klicka på knappen nedan för att komma till FoU i VGR.

nyheter
sista ansökningsdag


FoU-beredningsgruppen vid Skaraborgs Sjukhus, from FoU-beredningsgruppen vid Skaraborgs Sjukhus
http://www.researchweb.org/is/en/skas