FoU-beredningsgruppen vid Skaraborgs Sjukhus

Ansökningar

Här ansöker du om projektmedel från FoU-beredningsgruppen vid Skaraborgs sjukhus. Logga först in genom att klicka på menyvalet Logga in. Efter att du har loggat in så klicka i menyn på menyvalet Ansökningar och sedan på undermenyn Ansökningsformulär varefter du ser titlarna på de ansökningsformulär som är aktuella. Klicka sedan på rätt titel för att börja fylla i ansökningsformuläret.

Tänk på att om du ansöker om medel inom ramen för ditt doktorandarbete ska du endast vid första ansökan göra en Ny projektansökan, därefter gör du Fortsättningsansökningar för dina respektive delprojekt.

Observera att personkortet på projektledare, handledare och medarbetare ska innehålla komplett CV innan ansökan skickas in.

Du kan ta fram alla ansökningar där du står som sökande, medarbetare eller handledare genom att klicka på menyvalet Egna ansökningar. (Har du ansökningar hos flera anslagsgivare får du klicka på anslagsgivarens namn för att se dina ansökningar)

Under denna menyn finner du som handlägger ansökningar de menyval som leder till dina speciella uppgifter.


FoU-beredningsgruppen vid Skaraborgs Sjukhus, from FoU-beredningsgruppen vid Skaraborgs Sjukhus
http://www.researchweb.org/is/en/skas/ansokan