Search information
information Search instruction

Enter one or more words that can appear in the title or summary of a document. If you leave the search field empty, all documents within chosen category will be displayed. Searches can be limited by terms.

Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise selected (see: Advanced search alternatives).

Search gave 24 hits in 0.26 seconds

Search result

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: number | title | author | status

Rejected Sjukskrivning av patienter i primärvården. Läkares upplevelser och attityder.
Karin Starzmann, Närhälsan Tidans vårdcentral, VGFOUSKB-488931
Projektmedel, FoU-rådet i Skaraborg
Förändringar i socialförsäkringen och i Försäkringskassans arbete för att minska sjuktalen har påverkat läkarnas arbete med sjukskrivning avsevärt under de senaste åren. Denna studie avser att generera ny kunskap om primärvårdsläkares uppfattningar om och attityder till sjukskrivning, rehabilitering av patienter och samarbete med andra aktörer efter att det skett många ...
www.researchweb.org/is/en/skas/ansokan/488931
uct:56331 gave a hit
Granted and completed Sjukskrivning av patienter i primärvården. Läkares upplevelser och attityder. Fokusgruppsintervjuer i Skaraborg.
Karin Starzmann, Närhälsan Tidans vårdcentral, VGFOUSKB-518681
Projektmedel, FoU-rådet i Skaraborg
Regeringen satte 2005 upp mål om halverade sjuktal från 2002 till 2008 som ineburit att läkarnas arbete med sjukskrivning har förändrats avsevärt. Det har tidigare visats att en del läkare upplever det som mycket konfliktfyllt att sjukskriva patienter medan andra läkare inte upplever konflikt i sådan omfattning. Det finns därför ett behov att undersöka läkarnas upplevelser och ...
www.researchweb.org/is/en/skas/ansokan/518681
uct:56331 gave a hit
Completed Kommunikationsstrategier i FoU primärvård
Eva Almqvist, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götalandsregionen, 64621
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Regionövergripande arbete för att skapa samordning i riktlinjer och stöd kring kommunikation och information inom FoU-verksamhet i Västra Götalandsregionens FoU-arbete för primärvård samt FoU-råd; FoU-rådet i Södra Älvsborg, FoU-rådet FyrBoDal, FoU-rådet för Göteborg och södra Bohuslän, FoU-rådet i Skaraborg. Uppdraget tilldelades gruppen (se medarbetare) vid FoU-chefsmöte ...
www.researchweb.org/is/en/skas/project/64621
uct:56331 gave a hit
Published Hitta forskningssatsningar för hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen
Eva Almqvist, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götalandsregionen, 96851
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Projektuppdraget i detta utvecklingsprojekt innebar att utveckla en söktjänst som såväl kombinerade som separerade indexerade sökningar i regionens alla anslagsgivarsystem för hälso- och sjukvård. Söktjänsten baserades på att samtliga ansökningsformlär kopplas till den MeSH-databas som jag valt till utvecklingen av FoU i Sverige och som vi köpt in via Karolinska institutet (Sv/Eng). ...
www.researchweb.org/is/en/skas/project/96851
uct:56331 gave a hit
Published Sjukskrivning av patienter i primärvården. Läkares upplevelser och attityder. Fokusgruppsintervjuer i Skaraborg.,
Karin Starzmann, Närhälsan Tidans vårdcentral, 157751
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Sverige hade i början på 2000-talet mycket höga sjuktal och 2005 satte regeringen upp mål om halverade sjuktal från 2002 till 2008. Detta skedde med hjälp av reformer i socialförsäkringen och förändringar av Försäkringskassan. Dessa förändringar har inneburit att läkarnas arbete med sjukskrivning har förändrats avsevärt under de senaste åren. Samtidigt har Sverige under denna ...
www.researchweb.org/is/en/skas/project/157751
uct:56331 gave a hit
Published Engelska benämningar för acknowledgement
Johanna Låstberg, FoU-centrum, 39771
Informationsdokument, FoU-rådet i Skaraborg
Engelska benämningar i acknowledgement Nedan anges hur du bör skriva om du i en engelskspråkig artikel vill tacka för ekonomiskt stöd eller handledning. Skaraborgs lokala FoU-råd Skaraborg Research and Development Council Regionala etikprövningsnämnden För beslut före 2004-01-01: The ethical committee University of Gothenburg För beslut från och med 2004-01-01: Regional ethical ...
www.researchweb.org/is/en/skas/document/39771
uct:56331 gave a hit
Published Beviljade anslag år 2008
Johanna Låstberg, FoU-centrum, 39941
FoU-rådet i Skaraborg
Våren 2008 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr)Äskat belopp(kr) VGFOUSKB-13331Dalemo SofiaGuldvingens vårdcentral LidköpingPrognosen hos patienter med hyperkalcemi upptäckt 1995-2000 vid Tibro vårdcentral55 000110 000 VGFOUSKB-13452Julihn AnnikaSpecialisttandvården för Barn- och Ungdom, VG-region. Avd för pedodonti, OI, KIFöräldrarelaterade faktorers inverkan ...
www.researchweb.org/is/en/skas/document/39941
uct:56331 gave a hit
Published Beviljade medel 2007
Johanna Låstberg, FoU-centrum, 39951
FoU-rådet i Skaraborg
Beviljade anslag år 2007: Våren 2007 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr)Äskat belopp(kr) VGFOUSKB-9211Kyrk-Bergsten PiaPrimärvården SkaraborgViktreducering med lågkalorikost i grupp En kvalitativ studie av patienternas upplevelse av att ha deltagit i gruppverksamhet i primärvården110 000127 801 VGFOUSKB-9548Bonander KristinaPVO-expeditionen SKARAHandledning av ...
www.researchweb.org/is/en/skas/document/39951
uct:56331 gave a hit
Published Beviljade medel 2006
Johanna Låstberg, FoU-centrum, 39961
FoU-rådet i Skaraborg
Beviljade anslag år 2006: Våren 2006 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr)Äskat belopp(kr) VGFOUSKB-6410Wikstrand IngridVårdcentralen HentorpViktreduktion med hjälp av very low calorie diet (VLCD) och efterföljande korsettbehandling20 00020 000 VGFOUSKB-6538Dalemo SofiaGuldvingens vårdcentral LidköpingVariationer i analysfrekvens av plasma kalcium och parathormon ...
www.researchweb.org/is/en/skas/document/39961
uct:56331 gave a hit
Published Beviljade medel minskad sjukfrånvaro
Johanna Låstberg, FoU-centrum, 40061
FoU-rådet i Skaraborg
Beviljade projektmedel minskad sjukfrånvaro: 2007 Våren DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr)Äskat belopp(kr) VGFOUSKB-9566Lundmark Rose-MarieOmråde BKKvinnors sjukskrivning - En studie om långtidssjukskrivning hos yngre kvinnor som arbetar inom sjukvården.40 00044 479 VGFOUSKB-9637Johansson BirgittaSkara Vårdcentral, PrimärvårdsrehabTillför arbetsterapeutens ...
www.researchweb.org/is/en/skas/document/40061
uct:56331 gave a hit
Published Beviljade medel 2005
Johanna Låstberg, FoU-centrum, 40281
FoU-rådet i Skaraborg
Beviljade anslag år 2005: Våren 2005 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr)Äskat belopp(kr) VGFOUSKB-4332Alm AnitaSpecialistkliniken för barn- och ungdomstandvårdKariesförekomst hos 15-åringar relaterat till karieserfarenhet under barnens första levnadsår. Delarbete 3.55 000109 490 VGFOUSKB-4342Wikstrand IngridVårdcentralen HentorpViktreduktion med hjälp av very ...
www.researchweb.org/is/en/skas/document/40281
uct:56331 gave a hit
Published Beviljade medel 2004
Johanna Låstberg, FoU-centrum, 40291
FoU-rådet i Skaraborg
Beviljade anslag år 2004: Våren 2004 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr)Äskat belopp(kr) VGFOUSKB-2181Fornwall SvenNorrmalms VårdcentralSubjektiv och objektiv värdering av behandlingsresultat av astma i ett primärvårdsmaterial20 000100 000 VGFOUSKB-2190Bende MatsÖNH-klinikenSensorisk hyperreaktivitet50 000360 000 VGFOUSKB-2204Enander RebeckaBarn- och ...
www.researchweb.org/is/en/skas/document/40291
uct:56331 gave a hit
Published Beviljade medel 2003
Johanna Låstberg, FoU-centrum, 40301
FoU-rådet i Skaraborg
Beviljade anslag år 2003: Våren 2003 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr)Äskat belopp(kr) VGFOUSKB-1380Hedelin HansUrologklinken och FoU-centrum, Skaraborgs SjukhusBlåstumörscreening100 000452 000 VGFOUSKB-1422Eriksson MonikaPalliativa rådgivningsteamet KSSKartläggning och utvecklat samarbete kring vårdkedjor i Lidköpings området.100 000100 000 ...
www.researchweb.org/is/en/skas/document/40301
uct:56331 gave a hit
Published Beviljade medel 2002
Johanna Låstberg, FoU-centrum, 40311
FoU-rådet i Skaraborg
Beviljade anslag år 2002: Våren 2002 Hösten 2002 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr)Äskat belopp(kr) VGFOUSKB-1089Rizell SaraSpecialistkliniken för ortodontiFaktorer som påverkar lyckandefrekvensen vid behandling med funktionskäkortopedisk apparatur i växelbettet.50 000200 400 VGFOUSKB-1243Ellmarker Löfquist LiselottOral protetikUppföljning och utvärdering av ...
www.researchweb.org/is/en/skas/document/40311
uct:56331 gave a hit
Published Resultat av MeSH-sökning
Johanna Låstberg, FoU-centrum, 40781
FoU-rådet i Skaraborg
Sök projektanslag som beviljats från 2010 via inriktning Här söker du efter beviljade anslag via knappen Välj MeSH (en lista av förutbestämda nyckelord, indextermer) . I det nya fönstret som öppnas gör du dina val och klickar du på knappen Sök med valda MeSH-termer. Resultatet av din sökning ses då längst ned på dennna sida. Mer information Mer information om vad MeSH är: ...
www.researchweb.org/is/en/skas/document/40781
uct:56331 gave a hit
Published Doktorandmedel från FoU-rådet i Skaraborg
Johanna Låstberg, FoU-centrum, 41941
Informationsdokument, FoU-rådet i Skaraborg
Övergripande information om anslaget Anslaget beviljas av FoU-rådet i Skaraborg. Detta anslaget tillhör kategorin Doktorandstöd. Max 110 000 kr/individ. Behörighetskrav Krav på vetenskapliga förkunskaper Sökanden ska vara antagen som doktorand. Andra behörighetskrav än rent vetenskapliga krav Tillsvidareanställning i det geografiska området Skaraborg inom Skaraborgs Sjukhus, ...
www.researchweb.org/is/en/skas/document/41941
uct:56331 gave a hit
Published Projektmedel från FoU-rådet i Skaraborg
Johanna Låstberg, FoU-centrum, 41971
Informationsdokument, FoU-rådet i Skaraborg
Övergripande information om anslaget Anslaget beviljas av FoU-rådet i Skaraborg. Detta anslag hör till kategorin Projektbidrag. Max 110 000 kr/projekt. Behörighetskrav Krav på vetenskapliga kunskaper Inga förkunskaper. Andra behörighetskrav än rent vetenskapliga krav Tillsvidareanställning i det geografiska området Skaraborg inom Skaraborgs Sjukhus, primärvård i offentlig eller ...
www.researchweb.org/is/en/skas/document/41971
uct:56331 gave a hit
Published MeSH-sökning
Johanna Låstberg, FoU-centrum, 53811
FoU-rådet i Skaraborg
Sök projektanslag som beviljats från Skaraborg via inriktning Här söker du efter beviljade anslag via knappen Välj MeSH (en lista av förutbestämda nyckelord, indextermer) . I det nya fönstret som öppnas gör du dina val och klickar du på knappen Sök med valda MeSH-termer. Resultatet av din sökning ses då längst ned på dennna sida. Mer information Mer information om vad MeSH är: ...
www.researchweb.org/is/en/skas/document/53811
uct:56331 gave a hit
Published Beviljade ansökningar 2015
Johanna Låstberg, FoU-centrum, 223781
FoU-beredningsgruppen vid Skaraborgs Sjukhus

Beviljade ansökningar 2015

Antal beviljade ansökningar N = 32 Diarie Sökande Arbetsplats Ansökans titel Beviljat belopp VGSKAS-497871 Berglund Inger Johansson Skaraborgs sjukhus Skövde, vuxenpsykiatriska mottagningen Betydelsen av det egna rummet för patienter i rättspsykiatrisk heldygnsvård 145 000 VGSKAS-501541 Sagen Erik Urologkliniken, Skaraborgs Sjukhus Skövde Transurethral ...
www.researchweb.org/is/en/skas/document/223781
uct:56331 gave a hit
Published FoU-medel att söka på Skaraborgs Sjukhus
Johanna Låstberg, FoU-centrum, 226621
FoU-beredningsgruppen vid Skaraborgs Sjukhus

FoU-medel att söka på Skaraborgs Sjukhus

Via FoU-centrum kan du söka medel för finansiering av projekt och forskning i form av projektmedel och FoU-bidrag . Du kan även söka medel i FoU-fonden för att delta vid vetenskplig konferens.

Projektmedel

Projektmedel kan du söka till klinisk forskning, enskilda projekt och doktorandprojekt samt FoU-projekt som ingår i ...
www.researchweb.org/is/en/skas/document/226621
uct:56331 gave a hit

Search information, from FoU-beredningsgruppen vid Skaraborgs Sjukhus
http://www.researchweb.org/is/en/skas/search?search=uct%3A56331&page=-1