Beviljade medel

Beviljade medel

Beviljade doktorandanslag för år 2011

Antal ansökningar N=0Det finns inga ansökningar

Beviljade projektanslag för år 2011 och 2012

Antal ansökningar N=0Det finns inga ansökningar
PublishedDocument information: Beviljade medel | Last modified: 2011-08-19 by Elisabeth Titze

Beviljade medel, from Södra Sjukvårdsregionen
http://www.researchweb.org/is/en/ssvr/Beviljade_medel