Published
Lena Rindner, Närhälsan Södra Torget Vårdcentral, Närhälsan, VPL-team V7, FoU Primärvård FoU-Centrum Södra Älvsbor
Not updated
Michiel van Nieuwenhoven, USÖ, Medicinska kliniken, avd. gastroenterologi
Completed
Birgitta Wickberg, Enheten för Mödravård och gynekologi
Not uppdated, final reminder
Rolf Anckarsäter, Anestesikliniken Kungälvs sjukhus


PublishedDocument information: Tiles | Last modified: 2017-09-22 by Researchweb Support

Tiles, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/document/215141/html