Sök alla kliniska studier,
Databas
Förslutning av mesenteriella defekter vid laparoskopisk gastric bypass
2015-04-28Erik Stenberg
Kir.klin USÖ, och kir.klin Lindesbergs lasarett
Published
PublishedDocument information: Sök alla kliniska studier, | Last modified: 2017-09-22 by Researchweb Support

Sök alla kliniska studier, , from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/document/218261