Webbaserad kalkylator för Etiologic Predictive Value
Webbaserad kalkylator för Etiologic Predictive Value

Översikt

Datorprogrammets viktigaste användningsområden

not checked Skattning av stickprovsstorlek / powerberäkning
not checked Allokering till olika grupper (randomisering)
not checked Databas för att härbärgera data
checked Statistikprogram för statistiska beräkningar
not checked Analys av empirisk-holistiska (kvalitativa) data
not checked Göra diagram och/eller annan grafik
not checked Annat användningsområde

Mer detaljerad information

Beskrivning av datorprogrammet

Används för att beräkna etiologic predictive value, en extension av vanliga prediktiva värden där en gold standard saknas.

Programmets förhållande till Internet

checked Körs i en webbläsare (browser) on line
checked Kan laddas ner från Internet
not checked Kräver tillgång till Internet för att fungera
checked Kan köras i en webbläsare (browser) off line
not checked Har ingen koppling till Internet

Prispolicy

not checked Kostnad per licens eller användare som betalas en gång (startkostnad)
not checked Kostnad per licens eller användare som betalas återkommande
not checked Möjlighet att gratis prova programmet för privatperson
not checked Möjlighet att gratis prova programmet för företag / organisationer
checked Gratisversion för privatperson
checked Gratisversion för företag / organisation
Published | Last modified: 2011-01-04 by Ronny Gunnarsson

Webbaserad kalkylator för Etiologic Predictive Value, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/document/68071