Publication: Alkoholsamtal med alla blivande föräldrar - utmaning och folkhälsoarbete!

Alkoholsamtal med alla blivande föräldrar - utmaning och folkhälsoarbete!
Högberg H, Willén H.
Socialmedicinsk tidskrift 2007:1:78-86.

Abstract

Mödrahälsovården är en viktig arena för reflektion omkring alkohol och föräldraskap. Vissa blivande föräldrapar har senaste året före graviditeten ändrat alkoholvanor men kanske inte reflekterat angående alkoholanvändning tillsammans med små barn. Artikeln visar hur olika blivande föräldrars alkoholvanor samt attityder till alkohol är idag. I artikeln diskuteras också barnens behov vid alkoholism i familjen. Uppgifter om fäders alkoholvanor och alkoholism i familjen/släkten saknas i mödrahälsovårdsjournalen samt registreras ej i medicinska födelseregistret. Därmed försvåras framtida forskning om samband mellan eventuella ”alkoholgener”, alkohol under graviditet och fosterskador. Hjördis Högberg är barnmorska och MPH med handledarutbildning i psykosocialt arbetssätt inom St-Lukas. Hon har som barnmorska sysslat med alkoholinformation till kvinnor under graviditet och deras partner. Hon arbetar nu på Partille Ungdomsmottagning.


, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/project/publication?ref=126031