Publication: Stressrelaterad psykisk ohälsa; upplevelser och behandling inom primärvård

Stressrelaterad psykisk ohälsa; upplevelser och behandling inom primärvård.
Göteborg: Göteborgs Universitet; 2014. ISBN 978-91-628-8944-9.


, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/project/publication?ref=2055531