Search information
information Search instruction

Enter one or more words that can appear in the title or summary of a document. If you leave the search field empty, all documents within chosen category will be displayed. Searches can be limited by terms.

Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise selected (see: Advanced search alternatives).

Search gave 29 hits in 0.25 seconds

Search result

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: number | title | author | status

Rejected Jämförande studie mellan akupunktur och sterilvattenkvaddlar - en randomiserad kontrollerad studie.
Gunnar Wallin, Klinisk Neurofysiologi, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, VGFOUREG-1947
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
I dagens förlossningsvård erbjuds födande kvinnor bland annat två icke farmakologiska smärtlindringsmetoder, sterilvattenkvaddlar och akupunktur. Metoderna har varit i bruk sedan mitten av 1980-talet respektive början av 1990-talet. I mitten av 1990-talet minskade användningen av sterilvattenkvaddlar i samband med att akupunktur behandlinen introducerades. Båda metoderna kan utgöra goda ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/1947
uct:1522 gave a hit
Granted and completed Akupunktur som smärtlindring under förlossning - en randomiserad kontrollerad studie
Lilian Olsson-Fors, Förlossningsavdelningen NÄL, VGFOUFBD-14181
Projektmedel, FoU-rådet Fyrbodal
Akupunktur (AKU) är en icke farmakologiska smärtlindringsmetod som används vid förlossningssmärta vid samtliga förlossningsavdelningar i Sverige sedan cirka 15 år. AKU innebär att man för in tunna nålar genom huden på speciella punkter på kroppen. Vanligtvis applicerar man nålarna i det smärtande området, vilket i förlossningssammanhang innebär mage, rygg, höfter och ljumskar. ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/14181
uct:1522 gave a hit
Granted and completed Akupunktur som smärtlindring under förlossning - en randomiserad kontrollerad studie
Lilian Olsson-Fors, Förlossningsavdelningen NÄL, VGFOUFBD-52991
Projektmedel, FoU-rådet Fyrbodal
Akupunktur (AKU) är en icke farmakologiska smärtlindringsmetod som används vid förlossningssmärta vid samtliga förlossningsavdelningar i Sverige sedan cirka 15 år. AKU innebär att man för in tunna nålar genom huden på speciella punkter på kroppen. Vanligtvis applicerar man nålarna i det smärtande området, vilket i förlossningssammanhang innebär mage, rygg, höfter och ljumskar. ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/52991
uct:1522 gave a hit
Rejected Mindfulness vid bröstcancer
En randomiserad kontrollerad interventionsstudie

Elisabeth Kenne Sarenmalm, Verksamhetsområde FoU, VGFOUREG-79781
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Tidigare forskning har visat vilken stor psykosocial och fysisk påverkan bröstcancersjukdomen och dess behandling har för de drabbade kvinnorna och deras närstående. Kvinnor med bröstcancer upplever en mängd olika symtom relaterat till sjukdomen och dess behandling. Studier visar att kvinnor med bröstcancer upplever problem med sinnesstämning, trötthet och kognitiv funktionsnedsättning ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/79781
uct:1522 gave a hit
Granted and completed Mindfulness vid bröstcancer
En randomiserad kontrollerad interventionsstudie

Elisabeth Kenne Sarenmalm, Verksamhetsområde FoU, VGSKAS-90801
Projektmedel, FoU-beredningsgruppen vid Skaraborgs Sjukhus
Tidigare forskning har visat vilken stor psykosocial och fysisk påverkan bröstcancersjukdomen och dess behandling har för de drabbade kvinnorna och deras närstående. Kvinnor med bröstcancer upplever en mängd olika symtom relaterat till sjukdomen och dess behandling. Studier visar att kvinnor med bröstcancer upplever problem med sinnesstämning, trötthet och kognitiv funktionsnedsättning ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/90801
uct:1522 gave a hit
Granted and completed A randomized controlled mindfulness based intervention in women with breast cancer
Elisabeth Kenne Sarenmalm, Verksamhetsområde FoU, VGFOUSKB-107311
Projektmedel, FoU-rådet i Skaraborg
Tidigare forskning har visat vilken stor psykosocial och fysisk påverkan bröstcancersjukdom och dess behandling har för de drabbade kvinnorna och deras närstående. Kvinnor med bröstcancer upplever en mängd olika symtom relaterat till sjukdomen och dess behandling. Studier visar att kvinnor med bröstcancer upplever problem med sinnesstämning, trötthet och kognitiv funktionsnedsättning, ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/107311
uct:1522 gave a hit
Rejected A randomized controlled mindfulness based intervention in women with breast cancer
Elisabeth Kenne Sarenmalm, Verksamhetsområde FoU, VGFOUREG-154791
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Breast cancer is one of the most feared diseases among women. Even if levels of distress tend to decrease over time, a subset of women with breast cancer remain highly distressed. The stress of a breast cancer diagnosis and its treatment can produce a variety of psychosocial sequelae including impaired immune responses. There are no existing large-scale studies prospectively investigating the ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/154791
uct:1522 gave a hit
Granted and completed A randomized controlled mindfulness based intervention in women with breast cancer
Elisabeth Kenne Sarenmalm, Verksamhetsområde FoU, VGFOUREG-231661
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Breast cancer is one of the most feared diseases among women. Even if levels of distress tend to decrease over time, a subset of women with breast cancer remain highly distressed. The stress of a breast cancer diagnosis and its treatment produce a variety of psychosocial sequelae including impaired immune responses. There are no existing large-scale studies prospectively investigating the ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/231661
uct:1522 gave a hit
Granted and completed A randomized controlled mindfulness based intervention in women with breast cancer
Elisabeth Kenne Sarenmalm, Verksamhetsområde FoU, VGFOUREG-386721
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Breast cancer is one of the most feared diseases among women. Even if levels of distress tend to decrease over time, a subset of women with breast cancer remain highly distressed. The stress of a breast cancer diagnosis and its treatment produce a variety of psychosocial sequelae including impaired immune responses. There are no existing large-scale studies prospectively investigating the ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/386721
uct:1522 gave a hit
Rejected Föräldraförberedande insatsers effekter på förlossningsupplevelse och familjerelationer i ett longitudinellt perspektiv
Caroline Bäckström, Högskolan Skövde, Institutionen för Hälsa och Lärande, VGFOUSKB-397111
Projektmedel, FoU-rådet i Skaraborg
Med tillfredsställande stöd vid familjebildning ökar förutsättningar för en trygg start. Blivande föräldrapar förbereder sig olika inför förlossning och föräldraskap. Föräldrautbildning som erbjuds blivande föräldrapar har genomgått flera förändringar senaste åren. Många av dessa har skett utan att vara evidensbaserade gällande dess effekter för föräldrar och barn. Det ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/397111
uct:1522 gave a hit
Rejected Långtidseffekter av föräldraförberedande stöd
Caroline Bäckström, Högskolan Skövde, Institutionen för Hälsa och Lärande, VGSKAS-415861
Projektmedel, FoU-beredningsgruppen vid Skaraborgs Sjukhus
Blivande föräldrar erhåller förberedelse inför förlossning och föräldraskap i olika form och utsträckning. De föräldrapar som planerar att föda barn vid förlossningsavdelningen, Skaraborgs sjukhus i Skövde (SkaS) har vanligtvis tagit del av föräldrastöd i grupp (FSiG) som erbjuds via mödrahälsovården (MHV) och/eller inspirationsföreläsning som erbjuds via SkaS. ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/415861
uct:1522 gave a hit
Rejected Stöd vid barnafödande
Caroline Bäckström, Högskolan Skövde, Institutionen för Hälsa och Lärande, VGFOUSKB-421241
Doktorandstöd, FoU-rådet i Skaraborg
Kvinnor som upplever otillfredsställande stöd före förlossning får i större utsträckning negativ förlossningsupplevelse vilket bland annat påverkar hennes vilja att få fler barn. En positiv förlossningsupplevelse har positiva effekter på förstagångsmammors självkänsla, kontakt med barnet och mannens delaktighet i barnskötseln. För att förstagångspappor ska känna sig delaktiga ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/421241
uct:1522 gave a hit
Granted and completed Effekter av föräldraförberedande stöd
Caroline Bäckström, Högskolan Skövde, Institutionen för Hälsa och Lärande, VGFOUSKB-425131
Projektmedel, FoU-rådet i Skaraborg
Otillfredsställande stöd inför förlossning är förenat med negativ förlossningsupplevelse, vilket kan ha förödande följder för den nyblivna familjen. Föräldrar önskar mer förberedelse inför barnafödande. Studier har visat på att föräldrautbildning som erbjuds inom mödrahälsovård är ineffektiv. Förändringar har skett gällande det föräldraförberedande stöd som erbjuds. ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/425131
uct:1522 gave a hit
Granted and completed Upplevelser och effekter av föräldraförberedande stöd
Caroline Bäckström, Högskolan Skövde, Institutionen för Hälsa och Lärande, VGSKAS-475791
Projektmedel, FoU-beredningsgruppen vid Skaraborgs Sjukhus
Mitt namn är Caroline Bäckström, jag arbetar som barnmorska vid Förlossningen, Skas. Sedan våren 2014 är jag antagen halvtidsdoktorand inom ämnet Hälsa och vårdvetenskap vid Forskarskolan, Hälsohögskolan i Jönköping. Halvtidsseminarium för mina doktorandstudier är planerat till februari 2015, disputation planeras äga rum under våren 2018. Aktuell ansökan berör två delstudier i ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/475791
uct:1522 gave a hit
Granted and completed Långtidseffekter och upplevelser av föräldraförberedande stöd
Caroline Bäckström, Högskolan Skövde, Institutionen för Hälsa och Lärande, VGFOUSKB-487891
Projektmedel, FoU-rådet i Skaraborg
Ansökan berör två delstudier i CB:s avhandling (studie III-IV). Övergripande syfte för avhandlingen är att utforska och utvärdera stöd förstagångsföräldrar erhåller och är i behov av i samband med barnafödande. Intervjuer kommer att användas för datainsamling i studie I-III. För att utvärdera effekter av stöd relaterat till föräldrars sense of coherence, parrelation, ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/487891
uct:1522 gave a hit
Granted and completed Mindfulness vid bröstcancer. En randomiserad kontrollerad interventionsstudie
Elisabeth Kenne Sarenmalm, Verksamhetsområde FoU, VGSKAS-511611
Fortsättningsanslag, FoU-beredningsgruppen vid Skaraborgs Sjukhus
BAKGRUND Varje år drabbas över 7000 kvinnor av bröstcancer i Sverige. Även om det finns stora möjligheter att bota bröstcancer är risken för återfall ofta livslång och bröstcancer ses alltmer som en kronisk sjukdom. För många som drabbas av bröstcancer väcker sjukdomen många existentiella frågor och rädsla för återfall och framtida lidande och behandling. Metaanalyser visar ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/511611
uct:1522 gave a hit
Granted and completed Förstagångsföräldrars upplevelser och behov av föräldraförberedande stöd
Caroline Bäckström, Högskolan Skövde, Institutionen för Hälsa och Lärande, VGFOUSKB-518061
Projektmedel, FoU-rådet i Skaraborg
För att undersöka förstagångsföräldrars upplevelser och behov av föräldraförberedande stöd, genomförs denna kvalitativa studie med enskilda djupintervjuer till grund för datainsamling. För dataanalys kommer fenomenografisk metod att tillämpas. Resultatet kommer att publiceras i vetenskaplig artikelform och ingå i Caroline Bäckströms doktorsavhandling. För att utvärdera effekter ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/518061
uct:1522 gave a hit
Rejected Effekter av föräldraförberedande stöd
Caroline Bäckström, Högskolan Skövde, Institutionen för Hälsa och Lärande, VGFOUSKB-518101
Projektmedel, FoU-rådet i Skaraborg
Mitt namn är Caroline Bäckström, jag arbetar som barnmorska vid Skas. Sedan våren 2014 är jag antagen halvtidsdoktorand inom ämnet Hälsa och vårdvetenskap vid Forskarskolan, Hälsohögskolan i Jönköping. Halvtidsseminarium för mina doktorandstudier är planerat till maj 2015, disputation planeras äga rum under våren 2018. Aktuell ansökan berör en delstudie i min avhandling (studie ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/518101
uct:1522 gave a hit
Granted and completed Förstagångsföräldrars uppfattningar och effekter av föräldraförberedande stöd
Caroline Bäckström, Högskolan Skövde, Institutionen för Hälsa och Lärande, VGSKAS-565831
Fortsättningsanslag, FoU-beredningsgruppen vid Skaraborgs Sjukhus
Projektmedel för ”Föräldrastödstudien” ansöks härmed om. Studien bedrivs i samarbete mellan Kvinnokliniken (SkaS), Mödravårdscentraler (Skaraborg), Högskolan Skövde samt Forskarskolan Hälsohögskolan Jönköping. Studien berör det professionella föräldraförberedande stöd som erbjuds föräldrar inför förlossning. Föräldrar som planerar föda barn på SkaS erbjuds ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/565831
uct:1522 gave a hit
Granted, reminder A randomized controlled mindfulness based intervention in women with breast cancer
Elisabeth Kenne Sarenmalm, Verksamhetsområde FoU, VGFOUREG-566651
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Syftet med denna pågående randomiserade studie är att undersöka effekten av Mindfulness Baserad Stress Reduktion (MBSR) på sinnesstämning, symtomlindring, livskvalitet och immunförsvar hos kvinnor med bröstcancer. Tidigare forskning har visat vilken stor psykosocial och fysisk påverkan cancersjukdom och dess behandling har för kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer. Studier visar ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/566651
uct:1522 gave a hit

Search information, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/search?search=uct%3A1522&page=-1