Search information
information Search instruction

Enter one or more words that can appear in the title or summary of a document. If you leave the search field empty, all documents within chosen category will be displayed. Searches can be limited by terms.

Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise selected (see: Advanced search alternatives).

Search gave 62 hits in 0.23 seconds

Search result

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: number | title | author | status

Rejected Central neuroendocrinological adaptation to surgical stress
Rolf Anckarsäter, Anestesikliniken Kungälvs sjukhus, VGFOUREG-1740
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Vid alla former av stress utlöses hormonella reaktioner och det sympatiska nervsystemet aktiveras. Kroniska bristtillstånd av hormoner eller överaktivitet i de hormonella systemen kan leda till att neurologiska och psykiatriska sjukdomstillstånd utvecklas. Hormonella störningar kan också antas vara av betydelse för de centralnervösa effekterna av kroniska stresstillstånd (posttraumatiska ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/1740
uct:1607 gave a hit
Granted and completed Central neuroendocrinological adaption to surgical stress.
Rolf Anckarsäter, Anestesikliniken Kungälvs sjukhus, VGFOUREG-2773
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Vid alla former av stress utlöses hormonella reaktioner och det sympatiska nervsystemet aktiveras. Kroniska bristtillstånd av hormoner eller överaktivitet i de hormonella systemen kan leda till att neurologiska och psykiatriska sjukdomstillstånd utvecklas. Hormonella störningar kan också antas vara av betydelse för de centralnervösa effekterna av kroniska stresstillstånd (posttraumatiska ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/2773
uct:1607 gave a hit
Rejected Barnpsykiatriska problem och psykosociala beteendestörningar hos svenska tvillingpar.
Child psychiatric problems and psychosocial behaviour disorders in Swedish twin pairs.

Carina Gillberg, Barnneuropsykiatriska kliniken, ALFGBG-3142
ALFGBG- projektmedel, ALF-medel Västra Götalandsregionen
Sedan juni 2004 genomförs barn- och ungdomspsykiatriska telefonintervjuer med föräldrar till alla 9 och 12-åriga tvillingpar i Sverige (årligen 3000 par). För de individer där problem beskrivs kommer vi att genomföra fördjupade undersökningar genom omfattande enkäter och kliniska intervjuer. Vi vill studera hur vanliga barn- och ungdomspsykiatriska problem inkl neuropsykiatriska ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/3142
uct:1607 gave a hit
Granted Central neuroendocrinological adaptation to surgical stress.
Rolf Anckarsäter, Anestesikliniken Kungälvs sjukhus, GLS-3811
Projektmedel, Goteborgs lakaresallskap: forskningsanslag/stipendier
Vid alla former av stress utlöses hormonella reaktioner och det sympatiska nervsystemet aktiveras. Hormonella störningar kan antas vara av betydelse för de centralnervösa effekterna av kroniska stresstillstånd (posttraumatiska stresstillstånd, asteni eller depression efter trauma/större operationer). Perifera hormonella reaktioner på stress är väl beskrivna men kunskapen om hur dessa ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/3811
uct:1607 gave a hit
Rejected The Göteborg Forensic Neuropsychiatry Project & Sexual Child Abuse Studies - the follow-up project. Rättsmedicinalverket, Rättspsykiatriska avdelningen, Göteborg.
Christina Gustavson, Vuxen-Psykiatriska kliniken, Borås lasarett, SÄS, GLS-4006
Projektmedel, Goteborgs lakaresallskap: forskningsanslag/stipendier
Projektet syftar till att genom en jämförelse mellan data från olika register med data från olika kliniska skattningar försöka utröna vilka kliniska psykiatriska faktorer som kan identifieras som riskfaktorer för fortsatt våldsbrottslighet, för tidig död eller psykiatrisk sjuklighet.
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/4006
uct:1607 gave a hit
Rejected Häktesstudien 99:Prospektiv studie av sociala förhållanden,neuropsykiatriska sjukdomar,missbruk och andra psykiska störningar hos personer åtalade för grova vålds och sexualbrott.
Harald Nilsson, Rättspykiatriska avdelningen Göteborg, GLS-4034
Projektmedel, Goteborgs lakaresallskap: forskningsanslag/stipendier
Det är viktigt att utöka kunskaperna om personer som begår brott under påverkan av psykiska störningar,neuropsykologiska funktionsförändringar och missbruk eftersom kraven på utlåtanden och specialkunskaper om denna typ av problem stadigt ökar i samhället.Ett stort problem vid rättspsykiatrisk forskning är emellertid att patienturvalet är styrt av domstolarnas beslut om ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/4034
uct:1607 gave a hit
Granted Långtidsuppföljning av anorexia nervosa 19 år efter debut i tonåren
Elisabet Wentz, Anorexi och bulimimottagingen för vuxna, Högsbo sjukhus, GLS-4545
Projektmedel, Goteborgs lakaresallskap: forskningsanslag/stipendier
Den aktuella studien är en ny uppföljning av prospektivt följda individer som insjuknade i anorexia nervosa (AN) för 19 år sedan. Sedan 1985 har vi följt 51 individer som insjuknat i AN i tonåren. Samtidigt har vi följt 51 friska matchade kontrollindivider. Hälften av AN-gruppen är en ålderskohort; samtliga fall av AN födda ett visst år i Göteborg. Båda grupperna har undersökts ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/4545
uct:1607 gave a hit
Granted and completed Central neuroendocrinological adaptation to surgical stress.
Rolf Anckarsäter, Anestesikliniken Kungälvs sjukhus, VGFOUREG-5066
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Vid alla former av stress utlöses hormonella reaktioner och det sympatiska nervsystemet aktiveras. Kroniska bristtillstånd av hormoner eller överaktivitet i de hormonella systemen kan leda till att neurologiska och psykiatriska sjukdomstillstånd utvecklas. Hormonella störningar kan också antas vara av betydelse för de centralnervösa effekterna av kroniska stresstillstånd (posttraumatiska ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/5066
uct:1607 gave a hit
Rejected Early onset behaviour DIS-orders across diagnostic CATegories (DIS-CAT)
Christina Gustavson, Vuxen-Psykiatriska kliniken, Borås lasarett, SÄS, VGFOUREG-5492
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Projektet syftar till att jämföra kliniska bedömningar av problem samt resultaten av psykologiska test mellan vuxna och psykiatriska patienter vars problem började i barndomen med sådana patienter som inte hade några problem före puberteten. Med problem menar vi främst uppförandestörning, trotssyndrom, uppmärksamhets- och hyperaktivitetsstörningar samt autismspektrumsjukdomarna i form ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/5492
uct:1607 gave a hit
Granted Central neuroendocrinological adaptation to surgical stress.
Rolf Anckarsäter, Anestesikliniken Kungälvs sjukhus, GLS-6033
Doktorandstöd, Goteborgs lakaresallskap: forskningsanslag/stipendier
Vid alla former av stress utlöses hormonella reaktioner. Kronisk underfunktion eller överaktivitet i dessa system kan leda till neurologiska och psykiatriska sjukdomstillstånd. Hormonella störningar kan också antas vara av betydelse för de centralnervösa effekterna av stress (posttraumatiska stresstillstånd, konfusion, asteni eller depression efter trauma som större operationer). ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/6033
uct:1607 gave a hit
Granted Follow-up studies of biological and clinical predictors for mental health problems and antisocial behaviour in forensic study groups.
Christina Gustavson, Vuxen-Psykiatriska kliniken, Borås lasarett, SÄS, GLS-6223
Projektmedel, Goteborgs lakaresallskap: forskningsanslag/stipendier
Vid Rättspsykiatriska avdelningen i Göteborg genomfördes mellan 1995 och 2002 en rad stora kliniska, deskriptiva studier av grupper av förövare av allvarliga vålds- och sexualbrott. Vi vill nu följa upp dessa grupper genom register hos Socialstyrelsen, BRÅ och Rättsmedicinalverkat för att identifiera risk- och skyddsfaktorer för återfall i brott, psykiatrisk sjuklighet och tidig död. ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/6223
uct:1607 gave a hit
Rejected Central neuroendocrinological adaptation to surgical stress
Rolf Anckarsäter, Anestesikliniken Kungälvs sjukhus, VGFOUGSB-7958
Projektmedel, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Vid stress utlöses hormonella reaktioner och det sympatiska nervsystemet aktiveras. Kunskapen om hur hormoner blir tillgängliga för det centrala nervsystemet och påverkas av/påverkar det är mycket ofullständig. Vi studerar hormoner och signalämnen i serum, urin och cerebrospinalvätska före, under och efter knäplastiker hos i övrigt friska personer. Under ingreppet får patienten ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/7958
uct:1607 gave a hit
Rejected Follow-up studies of biological and clinical predictors for mental health problems and antisocial behaviour in forensic study groups.
Christina Gustavson, Vuxen-Psykiatriska kliniken, Borås lasarett, SÄS, VGFOUSA-9062
Doktorandstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Syfte: Att identifiera de kliniska psykiatriska faktorer som kan utgöra risk för psykiatrisk sjuklighet, för tidig död eller fortsatt våldsbrottslighet. Frågeställning: Vilka kliniska psykiatriska faktorer är associerade med ökad eller minskad risk för fortsatt våldsbrottslighet , tidig död eller fortsatt/komplicerad psykiatrisk sjuklighet. Kan risk prediceras utifrån sådana ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/9062
uct:1607 gave a hit
Granted Central neuroendocrinological adaption to surgical stress.
Rolf Anckarsäter, Anestesikliniken Kungälvs sjukhus, GLS-9190
Doktorandstöd, Goteborgs lakaresallskap: forskningsanslag/stipendier
Vid alla former av stress utlöses hormonella reaktioner. Kronisk underfunktion eller överaktivitet i dessa system kan leda till neurologiska och psykiatriska sjukdomstillstånd. Hormonella störningar kan också antas vara av betydelse för de centralnervösa effekterna av stress (posttraumatiska stresstillstånd, konfusion, asteni eller depression efter trauma som större operationer). ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/9190
uct:1607 gave a hit
Rejected Follow-up studies of biological and clinical predictors for mental health problems and antisocial behaviour in forensic study groups.
Christina Gustavson, Vuxen-Psykiatriska kliniken, Borås lasarett, SÄS, VGFOUSA-10031
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Vid Rättspsykiatriska avdelningen i Göteborg genomfördes mellan 1995 och 2002 en rad stora kliniska, deskriptiva studier av grupper av förövare av allvarliga vålds- och sexualbrott. Vi vill nu följa upp dessa grupper genom register hos Socialstyrelsen, BRÅ och Rättsmedicinalverkat för att identifiera risk- och skyddsfaktorer för återfall i brott, psykiatrisk sjuklighet och tidig död. ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/10031
uct:1607 gave a hit
Granted and completed Risk and prediction in forensic psychiatry.
Christina Gustavson, Vuxen-Psykiatriska kliniken, Borås lasarett, SÄS, VGFOUSA-10045
Doktorandstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Vid Rättspsykiatriska avdelningen i Göteborg genomfördes mellan 1995 och 2002 en rad stora kliniska, deskriptiva studier av grupper av förövare av allvarliga vålds- och sexualbrott. Vi vill nu följa upp dessa grupper genom register hos Socialstyrelsen, BRÅ och Rättsmedicinalverkat för att identifiera risk- och skyddsfaktorer för återfall i brott, psykiatrisk sjuklighet och tidig död. ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/10045
uct:1607 gave a hit
Granted AUTISM, AUTISMLIKNANDE TILLSTÅND OCH ANDRA PSYKIATRISKA HANDIKAPPTILLSTÅND MED DEBUT UNDER FÖRSTA LEVNADSÅREN. EPIDEMIOLOGI, GENETIK, NEUROBIOLOGI, PSYKOSOCIAL ANPASSNING, BEHANDLING OCH PROGNOS

AUTISM SPECTRUM CONDITIONS AND RELATED DISORDERS WITH EARLY CHILDHOOD ONSET. EPIDEMIOLOGY, GENETICS, NEUROBIOLOGY, PSYCHOSOCIAL ADJUSTMENT, INTERVENTION AND OUTCOME

Christopher Gillberg, Gillbergcentrum, ALFGBG-10988
ALFGBG- projektmedel, ALF-medel Västra Götalandsregionen
This is a further continuation and extension of the cutting-edge longitudinal Gothenburg project examining the prevalence, pathogenesis and outcome of autism spectrum conditions (ASC). It consists of several substudies. There is an epidemiological part: a prevalence monitoring study testing the hypothesis that ASC is increasingly more common, and the extended analysis of data from follow-up ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/10988
uct:1607 gave a hit
Granted Långtidsuppföljning av anorexia nervosa med tonårsdebut, en populationsbaserad studie. Long-term outcome of teenage-onset anorexia nervosa in a Swedish population-based sample.
Maria Råstam Bergström, Barn- och ungdomspsykiatri, IKVL, Lunds Universitet, ALFGBG-11487
ALFGBG- projektmedel, ALF-medel Västra Götalandsregionen
Syftet var att prospektivt studera en representativ grupp med klassiskt tonårsinsjuknande i anorexia nervosa (AN) avseende prognos och långtidsutfall, psykiatrisk, somatisk hälsa, samt psykosocial funktion. AN-gruppens 51 individer rekryterade huvudsakligen genom skolhälsovården, hälften av gruppen var en ålderskohort, har följts tillsammans med 51 köns-, ålders, skolmatchade kontroller ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/11487
uct:1607 gave a hit
Granted and completed Follow-up studies of biological and clinical predictors for mental health problems and antisocial behavious in forensic study groups.
Christina Gustavson, Vuxen-Psykiatriska kliniken, Borås lasarett, SÄS, VGFOUSA-11831
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Vid Rättspsykiatriska avdelningen i Göteborg genomfördes mellan 1995 och 2002 en rad stora kliniska, deskriptiva studier av grupper av förövare av allvarliga vålds- och sexualbrott. Vi vill nu följa upp dessa grupper genom register hos Socialstyrelsen, BRÅ och Rättsmedicinalverket för att identifiera risk- och skyddsfaktorer för återfall i brott, psykiatrisk sjuklighet och tidig död. ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/11831
uct:1607 gave a hit
Granted Central neuroendocrinological adaption to surgical stress.
Rolf Anckarsäter, Anestesikliniken Kungälvs sjukhus, GLS-13042
Doktorandstöd, Goteborgs lakaresallskap: forskningsanslag/stipendier
Kronisk underfunktion eller överaktivitet i hormonella system kan leda till neurologiska och psykiatriska sjukdomstillstånd. Vid alla former av stress utlöses hormonella reaktioner, som också antas vara av betydelse för de centralnervösa effekterna av stress (posttraumatiska stresstillstånd, konfusion, asteni eller depression efter ex vis större operationer). Perifera hormonella ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/13042
uct:1607 gave a hit

Search information, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/search?search=uct%3A1607&page=-1