Sök alla kliniska studier, hela Sverige som handlar om Diabetes

Databas
Riskfaktorer, biomarkörer och mekanismer för utveckling av graviditetsdiabetes och typ 2
diabetes postpartum samt betydelse av den maternella miljön för den metabola utvecklingen
under tidig barndom.
2017-12-10Agneta Holmäng
Institutionen för fysiologi och neurovetenskap
Not updated
Sleeve gastrektomi och Roux-Y gastric bypass för behandling av typ-2 diabetes. Randomiserad klinisk prövning
2014-01-07Almantas Maleckas
Sektionen för övre gastrointestinal kirurgi
Not updated
Nya strategier för personanpassad behandling av typ 2-diabetes
2017-12-20Anders Rosengren
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Not updated
Effekten av kontinuerlig glukos monitorering på hypoglykemier hos vuxna med typ 1 diabetes som använder multipla dagliga injektioner
2018-01-18Arndís Finna Ólafsdóttir
-
Completed
Jämförelse av precisionen av olika CGM-system för kontinuelig blodsockermätning hos patienter med typ 1 diabetes
2013-09-02Arndís Finna Ólafsdóttir
-
Completed
Jämförelsen och precision av två CGM system för kontinuerlig blodsockermätning hos patienter med typ 1 diabetes
2017-04-28Arndís Finna Ólafsdóttir
-
Published
Randomiserad studie för effekten av systematisk intensivterapi med CGM och FGM i klinisk diabetes vård
2018-05-14Arndís Finna Ólafsdóttir
-
Published
Diabetes leder till komplikationssjukdomar och död. Studier av hypertoni, hyperaldosteronism, glykemisk kontroll och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och död, samt nya metoder för livsstilsintervention.
2008-12-29Björn Eliasson
DiabetesCentrum, Regionalt Obesitascentrum & Institutionen för Medicin
Completed
Diabetesprevention genom bariatrisk kirurgi jämfört med icke-kirurgisk behandling hos obesa patienter med prediabetes
2014-05-15Björn Eliasson
DiabetesCentrum, Regionalt Obesitascentrum & Institutionen för Medicin
Completed
Effekt av strukturerad utbildning i avancerad kolhydraträkning eller sund
mat med lågt glykemiskt index vid typ 1 diabetes.
2014-02-21Björn Eliasson
DiabetesCentrum, Regionalt Obesitascentrum & Institutionen för Medicin
Published
Effekt av strukturerad utbildning i avancerad kolhydraträkning eller sund mat med lågt glykemiskt index vid typ 1 diabetes
2012-05-16Björn Eliasson
DiabetesCentrum, Regionalt Obesitascentrum & Institutionen för Medicin
Published
Fysisk träning ökar rörelseomfånget och minskar smärtan hos personer med typ I diabetes och skuldersmärta.
2005-11-28Christina Fredriksson
Primärvårdsrehab Borås/Bollebygd
Completed
Jämförelse av metabol kontroll, mag- tarmsymptom, ångest och depression, livskvalitet och nutritionsstatus hos patienter med diabetes och gastropares vid behandling med gastropareskost.
Validering av magsäckstömning av röntgentäta markörer och blodsockerresponsen samt mag-tarmsymtom efter en testmåltid jämfört med ventrikelscintigrafi.

Bestämning av om motoriken för magsäcktömning kan förbättras

2008-01-31Eva Olausson
Dietistkonsult Eva Olausson
Completed
Behandling av kroniska ben- och fotsår hos diabetespatienter med vakumförband (VAC- vacuum assisted closure) jämfört med tradionella förband
2008-02-05Jean Cassuto
-
Not updated
Charcot´s sjukdom – En allvarlig komplikation till diabetes. En prospektiv studie av biologiska och radiologiska förändringar hos Charcotpatienter jämfört med diabeteskontroller och friska individer
2013-04-22Jean Cassuto
-
Not updated
Prospektiv kontrollerad studie av läkningsgraden hos kroniska ben- och fotsår hos diabetespatienter vid behandling med vakumförband kontra standardförband
2010-03-10Jean Cassuto
-
Not updated
Vätskebehandling vid akut diabetessjukdom (Diabetisk ketoaciods)
2009-06-16Johan Bjarby
-
Not uppdated, final reminder
En 52 veckors studie med en 52 veckors förlängningsperiod för att utvärdera effekt och säkerhet av beh med dapagliflozin i kombination med metformin jämfört med beh av glipizid i kombination med metformin hos patienter med typ 2-diabetes som har otillräcklig blodsockerkontroll av beh med enbart metformin. Projeknr/id: D1690C00004. Version nr: 25 oktober 2007. EudraCT number: 2007-005220-33, 717-07
2011-09-14Kaj Stenlöf
Carlanderska sjukhuset
Published
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, parallellgrupps, multicenterstudie för utvärdering av effekt, säkerhet och tolerabilitet vid behandling med JNJ-28431754 (canagliflozin) vid diabetes mellitus typ 2 hos äldre patienter med placebo som referens. Projektnr: 28431754DIA3010, Version nr: 12 februari 2010 EudraCT nr: 2010-018411-15
2011-09-14Kaj Stenlöf
Carlanderska sjukhuset
Published
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, parallellgrupps, multicenterstudie för utvärdering av effektivitet, säkerhet och tolerabilitet vid behandling med JNJ-28431754 vid diabetes mellitus typ 2 jämfört med placebo. Projektnr: 28431754DIA3005, Version nr: 3 December 2009 EudraCT number: 2009-015883-32
2011-09-14Kaj Stenlöf
Carlanderska sjukhuset
Published
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, parallellgrupps, multicenterstudie för utvärdering av effektivitet, säkerhet och tolerabilitet vid behandling med JNJ-28431754 vid diabetes mellitus typ 2 jämfört med placebo. Projektnr: 28431754DIA3006 Version nr: 7 December 2009 EudraCT: 2009-016525-34
2011-09-14Kaj Stenlöf
Carlanderska sjukhuset
Published
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, parallellgrupps, multicenterstudie för utvärdering av minskad risk för utveckling av kardiovaskulära sjukdomar vid behandling med JNJ-28431754 (canagliflozin)vid diabetes mellitus typ 2 med placebo som referens.
2010-11-16Kaj Stenlöf
Carlanderska sjukhuset
Not uppdated, final reminder
Effekter av kirurgisk och icke-kirurgisk fetmabehandling på nyinsjuknande i diabetes hos feta patienter med prediabetes
2014-11-20Kajsa Sjöholm
Department of Molecular and Clinical Medicine
Published
A Randomized, Multicountry, Multicenter, Double-Blind, Parallel, Placebo-Controlled Study of the Effects of Atrasentan on Renal Outcomes in Subjects with Type 2 Diabetes and Nephropathy.
SONAR: Study of Diabetic Nephropathy with Atrasentan. M11-352
2017-10-19Kristina Sigvardsson
Universitetssjukhuset, Medicinkliniken, medicinmottagning 3
Not uppdated, final reminder
Finerenone in reducing cardiovascular mortality and morbidity in diabetic kidney disease, FIGARO -DKD 17530
A randomized , double-blind, placebo-controlled. parallel-group, multicenter, event-driven Phase III study to investigate the efficay and safety of finerenone on the reduction of cardiocascular morbidity and mortality in subjects with type 2 diabetes mellitus and the clinical diagnosis of diabetic kidney disease in addition to standard care.
2017-10-13Kristina Sigvardsson
Universitetssjukhuset, Medicinkliniken, medicinmottagning 3
Not uppdated, final reminder
Finerenone in reducing kidney failure and disease progression in diabetic kidney disease ,FIDELIO -DKD 16244
A randomized. double-blind, placebo-controlled, parallel-group, multicenter, eventdriven Phase III study to investigate the efficacy and safety of finerenone, in addition to standard of care, on the progression of kidney disease in subjects with type 2 diabetes mellitus and the Clinical diagnosis of diabetic kidney disease.
2017-10-12Kristina Sigvardsson
Universitetssjukhuset, Medicinkliniken, medicinmottagning 3
Not uppdated, final reminder
Har mätning av handgreppstyrka effekter på fysisk aktivitet hos patienter med diabetes typ 2? En randomiserad kontrollerad studie
2017-12-28Lena Bornhöft
Närhälsan Torslanda rehabmottagning/ Biskopsgården vårdcentral
Published
A phase III randomised, double-blind, active-controlled parallel group efficacy and safety study of BI 10773 compared to glimepiride administered orally during 104 weeks in patients with type 2 diabetes mellitus and insufficient glycaemic control despite metformin treatment Cascade-7, 1245.28
2017-09-12Lena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
Completed
Cada Dia: A randomized, double-blind, multicenter study to assess the efficacy and safety of a 6 month oral treatment with the chymase inhibitor BAY 1142524 at a dose of 25 mg BID in comparison to placebo on top of standard of care in patients with type II diabetes and a clinical diagnosis of diabetic kidney disease
2018-01-17Lena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
Published
Efficacy and safety of semaglutide 1.0 mg once-weekly versus liraglutide 1.2 mg once daily as add-on to 1-3 oral anti-diabetic drugs (OADs) in subjects with type 2 diabetes. SUSTAIN 10
2017-12-15Lena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
Published
Efficacy and safety of semaglutide versus canagliflozin as add-on to metformin in subjects with type 2 diabetes- SUSTAIN 8
2017-12-15Lena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
Published
"Fidelio 16244:A randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, multicenter, event-driven Phase III study to investigate the efficacy and safety of finerenone, in addition to standard of
care, on the progression of kidney disease in subjects with type 2 diabetes mellitus and the
clinical diagnosis of diabetic kidney disease"
2017-09-11Lena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
Published
"Figaro 17530:A randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, multicenter, event-driven Phase III study to investigate the efficacy and safety of finerenone on the reduction of
cardiovascular morbidity and mortality in subjects with type 2 diabetes mellitus and the
clinical diagnosis of diabetic kidney disease in addition to standard of care"
2017-09-11Lena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
Published
"Harmony GSK, GLP-1:A long term, randomised, double blind, placebo-controlled study
to determine the effect of albiglutide, when added to standard blood glucose lowering therapies, on major cardiovascular events in patients with Type 2 diabetes mellitus Harmony Outcomes Trial"
2017-09-12Lena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
Completed
"LEADER Liraglutide Effect and Action in Diabetes:
Evaluation of cardiovascular outcome Results A Long-term, Multi-centre, International, Randomised
Double-blind, Placebo-controlled Trial to Determine Liraglutide Effects on Cardiovascular Events"
2017-09-12Lena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
Completed
"Multiple dose trial examining dose range, escalation and efficacy of oral semaglutide in subjects with type 2 diabetes"
2017-09-12Lena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
Completed
"Parexel/Pfizer B 1521021 Randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, parallellgruppsstudie för att bedöma kardiovaskulära resultat efter behandling med ertugliflozin (MK-8835/PF-04971729) för patienter med typ 2-diabetes mellitus och fastställd kardiovaskulär sjukdom. Studien VERTIS CV."
2017-09-12Lena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
Published
Pioneer 5, NN9924-4234 Efficacy and safety of oral semaglutide versus placebo in subjects with type 2 diabetes and moderate renal impairment A 26-week randomised, double-blind, placebo-controlled trial
2017-09-12Lena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
Completed
"Themis, A Multinational, Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial to Evaluate the Effect of Ticagrelor 90 mg twice daily on the Incidence of Cardiovascular Death, Myocardial Infarction or Stroke in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus[THEMIS - effect of Ticagrelor on Health outcomes in diabEtes Mellitus patients Intervention Study]"
2017-09-12Lena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
Published
Betydelsen av fettvävnadens cellularitet för utveckling av fetma och metabol sjukdom - fokus på typ 2 diabetes, ektopisk fettinlagring och polycystiskt ovariesyndrom
2008-04-21Malin Lönn, tidigare Ottosson
Klinisk Kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Psykologisk intervention hos personer med typ 1 diabetes
2017-04-28Marcus Lind
-
Ongoing revision
Utveckling av behandlingar och bedömning av prognos hos personer med typ 1 diabetes
2017-11-23Marcus Lind
-
Not updated
Fysisk aktivitet på recept (FaR) inom sköterskebaserad diabetes och hypertonimottagning i Primärvård
2006-01-19Margareta Dehlén
-
Completed
DIAbetes preVention I Praktiken (DIAVIP) – ett samarbete mellan grundforskning angående grundläggande mekanismer för diabetesutveckling och implementering av diabetesprevention i klinisk praxis över tid.
2009-02-25Margareta Hellgren
Närhälsan S:a Ryds vårdcentral
Completed
DIAbetes preVention I Praktiken (DIAVIP) – Karakteristika för män och kvinnor med nedsatt glukostolerans. Implikationer för screening och diabetesprevention i primärvård.
2012-12-13Margareta Hellgren
Närhälsan S:a Ryds vårdcentral
Completed
DIAVIP – Diabetesprevention i praktiken
Femårs uppföljningen
2017-12-20Margareta Hellgren
Närhälsan S:a Ryds vårdcentral
Published
PEPP studien (PrEvention of PostPartum Diabetes Study) En randomiserad, kontrollerad studie för att förhindra utveckling av typ 2 diabetes hos kvinnor med graviditetsdiabetes.
2018-01-31Margareta Hellgren
Närhälsan S:a Ryds vårdcentral
Published
En fas IIb-studie för att utvärdera säkerheten och effekt av BAY 94-8862 hos patienter med försämrad, kronisk, systolisk hjärtsvikt med antingen typ II diabetes med eller utan kronisk njursjukdom eller enbart måttlig kronisk njursjukdom (ARTS-HF)
2013-04-15Maria Schaufelberger
Hjärtsektionen, Verksamhetsområde Medicin, geriatrik, akutmottagning, Område 2, Sahlgrenska universi
Completed
Effekt av tillägg av liraglutid till 12-veckors lågenergidiet på viktminskning och viktstabilitet vid obesitas och prediabetes eller typ 2-diabetes: en randomiserad, dubbelblind, placebo kontrollerad studie
2017-08-22Marije Galavazi
Överviktsenheten, Medicinsk Mottagning 5, USÖ. Brickebackens Vårdcentral, Örebro.
Not uppdated, final reminder
Potentiella prediktorer av den blodtryckssänkande effekten av Liraglutid som tillägg till behandling med dagliga insulininjektioner hos personer med typ 2-diabetes
2018-03-05Mary Dena
NÄL, Medicinkliniken, njurmedicin
Published
SAVOR: En multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas IV-studie för att utvärdera effekten av saxagliptin vad gäller frekvensen av kardiovaskulär död, myokardinfarkt eller ischemiskt slaganfall hos patienter med typ-2-diabetes. Projektnr: D1680C00003, Version nr: 1.0
2011-09-19Mikael Dellborg
Medicin SU/Östra
Completed
Fortsatta studier av mikrovaskulär insulinresistens och dess betydelse - implikationer för nya strategier till prevention och behandling av typ 2 diabetes
2014-12-19Per-Anders Jansson
Gothia Forum och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet, Avd för molekylär och klinisk medic
Not updated
Ger intravenös insulinbehandling vid diabetesdebuten en förlängd remissionsfas hos barn?,
2006-12-15Ragnar Hanås
Barn- och Ungdomskliniken, NU-sjukvården, Uddevalla
Completed
Tillgänglighet till inhalerbart insulin ger ökad acceptans för insulinterapi vid typ 2 diabetes
2008-05-22Robert Eggertsen
Närhälsan Mölnlycke vårdcentral. FoU-centrum Göteborg och södra Bohuslän
Completed
Longitudinell uppföljning av inläggsförsörjning till patienter med diabetes
2007-05-09Roy Tranberg
Lundberglaboratoriet för ortopedisk forskning
Completed
Effekt av Liraglutide på tid på olika glykemiska intervall hos personer med typ 2-diabetes behandlade med dagliga insulininjektioner
2017-08-30Sheyda Sofizadeh
Närhälsan Dalaberg vårdcentral, Uddevalla
Published
En Randomiserad Cross-Over Studie för att utvärdera effekten av kolhydratandel i maten på blodsockernivåer och ketonutveckling vid typ 1 diabetes
2017-04-28Sofia Isaksson
Uddevalla sjukhus, Medicinmottagningen
Published
Metformin och mikrobiota - är ofördelaktig magtarm-flora orsaken till gastrointestinala biverkningar hos patienter med nydebuterad typ 2 diabetes som behandlas med metformin - MEMO-studien.
2018-01-31Stefan Jansson
Brickebackens vårdcentral Örebro / Universitetsjukvårdens forskningscentrum Örebro
Published
Fetma och Typ 2-diabetes - nya markörer och mekanismer
2017-12-06Ulf Smith
-
Published
Longitudinell uppföljning av inläggsförsörjning till patienter med diabetes med risk att utveckla fotsår. En två-årig randomiserad studie
2016-02-18Ulla Hellstrand Tang
Ortopedteknik och Sterilteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Ortopedteknisk prevention och behandling av fotkomplikation, diabetes
2016-02-18Ulla Hellstrand Tang
Ortopedteknik och Sterilteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed

PublishedDocument information: Sök alla kliniska studier, hela Sverige som handlar om Diabetes | Last modified: 2017-09-22 by Researchweb Support

Sök alla kliniska studier, hela Sverige som handlar om Diabetes , from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/sok/kliniskstudie?extra1=som%20handlar%20om&name=hela%20Sverige&wp=11&field=Diabetes