Sök alla kliniska studier, hela Sverige som handlar om Virus
Databas
Nya antivirala läkemedel och mikrobicider mot humana virusinfektioner av global betydelse
2008-04-21Edward Trybala
Virus laboratory
Completed
Virus- och värdrelaterade faktorers betydelse för naturalförlopp, prognos och behandling vid kronisk hepatit B och C.
2008-04-28Gunnar Norkrans
Infektion SU/Östra
Ongoing revision
Virus-och värdfaktorers betydelse för naturalförlopp och behandling vid kronisk virushepatit
2011-01-28Gunnar Norkrans
Infektion SU/Östra
Not uppdated, final reminder
Profylaktiskt och terapeutiskt vaccin mot herpes simplex virus 2 infektion
2008-04-24Jan-Åke Liljeqvist
-
Not updated
Klinisk tillämpning av PCR-baserad påvisning av virus som orsak till samhällsförvärvad luftvägsinfektion hos vuxna.
2007-01-08Johan Westin
Avd för Infektionssjukdomar, Göteborgs Universitet
Completed
Utveckling av optimerad diagnostik av luftvägsinfektioner. Studier av antibiotikaanvändning i öppenvård, långtidsprognos efter lungtransplantation och virusevolution över tid.
2011-12-22Johan Westin
Avd för Infektionssjukdomar, Göteborgs Universitet
Completed
Hepatit C-virus genotyp 2/3 infektion. Inverkan av värdfaktorer på naturalförlopp och behandlingsresultat.
2012-09-02Karolina Rembeck
Infektionskliniken SU/Östra
Not updated
Immunsuppression vid cancer och kronisk virusinfektion - prekliniska och kliniska studier
2008-04-28Kristoffer Hellstrand
Sahlgrenska Cancer Center
Not uppdated, final reminder
Infektioner i centrala nervsystemet – kliniska studier av vattkoppor/bältros virus, herpes simplex virus infektioner, fästingburen neuroborrelios och variga hjärnhinneinflammationer.
2008-03-13Lars Hagberg
Infektionskliniken
Ongoing revision
Translationella studier vid hepatit C virus infection
2014-11-17Martin Lagging
Klinisk mikrobiologi / virologi, SU-Sahlgrenska
Not uppdated, final reminder
Undersökning av förekomsten av virus i benmärgens stamceller vid multipel scleros
2010-12-29Oluf Andersen
Neurologen, Gröna Stråket 11, 3tr., Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Virusinfektioner i centrala nervsystemet - förbättrad diagnostik,behandling samt förståelse av patogenetiska mekanismer
2008-04-21Tomas Bergström
Klinisk Mikrobiologi/Virologiska laboratoriet
Published
PublishedDocument information: Sök alla kliniska studier, hela Sverige som handlar om Virus | Last modified: 2017-09-22 by Researchweb Support

Sök alla kliniska studier, hela Sverige som handlar om Virus , from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/sok/kliniskstudie?extra1=som%20handlar%20om&name=hela%20Sverige&wp=11&field=Virus