User account for Hanna Gyllensten

Hanna Gyllensten, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05

Basic information

name:
Hanna Gyllensten
profession:
Leg apotekare
email:

Work

department:
Centrum för person-centrerad vård (GPCC) och Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs un
workplace:
Arvid wallgrens backe 20
phone number:
0707482412
city:
Box 457, 40530 Göteborg
country:
Sverige

Qualified assistance

Lecturer

target group and cost:
Vårdpersonal i första hand
(Anställd av Göteborgs universitet, bör finnas standardavtal för hur man hanterar ersättning mellan arbetsgivare)
orientation/description:
Hälsoekonomi
Kvantitativa metoder/epidemiologi
Läkemedelsrelaterad sjuklighet och patientsäkerhet utifrån hälsoekonomiskt perspektiv

Article - Review (2)

 1. Ernstsson O, Gyllensten H, Alexanderson K, Tinghög P, Friberg E, Norlund A.
  PloS one 2016:11(7):e0159129.
  Web of Science® citations 24
 2. Gyllensten H, Jönsson AK, Rehnberg C, Carlsten A.
  Drug Saf 2012:35(3):207-19.
  Web of Science® citations 7

Article - Peer reviewed scientific (20)

 1. Gyllensten H, Kavaliunas A, Alexanderson K, Hillert J, Tinghög P, Friberg E.
  Mult Scler J Exp Transl Clin 2018:4(3):2055217318783352.
 2. Kavaliunas A, Danylaite Karrenbauer V, Gyllensten H, Manouchehrinia A, Glaser A, Olsson T, Alexanderson K, Hillert J.
  Mult Scler. 2017:1352458517740212.
 3. Gyllensten H, Wiberg M, Alexanderson K, Norlund A, Friberg E, Hillert J, Ernstsson O, Tinghög P.
  Eur J Health Econ 2017
  Web of Science® citations 0
 4. Gyllensten H, Wiberg M, Alexanderson K, Friberg E, Hillert J, Tinghög P.
  Mult Scler. 2017:1352458517702549.
  Web of Science® citations 1
 5. Kavaliunas A, Manouchehrinia A, Danylaite Karrenbauer V, Gyllensten H, Glaser A, Alexanderson K, Hillert J.
  PLoS ONE 2017:12(1):e0169460.
  Web of Science® citations 1
 6. Gyllensten HG, Jönsson AKJ, Hakkarainen KMH, Svensson SS, Hägg SH, Rehnberg CR.
  Value Health. 2017:[Epub ahead of print
  Web of Science® citations 1
 7. Gyllensten H, Wiberg M, Alexanderson K, Hillert J, Tinghög P.
  BMJ Open 2016:6(11):e012731.
  Web of Science® citations 1
 8. Natanaelsson J, Hakkarainen K, Hägg S, Andersson Sundell K, Petzold M, Rehnberg C, Jönsson A, Gyllensten H.
  Research in Social and Administrative Pharmacy 2016
  Web of Science® citations 0
 9. Kavaliunas A, Wiberg M, Tinghög P, Glaser A, Gyllensten H, Alexanderson K, Hillert J.
  PLoS ONE 2015:10(12):e0145435.
  Web of Science® citations 6
 10. Hedna K, Hakkarainen KM, Gyllensten H, Jönsson AK, Andersson Sundell K, Petzold M, Hägg S.
  PLoS ONE 2015:10(9):e0137451.
  Web of Science® citations 19
 11. Hedna K, Hakkarainen K, Gyllensten H, Jonsson A, Petzold M, Hagg S.
  European Journal of Clinical Pharmacology 2015:71(12):1525-1533.
  Web of Science® citations 22
 12. Gyllensten H, Hakkarainen K, Hägg S, Carlsten A, Petzold M, Rehnberg C, Jönsson A, Hagg S, Jonsson A.
  PLoS ONE 2014:9(3)
  Web of Science® citations 17
 13. Gyllensten H, Hakkarainen KM, Jönsson AK, Andersson Sundell K, Hägg S, Rehnberg C, Carlsten A.
  Int J Clin Pharm 2012:34(4):538-46.
  Web of Science® citations 3
 14. Hakkarainen KM, Alström D, Hägg S, Carlsten A, Gyllensten H.
  Eur J Clin Pharmacol. 2012:68(9):1309-19.
  Web of Science® citations 3

Article - Other scientific (2)

 1. Stålsby Lundborg C, Gyllensten H, Hedna K, Hakkarainen KM, Lesén E, Andersson Sundell K, Gyllensten H, Hedna K, Hakkarainen KM, Lesén E, Sundell KA.
  Scandinavian journal of public health 2015:43(16 Suppl):73-80.
  Web of Science® citations 0

Scientific publications

DOT_LIST 

Other publications

Rapporter

 1. Gyllensten H, Norlund A, Alexanderson K. Beräkningar av kostnader för hälso-och sjukvårdens koordinering i sjukskrivnings-och rehabiliteringsprocessen. Rapport från Sektionen för försäkringsmedicin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, november 2015.
 2. Gyllensten H, Steen Carlsson K. Nya läkemedel och läkemedelsrelaterad sjuklighet: Analysmöjligheter i svenska registerdata. Rapport från SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) forskningsprogram Värdet av nya läkemedel, september 2013.

Doktorsavhandling
Gyllensten H. Economic impact of drug-related morbidity in Sweden –Estimated using experts’ opinion, medical records and self-reports. http://hdl.handle.net/2077/35203

Abstracts accepterade för presentation vid internationella vetenskapliga konferenser

 1. Gyllensten H, Kavaliunas A, Hillert J, Alexanderson K, Tinghög P, Friberg E. Costs of illness progression for different multiple sclerosis phenotypes. 20th European congress of the International Society for Pharmacoeconomic and Outcomes Research (ISPOR) 2017, Glasgow, Scotland, 2017.
 2. Gyllensten H, Hakkarainen KM, Rehnberg C, Natanaelsson J, Andersson Sundell K, Petzold M, Svensson S, Hägg S, Jönsson AK. Direct and indirect costs of adverse drug events. 10th EPH Conference 2017, Stockholm, Sweden, 2017.
 3. Gyllensten H, Koinberg I, Carlström E, Olsson L-E, Hansson Olofsson, E. Economic analysis of a person-centered care intervention in head and neck oncology. 10th EPH Conference 2017, Stockholm, Sweden, 2017.
 4. Gyllensten H, Friberg E, Kavaliunas A, Hillert J, Alexanderson K, Tinghög P. Costs and disability among multiple sclerosis patients: A Swedish register-based study. 10th EPH Conference 2017, Stockholm, Sweden, 2017.
 5. Wallström S, Gyllensten H, Ulin K, Ekman I. Healthcare utilization and costs after takotsubo syndrome. International Forum on Quality and Safety in Health Care, London, UK, 2017.
 6. Gyllensten H, Wiberg M, Alexanderson K, Friberg E, Hillert J, Tinghög P. Comparing indirect costs of multiple sclerosis in three different years: A population-based study. 9th EPH Conference 2016, Vienna, Austria, 2016.
 7. Kavaliunas A, Danylaite Karrenbauer V, Gyllensten H, Manouchehrinia A, Glaser A, Alexanderson K, Hillert J. Income and cognitive impairment among multiple sclerosis patients. 32st Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS), London, UK, 2016.
 8. Kavaliunas A, Manouchehrinia A, Danylaite Karrenbauer V, Gyllensten H, Glaser A, Alexanderson K, Hillert J. Income among multiple sclerosis patients with different disease phenotypes. 32st Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS), London, UK, 2016.
 9. Gyllensten H, Haby K, Berg M, Premberg Å, Hansson Olofsson E. Cost-effectiveness of the behavioral antenatal care intervention programme Mighty Mums. European Obesity Summit, Gothenburg, Sweden, 2016.
 10. Gyllensten H, Wiberg M, Tinghög P, Norlund A, Friberg E, Ernstsson O, Alexanderson K. Costs of illness of multiple sclerosis in Sweden –A population-based register study. 18th European congress of the International Society for Pharmacoeconomic and Outcomes Research (ISPOR), Milano, Italien, 2015.
 11. Gyllensten H. Economic impact of drug-related morbidity in Sweden. 18th European congress of the International Society for Pharmacoeconomic and Outcomes Research (ISPOR), Milano, Italien, 2015.
 12. Gyllensten H, Wiberg M, Tinghög P, Norlund A, Friberg E, Ernstsson O, Alexanderson K. Costs of illness of multiple sclerosis in Sweden -a population-based register study. 31st Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS), Barcelona, Spanien, 2015.
 13. Hakkarainen KM, Gyllensten H, Svensson S, Andersson Sundell K, Jönsson AK, Petzold M, Hägg S: Health-related and sociodemographic characteristics of the general population with adverse drug events –a retrospective medical record study of 4970 adults across care settings. World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Düsseldorf, Tyskland, 2015.
 14. Hedna K, Hakkarainen KM, Gyllensten H, Jönsson AK, Petzold M, Hägg S. Potentially inappropriate prescribing and the risk of adverse drug reactions in the elderly Swedish population. International Society of Pharmacovigilance (ISOP) meeting, Prag, Tjeckien, 2015.
 15. Hedna K, Hakkarainen KM, Gyllensten H, Andersson Sundell K, Jönsson AK, Petzold M, Hägg S. Non-adherence to antihypertensive treatment and elevated blood pressure in clinical practice –Considering the refill of multiple medications. European Society for Patient Adherence, Compliance and Persistence (ESPaComP) meeting, Lausanne, Schweitz, 2014.
 16. Hedna K, Hakkarainen KM, Gyllensten H, Andersson Sundell K, Jönsson AK, Petzold M, Hägg S. Barriers to refill adherence to antihypertensive medications and blood pressure control in clinical practice. EuroDURG Meeting, Groningen, Nederländerna, 2014.
 17. Hedna K, Hakkarainen KM, Gyllensten H, Andersson Sundell K, Petzold M, Hägg S. Barriers to adherence to antihypertensive medications in clinical practice –A population-based study. World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Bangkok, Thailand, 2014.
 18. Gyllensten H, Rehnberg C, Jönsson AK, Petzold M, Carlsten A, Andersson Sundell K. Economic impact of patient-reported Adverse Drug Events –A population-based survey. 15th European congress of the International Society for Pharmacoeconomic and Outcomes Research (ISPOR), Berlin, Tyskland, 2012.
 19. Gyllensten H, Hakkarainen KM, Jönsson AK, Andersson Sundell K, Hägg S, Rehnberg C, Carlsten A. Drug-related morbidity –modelling the Cost-of-Illness in Sweden using pharmacists’ opinion. 14th European congress of the International Society for Pharmacoeconomic and Outcomes Research (ISPOR), Madrid, Spanien, 2011. (ISPOR Best Student Poster Research Presentations Award)
 20. Gyllensten H, Jönsson AK, Rehnberg C, Carlsten A. How can the economic impact of drug-related morbidity be measured? A systematic literature review. 26th International Conference on Pharmacoepidemiology and Therapeutic Risk Management (ICPE), Brighton, UK, 2010.

Abstracts accepterade för presentation vid svenska vetenskapliga konferenser

 1. Gyllensten H. PRESENTATION: Costs of illness of multiple sclerosis (MS) in Sweden: What can we learn from national registers? Sjätte nationella hälsoekonomiska konferensen, Svensk Hälsoekonomisk Förening (SHEA), Linköping, 2017.
 2. Gyllensten H, Rehnberg C, Jönsson AK, Petzold M, Carlsten A, Andersson Sundell K. Samhällskostnaden för egenrapporterad läkemedelsrelaterad sjuklighet –en befolkningsenkät. Andra nationella hälsoekonomiska konferensen, Svensk Hälsoekonomisk Förening (SHEA), Linköping, 2013.
 3. Hakkarainen KM, Gyllensten H, Andersson Sundell K, Jönsson AK,Petzold M, Hägg S: Prevalence, nature and preventability of adverse drug events –A population-based medical record study of 4970 adults. Annual FinPharma Doctoral Program Meeting on Drug Safety, Helsingfors, Finland, 2013.
 4. Gyllensten H, Hakkarainen KM, Jönsson AK, Andersson Sundell K, Hägg S, Rehnberg C, Carlsten A: Läkemedelsrelaterad sjuklighet uppskattas som vanlig, ofta förebyggbar, och kostnadskrävande. Nationella patientsäkerhetskonferensen, Stockholm, 2011.
 5. Gyllensten H, Hakkarainen KM, Jönsson AK, Andersson Sundell K, Hägg S, Rehnberg C, Carlsten A. Läkemedelsrelaterad sjuklighet uppskattas som vanlig, ofta förebyggbar, och kostnadskrävande. Första nationella hälsoekonomiska konferensen, Svensk Hälsoekonomisk Förening (SHEA), Göteborg, 2011.

2014, Medicine Doktorsexamen, Göteborgs universitet, Handledare: Docent Anders Carlsten, Professor Clas Rehnberg, PhD Anna Jönsson.

2004, Apotekarexamen, Uppsala universitet, Delexamen: Farmacie Magister med inriktning Farmaci (Apotekarlegitimation 2004)

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för vårdvetenskap och hälsa workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05 Show info
Postdoc, Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)

50% 2015
Statligt - Universitet - Karolinska Institutet, Stockholm - Institutionen för klinisk neurovetenskap Show info
Postdoc, Sektionen för försäkringsmedicin

50% 2015
Statligt - Högskolor - Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Göteborg Show info
Doktorand/forskare

100% 2008 2014
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi - Sektionen för farmakologi workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05 Show info
Koordinator för Apotekarprogrammet

50% 2006 2009
Företag - Statliga - Apoteket AB Show info
2006: Klinikapotekare, Sjukhusapoteket i Helsingborg
2006-2008: Satellitapotekare inom Läkemedelsförsörjningsprojektet vid Borås sjukhus, Sjukhusapoteket i Borås

50% 2006 2008
Företag - Statliga - Apoteket AB Show info
Apotekare på öppenvårdsapotek, i Kinna, Skene och Göteborg

100% 2004 2006

2006) Grundläggande Pedagogik och Didaktik, 7,5 hp (Högskolan Kristianstad)

2016) HPE201 Handledning i forskarutbildning, 5 hp

2016) HPE101 Högskolepedagogik 1: Baskurs, 5 hp

2017) HPE102 Högskolepedagogik 2: Områdesspecifik pedagogik Sahlgrenska akademin, 5 hp

Additional information

Lektor i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi
Information is reliable | updated 2018-09-10 by Hanna Gyllensten |

User account for Hanna Gyllensten, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/user/221061?backref=project/231551/coworker_221061