Hjördis Högberg, Psykiatri Skåne

Basic information

name:
Hjördis Högberg
profession:
Barnmorska, Handledare i psykosocialt arbetssätt.
email:

Work

department:
Pensionär sedan juli-17. Skriver fler vet.artiklar efter studien 2013-16. Uppdrag för SBF om alkohol
workplace:
Paternostergatan 18, lgh 1702
phone number:
0707-523298
city:
41467 Göteborg
country:
Sverige

Qualified assistance

Tutor

target group and cost:
Barnmorskor, kostnad efter överenskommelse
Annan vårdpersonal, kostnad efter överenskommelse.
orientation/description:

*Psykosocial grupphandledning.
*Barnmorskans hälsofrämjande/förebyggande alkoholsamtal med tonåringar vid Ungdomsmottagning eller inom barnmorskemottagning vid preventivmedelsrådgivning, smittspårning STD alt. blivande föräldrapar.

Kompetens:
Jag har under 10 år arbetat strukturerat med alkoholsamtal vid MVC i Landvetter samt under 3 år vid Ungdomsmottagningen i Partille.
Jag har formell handledarkompetens: ST-Lukas fortbildning i psykosocialt arbetssätt motsvarande 30 p. samt St-Lukas handledarutbildning motsvarande 15p.
Jag har även varit kursledare för St-Lukas grupp-handledarutbildning inom psykosocialt arbetssätt, 20 p. inom St-Lukas Utbildningsinstitut åren 2002-2006.
Vid önskan om referenser, vg kontakta mig via hjordis.hogberg@kbh.uu.se

Licentiate Thesis (1)

Article - Peer reviewed scientific (7)

 1. Högberg HH, Pålsson PP, Wells MW, Larsson ML, Spak FS.
  socialmedicinsk tidskrift 2017:94(4):406-414.
 2. Högberg H, Skagerström J, Spak F, Nilsen P, Larsson M.
  BMC Public Health 2016:16:694.
  Web of Science® citations 1
 3. [Don't forgot the man when discussing alcohol with parents to be].
  [Glöm inte bort mannen vid alkoholsamtal med blivande föräldrar.]
  Lakartidningen 2007:104(35):2448.
 4. Högberg H, Willén H.
  Socialmedicinsk tidskrift 2007:1:78-86.
 5. Jordemodern 2003:12:22-25.

Conference Paper - Peer reviewed (10)

 1. Högberg H., Skagerström J., Spak F., Nilsen P., Larsson M..
  Göteborg, Sverige: NJF congress (Nordisk Jordemor Förbund); 2016.
 2. Högberg H.H., Skagerström J.S., Spak F.S., Nilsen P.N., Larsson M.L..
  Ludwig-Maximilians Universität, Munchen. Tyskland.: Kettil Bruun Society 41ST Alcohol Epidemiology; 2015.
 3. Högberg H.H., Spak F.S., Larsson M.L..
  Turin, Italien: KBS 2014, 40st Annual Alcohol Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society in Turin 9-13 june; 2014.
 4. Stockholm: Svenska Barnmorskeförbundets Konferens Reproduktiv Hälsa; 2007.
 5. Åbo, Finland: Nordisk Jordemor Kongress; 2007.
 6. Malmö: Årskonferens Socialpsykiatriskt forum; 2007.

Conference Poster (4)

 1. Högberg H.H., Pålsson P.P., Spak F.S., Larsson M.L..
  Uppsala: 3rd Congress on Preconception Health and Care Uppsala, Sweden 16-19 February 2016 Organised by the PrePreg Network and Uppsala University; 2016.
 2. Högberg H., Pålsson P., Spak F., Larsson M..
  Uppsala, Sweden: 3rd Congress on Preconception Health and Care; 2016.
 3. Högberg H, Agnetun K.
  Oslo, Norge: ICM International Congress of Midwifery; 1996.
 4. Högberg H, Agnetun K.
  Sidney, Australien: SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE OF MATERNITY NURSE RESEARCHERS "Discoveries, Insights and Understandlings: Childbearing in the New Millenium"; 1996.

Conference Paper - Other (1)

 1. Skarpö: Systembolagets årliga forskningskonferens, maj 2017; 2017.

Report (2)

 1. Högberg H.H., Pålsson P.P., Spak F.S., Larsson M.L..
  Stockholm: Folkhälsomyndigheten; 2015.

Other (1)

 1. Hjälper det att samtala med blivande föräldrar om alkohol? - Barnmorskans dialogsamtal om alkoholvanor och psykosocialt stöd för alkoholfri graviditet
  [Hjälper det att samtala med blivande föräldrar om alkohol? - Barnmorskans dialogsamtal om alkoholvanor och psykosocialt stöd för alkoholfri graviditet]
  Högberg H, Willén H, Eriksson B.
  2005

Scientific publications

LICENTIAT AVHANDLING (7 mars 2016)
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A911407&dswid=8123

Other publications

RAPPORT (oktober 2015): https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/barn-och-unga/stod-till-barn-i-familjer-med-missbruksproblem-mm/projekt-for-kunskapsutveckling-2012-2015/dialogsamtal-med-foraldrar/Leg. sjuksköterska, 100p. Göteborg. 1971
Leg. barnmorska, 50p. Göteborg. 1973
Fortbildning i psykosocialt arbetssätt vid S:t Lukasstiftelsens Utbildningsinstitut, Göteborg, motsvarande 30p. 1987-90
Handledarutbildning i psykosocialt arbetssätt, vid S:t Lukasstiftelsens Utbildningsinstitut, Göteborg, motsvarande 15 p. 1996-97
Master of Public Health (MPH)-examen vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV) Göteborg, 75 ECTS. 2005.
Psykiatrins forskarskola inom Göteborgs universitet och Lunds universitet 20 hp, 2012-13
Inskriven sedan sept. 2013 som doktorand vid Inst. Kvinnors och barns hälsa (KBH), Uppsala universitet(UU). Huvudhandledare Margareta Larsson KBH UU, bihandledare Fredrik Spak, Socialmedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
Licentiat-examen 7 mars 2016 vid Inst. Kvinnors och barns hälsa (KBH), Uppsala universitet(UU).

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Landsting - Region Skåne - Specialiserad vård - Psykiatri Skåne Show info
aug.-07 tom aug.-08 som sjuksköterska vid Ätstörningsteamet, BUP, UMAS.
sept.-08 tills juli -11 100%, tom mars 2013 50% inom Dagvård-Ätstörning, Mellanvården, BUP Malmö. Fn helt tjänstledig från BUP Malmö för studierektorsuppdrag samt projektarbete.
aug. 2011 - fortf. 50% studierektor för vfu-ssk inom Psykiatri Skåne samt från april 2013-mars 2015 50% projektmedel Folkhälsomyndigheten.

100% 2007
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M8 - Närhälsan Partille ungdomsmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
100% 2004 2007
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M2 - Närhälsan Landvetter barnmorskemottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
100% 1992 2004
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Övrigt Show info
arbetade både på MVC och Ungdomsmottagning. Anställd av Öckerö kommun, socialförvaltningen juli 1990 - juni 1992 20% som kontaktperson för en ung barnfamilj (båda föräldrarna 17 år när jag startade arbetet))

50% 1988 1992
Landsting - Landstinget Sörmland - Alla områden Show info
från år 1978-1987 50% anställningsgrad.
Arbetade Eskiltuna KK förlossningsavd. hela tiden förutom 1 år under 1982-1983 då jag arbetade som vik. barnmorska på MVC inom Eskilstuna, Torshälla samt Strängnäs upptagningsområde.

100% 1975 1987
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - NU-sjukvården NÄL workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Förlossningsavdelningen Vänersborgs KK, samt inom BB-avd under 3 månader av anställningstiden.

100% 1973 1975
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 1 - Barnmedicin workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Tjänstledig för studier vid vidareutbildning inom obstetrisk - och gynekologisk vård (barnmorskeutbildningen) aug-72 till sept.-73.

100% 1971 1973

Nätverk
Jag deltar i FOUU-nätverket för Psykiatrisk omvårdnad i Malmö som representant för Barn och ungdomspsykiatriska (BUP) kliniken. Sammankallande är lektor Kent Jonsson, övriga deltagare: representanter från Allmänpsykiatriska-, Beroende-, Psykos- och Rättspsykiatriska kliniken samt klinisk lärare Lena Björkgren. 2009- fortfarande. Nätverket arbetar på uppdrag av PLG.

Kursledare
Jag var kursledare för Handledarutbildning i psykosocialt arbetssätt, vid S:t Lukasstiftelsens Utbildningsinstitut, Göteborg, 20p. år 2002-2003 samt år 2005-2006.

Nätverk
Jag initierade år 2000 BIM-gruppen som är ett nätverk, och deltog i detta nätverk som arbetade för att vi inom Härryda kommun skulle få till stånd gruppverksamhet för missbrukarnas barn. Folkhälsoplanerare, barnmorska, BVC-psykolog, BUP-kurator, diakon, hemterapeut=socionom, kurator vid rådgivningsbyrån, specialpedagog i skolan och samordnande skolsköterska deltar. BIM-verksamhet startade år 2003 och barngrupper från våren 2004. Nätverket fortsätter som referensgrupp. 2000-2004

Projektledare
Jag tog initiativ till och deltog i gemensamt projekt mellan Ungdomsmottagningen och Brattebergsskolan, Öckerö, ”Samtal om livet” årskurs 9. Genomfördes med FoU medel från Bohuslandstinget (58.000 kr). Rapport skrivning. 1991-92. Dessa tjej- och killgrupper fortsatte även efter projekttidens avslutning.

Sexologi 10p., Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet. 1992
Nätverksutbildning inom Härryda kommun tillsammans med socionomer, 80 timmar. 1995

Examensarbeten S:t Lukasstiftelsens Utbildningsinstitut:
1. \\\"Det du gör med dig själv är ett mått på vad du kan göra med någon annan, - om hinder och möjligheter att arbeta psykosocialt.\\\" Examensarbete inom fortbilding i psykosocialt arbetssätt. Vi fem kvinnor som tillsammans
skrev arbetade inom Ungdomsmottagning, MVC, BVC, Skolhälsovården, Barn- och Ungdomspsykiatriskmottagning och Familjehem. 1989-90
2. \\\"Överföringar och motöverföringar inom psykosocial handledning.\\\" Examensarbete inom handledarutbildningen, vi var fyra kvinnor som skrev ett arbete om hur dessa processer kan uppträda inom grupphandledning. 1996

Projektdeltagare
Inom ”Baltic Light”, 5 årigt samverkansprojekt mellan Sverige och Litauen med ÖEK-medel (Östeuropakommittén inom Socialstyrelsen). Jag deltog i konferens med presentation av studien ”Alkoholsamtal med blivande föräldrar”
år 1998 i Vilnius och Kaunas då bl.a. barnmorskor och socialsekreterare utbildades i drogfrågor. Studiebesök barnhem, MVC, kvinnoklinik, skola samt utbildningsläroanstalt för pedagoger. Tio kopior av videon Silversträngen (om alkohol under graviditet) på litauiska överlämnades till hälso- och sjukvården, barnmorskeutbildningen i Kaunas samt nykterhetsorganisation. Litauerna har sedan gjort ytterligare minst 150 kopior av videon. 1998
Projektledaren för Baltic Light och jag fortsatte samverkan med Litauen avseende utbildning av lärare till gruppledare för gruppverksamhet för missbrukarnas barn. ÖEK -medel för projektet Barn, föräldrar och alkohol. Jag deltog vid två kurstillfällen som genomfördes i samverkan med litauerna, Vilnius. 1999

Inom MPH-examen:
Folkhälsovetenskap 10 p. Nordiska Hälsovårdshögskolan (NHV), Göteborg. 1999
Hälsofrämjande arbete 5 p. NHV, Göteborg. 2001
Metodkurs för MPH(Masters of Public Health)-studerande , 2,5p. 2001
Hälsa, stress och coping 5 p. NHV, Göteborg. 2002
Epidemiologi 5 p. NHV, Göteborg. 2002
Forskningsdesign och metoder i folkhälsovetenskap, 2,5p. NHV, Göteborg. 2003
MPH-uppsats (vetenskaplig kvasiexperimentell studie) 30 ECTS, 2005

Inom kurserna, NHV, skrivit följande arbeten:
Hälsofrämjande arbete: En plan för hur missbrukarnas barn ska kunna bli upptäckta inom Härryda Kommun och Primärvård, och få möjlighet att delta i gruppverksamhet, (5p.) 2001
Hälsa, stress och coping: Blivande pappors alkoholvanor, (5p.) 2002

Efter MPH-examen:
Att mäta barns hälsa - ett folkhälsoperspektiv 4 ECTS. NHV, Göteborg. 2008
Att genomföra och utvärdera förändringsarbete 5 ECTS. NHV, Göteborg. 2009
Kvalitativ metodik I, distans 5 ECTS. NHV, Göteborg. 2009

Inom Psykiatrins forskarskola skrivit bl.a. följande arbete: Design av en epidemiologisk studie inom psykiatri, alkoholsamtal inom hälsosamtal, BUP. Hjördis Högberg 2012

Projekt inom FHI:s utlysning ”Utsatta barn” som har tilldelats 1.256.000 kr, projektet planeras vara avslutat mars 2015.
Titel:
Dialogsamtal med föräldrar om alkohol i ett livscykelperspektiv för att upptäcka barn i riskmiljöer
Psykiatri Skåne i samarbete med Uppsala universitet
Bakgrund
Dialogsamtal om alkohol i ett livscykelperspektiv är strukturerade samtal som genomförs för att stimulera föräldrarnas reflektioner gällande alkoholanvändning under graviditet och barnens uppväxt. Samtalen baseras på ett samtalsformulär. Forskning har visat att partners alkoholanvändning kan påverka den gravidas alkoholanvändning.
Syfte
Utveckling av en metod för socialt- och psykosocialt stöd till de blivande föräldrarna för en alkoholfri graviditet och ansvarsfull alkoholkonsumtion under föräldraskapet.
Arbetssätt
Inom projektet kommer barnmorskor vid mödravårdscentraler att använda samtalsformuläret i sina samtal med blivande föräldrar. För att pröva samtalsformuläret och de två instrument som används för att mäta både den egna samt partnerns upplevelse av stöd från partnern för förändring av alkoholkonsumtion, samlas nya data in via deltagande mödravårdscentraler. Via samtal samt enkät alternativt via två enkäter deltar 200 blivande föräldrapar.
Uppföljning/utvärdering
Tidigare insamlat datamaterial (Härrydastudien) används för att undersöka om partnerns alkoholvanor påverkar den gravidas alkoholvanor och om dialogsamtal i början av graviditet även påverkar partnerns alkoholkonsumtion.

Kontaktuppgifter
Projektledare/kontaktperson: Hjördis Högberg, tel. 0768-87 12 25, e-post: hjordis.hogberg@skane.se
Kontaktperson vetenskapliga parten: Margareta Larsson, tel. 018-611 98 25, e-post: margareta.larsson@kbh.uu.se

Länk till ytterligare info (t.ex. på egen hemsida, rapport e.d.)

Härrydastudien (Master of Public Health 2005:25) finns att läsa via Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap: http://www.nhv.se/upload/dokument/forskning/Publikationer/MPH/MPH2005-25_H.Högberg.pdf
eller via Hjördis Högbergs hemsida www.livstecken.se, där även fler dokument finns.

Additional information

Projektmedel år 2012-15 från FHI inom utlysningen för Utsatta barn (1.256.000 kr). Dialogsamtal med föräldrar om alkohol i ett livscykelperspektiv för att upptäcka barn i riskmiljöer
Psykiatri Skåne i samarbete med Uppsala universitet

Bakgrund
Dialogsamtal om alkohol i ett livscykelperspektiv är strukturerade samtal som genomförs för att stimulera föräldrarnas reflektioner gällande alkoholanvändning under graviditet och barnens uppväxt. Samtalen baseras på ett samtalsformulär. Forskning har visat att partners alkoholanvändning kan påverka den gravidas alkoholanvändning.
Syfte
Utveckling av en metod för socialt- och psykosocialt stöd till de blivande föräldrarna för en alkoholfri graviditet och ansvarsfull alkoholkonsumtion under föräldraskapet.
Arbetssätt
Inom projektet har barnmorskor vid mödravårdscentraler använt samtalsformuläret i sina samtal med blivande föräldrar. För att pröva samtalsformuläret och de två instrument som används för att mäta både den egna samt partnerns upplevelse av stöd från partnern för förändring av alkoholkonsumtion, har nya data samlats in via deltagande mödravårdscentraler. Via samtal samt enkät, två enkäter alternativt samtal och två enkäter deltar 400 blivande föräldrapar.
Uppföljning/utvärdering
Tidigare insamlat datamaterial (Härrydastudien) används för att undersöka om partnerns alkoholvanor påverkar den gravida kvinnans alkoholvanor och om dialogsamtal i början av graviditet även påverkar partnerns alkoholkonsumtion. Ny data var 2010 insamlad via Linköpins universitet om medförälderns alkoholvanor och socialt stöd för alkoholfri graviditet respektive ansvarsfult drickande i föräldraskapet. Denna data är nu publicerad som artikel 2 i min lic.avhandling. Datan som insamlades år 2013-16 skriver vi nu 2 vet.artiklar om, och 2 ytterligare artiklar ska skrivas.

PUBLICERINGAR
RAPPORT (oktober 2015): https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/barn-och-unga/stod-till-barn-i-familjer-med-missbruksproblem-mm/projekt-for-kunskapsutveckling-2012-2015/dialogsamtal-med-foraldrar/
LICENTIATAVHANDLING (7 mars 2016, vid Inst. Kvinnors och barns hälsa, Uppsala univ.)
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A911407&dswid=8123
ARTIKEL 1
Dialogue between Midwives and Parents-to-Be about Alcohol, from a Life Cycle Perspective — An Intervention Study. Hjördis Högberg, Fredrik Spak, Margareta Larsson.
Creative Education, 2015, 6, 489-500 Published Online April 2015 in SciRes.
http://www.scirp.org/journal/ce http://dx.doi.org/10.4236/ce.2015.65049

ARTIKEL 2 Alcohol consumption among partners of pregnant women in Sweden: a cross sectional study
Hjördis Högberg, Janna Skagerström, Fredrik Spak, Per Nilsen and Margareta Larsson. BMC Public Health (2016) 16:694. DOI 10.1186/s12889-016-3338-9

RAPPORT 2015. Barnmorskans samtal om alkohol i livscykelperspektiv med båda blivande föräldrarna. Folkhälsomyndigheten. https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/livsvillkor-levnadsvanor/barn-unga/stod-barn-familjer-missbruk/slutrapporter-2015/barnmorskans-samtal-alkohol-livscykelperspektiv-2015-12-01.pdf

Socialmedicinsk tidskrift 2017:4. Tema Barn i kris. Två nya instrument för barnmorskans samtal om alkohol i ett livscykelperspektiv med båda blivande föräldrarna har utvcklats och presenteras här. Arikeln kan läsas och enkäterna går att ladda ner från hemsidan: http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1685

Kontaktuppgifter
Projektledare/kontaktperson: Hjördis Högberg, tel. 0707-523298, e-post: hjordis.hogberg@kbh.uu.se
Kontaktperson vetenskapliga parten: Margareta Larsson, tel. 018-611 98 25, e-post: margareta.larsson@kbh.uu.se

Länk till ytterligare info (t.ex. på egen hemsida, rapport e.d.)
Härrydastudien (Master of Public Health 2005:25) finns att läsa via Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap: http://www.nhv.se/upload/dokument/forskning/Publikationer/MPH/MPH2005-25_H.Högberg.pdf
eller via Hjördis Högbergs hemsida www.livstecken.se, där även fler dokument finns.

Information is reliable | updated 2017-10-19 by Hjördis Högberg |

User account for Hjördis Högberg, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/user/html/468